FLY - GROWING LEADERS

Experts in leiderschap
en leiderschapsontwikkeling

LEIDERSCHAP

Hoe maak ik als leider bewuste, doordachte en doorvoelde keuzes? Hoe ontwikkel ik een wendbaar en veerkrachtig leiderschap?
Durf als leider en team de juiste beslissingen te nemen.

TALENT

Hoe trek ik als organisatie het juiste talent aan? Hoe bevorder ik de groei en ontwikkeling van mijn team?
Laat je medewerkers hun potentieel ontdekken.

besluitvorming

Hoe neem ik op een onderbouwde manier de juiste beslissingen? Hoe breng ik verschillende meningen samen tot een gedragen visie? Ontwikkel daadkrachtige plannen en een doeltreffende strategie.

VEERKRACHT

Hoe versterk ik als organisatie de veerkracht van mijn menselijk kapitaal?
Hoe creëer ik als leidinggevende de juiste voorwaarden daartoe?
Veerkracht, de hefboom voor wendbaar, werkbaar werk.

ONZE MISSIE

Wij begeleiden en coachen leiders en teams die willen groeien. We ondersteunen hen door hun wendbaarheid en veerkracht te versterken. Zo nemen ze samen gedurfde, goede en gedragen beslissingen en voeren die succesvol uit. Hoe we daartoe komen? Door diepgaand met hen in gesprek te gaan. Vanuit die dialoog ontwikkelen we een aanpak en bedenken we oplossingen die leiders en teams uitdagen en ondersteunen. Onze aanpak en oplossingen zijn uitgewerkt op maat van de behoeften van onze klanten en afgestemd op de omgeving waarin ze opereren.

WE ARE GROWING LEADERS

leer onze unieke aanpak kennen

Bij alles wat we doen, zijn het deze waarden die ons drijven.
Zo ben je zeker van pragmatische en flexibele oplossingen op jouw maat.

samen met jou op weg voor de lange termijn

Wij investeren van harte in een duurzame relatie met jou. We geloven dat een langdurig en hecht partnerschap het vertrouwen verdiept en daardoor sterke resultaten oplevert.

een genereuze aanpak

Jouw succes staat bij ons voorop. We benutten alle mogelijkheden om dat te versterken. Verwacht van ons een genereuze aanpak, want we geven je graag meer dan we je beloofd hebben.

op maat en pragmatisch

We geloven niet in kant-en-klare oplossingen of standaardrecepten. We haken in op het punt waar je nu staat en richten ons samen op jouw einddoel. Onderweg sturen we bij in functie van je behoeften. Altijd vergezeld van een pragmatische aanpak en gestoeld op een jarenlange praktijkervaring.

niet oplossen maar vragen

Wij zijn luisteraars en klankborden, we stellen vragen en houden je de spiegel voor. We gaan graag de dialoog met je aan. Zo ontdek je je potentieel en kom je tot de beste oplossingen.

wetenschappelijk onderbouwd, vernieuwend en innoverend

Wij zijn helemaal mee met de meest actuele en recente ontwikkelingen in ons vakgebied. De concepten en modellen die we gebruiken, zijn altijd wetenschappelijk onderbouwd of evidence based. Reken op een gefundeerde aanpak.

Integriteit

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We houden ons aan onze waarden en de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Verwacht van ons een eerlijke en betrouwbare manier van werken. Onze aanpak volgt onze belofte.

VOOR WIE ZIJN WE ER?

We zijn er voor leiders uit het midden- en hoger kader en directies van:

  • Start-ups en scale-ups
  • KMO's en familiale ondernemingen
  • Zorgsector: ziekenhuizen en (groepen van) woonzorgcentra
  • Grotere Belgische en internationale organisaties, uit de particuliere of publieke sector

Fly nieuws

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 14 / ‘geen woorden maar daden : oefening baart kunst’

11/05/2022

Degenen die de kale theorieën krijgen voorgeschoteld, willen ze meteen uitspugen, net als een maag die van streek is het voedsel eruit gooit. Verteer eerst je theorIeën, dan spuug je ze niet uit. Anders zijn ze rauw, bedorven en niet voedzaam. Nadat je ze verteerd hebt, toon ons de veranderingen in je weloverwogen keuzes, net als de schouders van een turner een afspiegeling zijn van zijn voeding en training, en zoals het ambacht van de ambachtsman laat zien wat hij heeft geleerd. Epictetus, Dissertationes, (Discourses), 3.21.1-3 In de 13e stoïcijn hadden we het over een ideale gesprekssituatie waarin we een oprecht, open en machtsvrij gesprek of dialoog voeren. In zo’n gesprek maken we 4 geldigheidsaanspraken. -linguistische : wat ik zeg en uitdruk is begrijpelijk voor anderen -inhoudelijke waarheid : de feiten en gegevens waarnaar ik verwijs, zijn betrouwbaar voor zover mogelijk, wat ik zeg is feitelijk juist -morele waarheid : correctheid en de integriteit, dat wil zeggen, de pretentie van eerlijkheid en eerlijk gedrag in intersubjectieve relaties, wat ik zeg is moreel juist -oprechtheid : wat ik zeg en uitdruk is transparant en komt overeen met mijn innerlijke staat van zijn, mijn intentie zonder te doen alsof, hypocrisie of een verborgen agenda Uit onze ervaring met begeleiding van directieteams, leiderschapsprogramma’s en coachings leren we dat in veel gesprekken, discussies en meetings waar beslissingen dienen te worden genomen of afspraken gemaakt deze verschillende lagen door elkaar lopen. Op elk van die niveaus kunnen er mis-verstanden ontstaan. Aandachtig luisteren, je verzekeren dat je elkaar goed begrepen hebt, en het open en eerlijk uitwisselen van gedachten, argumenten en achterliggende gegevens en evidentie vormen noodzakelijke voorwaarden om goede besluiten te nemen. Op een vaardige en productieve manier je eigen visie, mening of standpunt bepleiten is een kunst. Een minstens even grote kunst is op een open minded wijze de visie, mening of standpunt van de andere, de gesprekspartner of andere teamleden onderzoeken en exploreren. Het is een kunst die je kan oefenen. Zoals in alles wordt je een meester door veel te oefenen en te blijven verbeteren. Aan de basis ligt een fundamentele basishouding en bereidheid om van gedachten en mening te wisselen en veranderen. De attitude van iemand die wil (bij)leren. Deze fundamentele basishouding uit zich nog het sterkst in een oprechte nieuwsgierigheid, het echt willen begrijpen van de visie, mening, emoties en gedachten van de ander. En je echt openstellen voor de argumenten en geldigheidsaanspraken van de ander. Dat gaat het best wanneer je : -je eigen assumpties, aannames, bias of bril waarmee je naar de wereld kijkt kan opschorten, in vraag stellen -je je eigen denk-en redeneerproces, je data, je zorgen en doelstelling kan blootstellen aan bevraging -je eventuele twijfels over je data of conclusies kan delen -je observaties deelt, eerder dan je beoordeling -je met concrete voorbeelden illustreert -je de argumenten van anderen open onderzoekt - open vragen stelt -focus je vragen op leren in plaats van je gelijk of het ongelijk van de ander te bewijzen - je je bewust bent van emoties die je mogelijk in de weg staan om echt, onbevooroordeeld te kunnen luisteren naar de ander: tel tot 10 wanneer je merkt dat je misschien nog overmand bent door je emoties -luister, luister, luister Oefen, oefen, oefen.
Lees meer

Mag het ook inspireren?

09/05/2022

Voor doelstellingen hebben we het vaak over SMART waarbij het belangrijk is om bij de formulering ervan Specific, Measurable, Ambitious, Realistic en Time bound te zijn. Met het inzicht dat het waarom en “the purpose” belangrijker wordt om mensen te mobiliseren is het interessant om een letter toe te voegen aan SMART met name de “i”. De “i” staat voor Inspiring of inspirerend en maakt het verschil in de beslissing van de medewerker om er helemaal voor te gaan of om er iets minder energie in te steken. Onlangs had ik tijdens een leiderschapstraject bij een in-company training een groep die de geformuleerde doelstellingen aan een kort onderzoek onderwierp en tot de vaststelling kwam dat de dimensie Inspiring niet altijd even goed aan zijn trekken komt. De volgende stap was om na te denken hoe de doelstellingen op een meer uitnodigende en inspirerende manier konden geformuleerd worden. En na enige discussie hierover kwamen we tot doelstellingen die medewerkers meer konden aanspreken. De SMARTi aanpak heeft duidelijk een meerwaarde zowel voor het team, de organisatie als voor de leider. Scherp geformuleerde doelstellingen met de uitnodiging om er ook hart en ziel in te leggen krijgen plots veel meer aandacht en engagement van medewerkers. Er is minder nodig om ze onder de aandacht te houden. In deze tijden waar we de zin zoeken van de dingen die we doen is het zelfs te overwegen om de inspiratie wat meer aandacht te geven dan de andere letters van SMARTi. Het is meer en meer vanzelfsprekend om het waarom (the purpose) dat we uitwerken op strategisch niveau eveneens te vertalen in de doelstellingen voor de organisatie en de medewerkers. Vanuit Fly denken we graag mee om dit vorm te geven zodat de krachten van teams en medewerkers optimaal tot bloei kunnen komen!
Lees meer

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 13 / ‘er is niets mis met het mis hebben : open minded en oprechte dialoog’

03/05/2022

Als iemand mij kan aantonen en mij ervan kan overtuigen dat ik een fout heb gemaakt, zal ik hem dankbaar zijn en de fout verbeteren. Want ik zoek de waarheid, die nog nooit iemand heeft geschaad. Maar wie volhardt in zijn fouten en onwetendheid, wordt wel geschaad. - Marcus Aurelius, Overpeinzingen, 6.21 Het mis hebben of niet juist hebben is een mogelijkheid om bij te leren. Geweldig toch. In plaats van betweter of zeker-weter kan je beter een beter-weter zijn. Iemand die gezonde twijfel aan de dag legt en zijn weten en kennis aan kritische reflectie onderwerpt. Dit kan je doen door autonoom aan kritische zelfreflectie te doen of een open dialoog waarin je je weten vrij-willig in interactie en communicatie met anderen aan kritische reflectie onderwerpt. Het overleg met anderen tegenover de feilbaarheid van ons individuele oordeel, is de meest betrouwbare bron die we hebben in ons streven naar een beslissing die in ieder geval een zo goed mogelijke is en zo min mogelijk nadelig. In plaats van een knower en judger neem je de houding van een learner in. Zo kan je je weten en kennis laten groeien en groeien als een leider. Zo kan je je wendbaarheid vergroten en alleen of samen goede en gedragen besluiten nemen. Leren comfortabel zijn met niet-weten of beperkt weten is in tijden van turbulentie, grotere onvoorspelbaarheid en onzekerheid een troef. Het kan interessant zijn voor jezelf om eens kritisch en eerlijk te bevragen wat het voor jou gemakkelijk(er) of moeilijk(er) maak om het mis te hebben. -wat roept het bij jou aan gedachten, gevoelens en reacties op wanneer je het mis hebt? -wat roept het bij jou op als iemand anders je erop wijst of aantoont dat je het mis hebt? -wat roept het bij jou op als je in groep of team in het ongelijk gesteld wordt? … Maar wat is mis of juist? Wat is objectief, de waarheid, de realiteit? Voor het antwoord op die vragen doen we graag beroep op het indrukwekkende denken van een monument, Jürgen Habermas, Duits filosoof, socioloog en interdisciplinair denker met een grote impact op de Europese filosofie en stromingen. We maken gebruik van het inleidend boek ‘Het streven naar democratie’ dat Maria José Guerra Palmero schreef over Habermas. In zijn denken over de samenleving en de deliberatieve democratie reikt hij ideeën aan die ook zeer bruikbaar zijn op het niveau van een organisatie en een goed gesprek, discussie, debat en dialoog. In een ideale gesprekssituatie waarin we een oprecht, open en machtsvrij gesprek of dialoog voren maken we 4 geldigheidsaanspraken. -linguistische : wat ik zeg en uitdruk is begrijpelijk voor anderen -inhoudelijke waarheid : de feiten en gegevens waarnaar ik verwijs, zijn betrouwbaar voor zover mogelijk, wat ik zeg is feitelijk juist -morele waarheid : correctheid en de integriteit, dat wil zeggen, de pretentie van eerlijkheid en eerlijk gedrag in intersubjectieve relaties, wat ik zeg is moreel juist -oprechtheid : wat ik zeg en uitdruk is transparant en komt overeen met mijn innerlijke staat van zijn, mijn intentie zonder te doen alsof, hypocrisie of een verborgen agenda Van gedachten wisselen kan tot gevolg hebben dat je van gedachten wisselt. Hoe zit dat bij jou?
Lees meer

wat onze klanten zeggen over ons

elke sweldens, hr director,
van havermaet

Fly consult is voor ons een trouwe partner die onze medewerkers op duurzame manier begeleidt, traint en coacht in de ontwikkeling van hun (zelf)leiderschap. Frank en Leon gaan niet voor een kant-en-klare aanpak, integendeel. Elke traject wordt samen met ons vormgegeven. Dankzij hun jarenlange ervaring, deskundige én persoonlijke aanpak slagen ze erin om onze medewerkers te bereiken en in beweging te krijgen.

jeroen de wit, ceo,
teamleader

Wat ik enorm waardeer in de samenwerking met FLY is dat er eerst goed naar onze inschatting van de problemen of opportuniteiten wordt geluisterd, dat we die vervolgens samen uitdiepen en verschillende voorstellen van oplossingen aangereikt krijgen.
Ik heb altijd geapprecieerd dat dat nooit op een pusherige of een betweterige manier gebeurt of dat we het gevoel krijgen dat we beginnersfouten aan het maken zijn. Dus de manier waarop onze samenwerking verloopt heeft me altijd aangesproken.
De sterkte in onze samenwerking is volgens mij ook dat die op sommige momenten zeer intens is en op andere momenten minder. En dat spreekt net aan want dat is hoe een bedrijf werkt. Op sommige momenten heb je gewoon meer hulp nodig dan op andere. Maar die komt altijd terug, met dezelfde energie, waardoor het na zo’n rustige momenten altijd een fijn weerzien is.

Je hebt mentoren die een zaadje kunnen planten waarbij je later kan denken ‘ah, dat bedoelde hij’. Leon, partner en senior consultant bij FLY, is zeker ook zo’n mentor voor mij. Op die momenten denk ik dan vaak ‘het is tijd dat ik hem nog eens bel om dit eens verder te bespreken’.

jan van mierlo, personeelsdirecteur,
sint-trudo ziekenhuis

Leon en Frank hebben een boeiende leiderschapsopleiding verzorgd voor het managementteam van het Sint-Trudo ziekenhuis. Door hun professionele en theoretische invalshoek te combineren met hun lange praktijkervaring zijn ze er in een paar lesdagen in geslaagd om niet alleen onze managers naar een hoger niveau te tillen maar ook om van deze groep een sterker team te maken. De interactie, de fijne afwisseling tussen het gebruik van evidence-based modellen, oefensessies, huiswerk en intervisie maakten dat de hele groep geboeid heeft bijgeleerd. Zeker een aanrader als je je hoger kader wil bijscholen en laten groeien! Na elke lesdag zorgen de lesgevers bovendien voor een uitvoerige feedback.

Samengevat: groepscoaching op hoog niveau!

Nog vragen?

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stuur ons dan een mailtje en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.