FLY - GROWING LEADERS

Experts in leiderschap
en leiderschapsontwikkeling

LEIDERSCHAP

Hoe maak ik als leider bewuste, doordachte en doorvoelde keuzes? Hoe ontwikkel ik een wendbaar en veerkrachtig leiderschap?
Durf als leider en team de juiste beslissingen te nemen.

TALENT

Hoe trek ik als organisatie het juiste talent aan? Hoe bevorder ik de groei en ontwikkeling van mijn team?
Laat je medewerkers hun potentieel ontdekken.

besluitvorming

Hoe neem ik op een onderbouwde manier de juiste beslissingen? Hoe breng ik verschillende meningen samen tot een gedragen visie? Ontwikkel daadkrachtige plannen en een doeltreffende strategie.

VEERKRACHT

Hoe versterk ik als organisatie de veerkracht van mijn menselijk kapitaal?
Hoe creëer ik als leidinggevende de juiste voorwaarden daartoe?
Veerkracht, de hefboom voor wendbaar, werkbaar werk.

ONZE MISSIE

Wij begeleiden en coachen leiders en teams die willen groeien. We ondersteunen hen door hun wendbaarheid en veerkracht te versterken. Zo nemen ze samen gedurfde, goede en gedragen beslissingen en voeren die succesvol uit. Hoe we daartoe komen? Door diepgaand met hen in gesprek te gaan. Vanuit die dialoog ontwikkelen we een aanpak en bedenken we oplossingen die leiders en teams uitdagen en ondersteunen. Onze aanpak en oplossingen zijn uitgewerkt op maat van de behoeften van onze klanten en afgestemd op de omgeving waarin ze opereren.

WE ARE GROWING LEADERS

leer onze unieke aanpak kennen

Bij alles wat we doen, zijn het deze waarden die ons drijven.
Zo ben je zeker van pragmatische en flexibele oplossingen op jouw maat.

samen met jou op weg voor de lange termijn

Wij investeren van harte in een duurzame relatie met jou. We geloven dat een langdurig en hecht partnerschap het vertrouwen verdiept en daardoor sterke resultaten oplevert.

een genereuze aanpak

Jouw succes staat bij ons voorop. We benutten alle mogelijkheden om dat te versterken. Verwacht van ons een genereuze aanpak, want we geven je graag meer dan we je beloofd hebben.

op maat en pragmatisch

We geloven niet in kant-en-klare oplossingen of standaardrecepten. We haken in op het punt waar je nu staat en richten ons samen op jouw einddoel. Onderweg sturen we bij in functie van je behoeften. Altijd vergezeld van een pragmatische aanpak en gestoeld op een jarenlange praktijkervaring.

niet oplossen maar vragen

Wij zijn luisteraars en klankborden, we stellen vragen en houden je de spiegel voor. We gaan graag de dialoog met je aan. Zo ontdek je je potentieel en kom je tot de beste oplossingen.

wetenschappelijk onderbouwd, vernieuwend en innoverend

Wij zijn helemaal mee met de meest actuele en recente ontwikkelingen in ons vakgebied. De concepten en modellen die we gebruiken, zijn altijd wetenschappelijk onderbouwd of evidence based. Reken op een gefundeerde aanpak.

Integriteit

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We houden ons aan onze waarden en de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Verwacht van ons een eerlijke en betrouwbare manier van werken. Onze aanpak volgt onze belofte.

VOOR WIE ZIJN WE ER?

We zijn er voor leiders uit het midden- en hoger kader en directies van:

  • Start-ups en scale-ups
  • KMO's en familiale ondernemingen
  • Zorgsector: ziekenhuizen en (groepen van) woonzorgcentra
  • Grotere Belgische en internationale organisaties, uit de particuliere of publieke sector

Fly nieuws

ZINNEN: over de visbokaal en de immense wereld!

ZINNEN: over de visbokaal en de immense wereld!

12/06/2024

Met de maanden juli en augustus komt er een wat luwere periode aan. Weinig inhouse leiderschapstrajecten en ook minder teamcoachings. (Maar wel deze natuurlijk! Dus wat meer tijd om te genieten van de andere geneugten van het leven en om te lezen natuurlijk! Ik ben alvast begonnen in An Immense World van Ed Yong, wetenschapsauteur en winnaar van ondermeer de Pullitzer prijs. Het boek dat ik aan het lezen ben is ook beschikbaar in het Nederlands en handelt over de waarneming van de wereld door verschillende dieren. ‘Net zoals elk dier zitten wij opgesloten in onze eigen unieke zintuiglijke bubbel, en nemen we maar een heel klein deel waar van die immense wereld,’ schrijft de Nederlandse uitgever over het boek. Van de introductie uit het boek onthoud ik al dat de oren van een uil asymetrisch op zijn kop staan; het linkse oor staat hoger dan het rechtse, zodat hij vertikaal en horizontaal kan horen. En dat een zeehond de voor ons onzichtbare sporen kan ‘zien’ die vissen nalaten in het water. En ook deze zin: Philosophers have long pitied the goldfish in its bowl, unaware of what lies beyond, but our senses create a bowl around us too – one that we generally fail to penetrate Dit is een oefening die we wel eens doen tijdens onze leiderschapsprogramma’s, met het oog op het versterken van het bewustzijn op vlak van denken, voelen, zintuiglijk ervaren en beslissingen nemen en uitvoeren. We tonen een TED Ed video, die op een eenvoudige manier uitlegt hoe we op basis van onze ervaringen en wat we (denken te) zien en horen, beslissingen nemen en in actie komen. ‘Denk eens terug aan een ervaring waarvan je nadien denkt: dat was niet echt de juiste of beste manier om te reageren’ Ga dan eens na wat je misschien ook nog had kunnen zien (onzichtbare sporen), horen (vertikaal en horizontaal),voelen en hoe dat dan je beslissing had kunnen beïnvloeden.’ Ik nodig je uit om de video te bekijken en de oefening eens te doen. Niet elke zin of elk boek dat ik lees moet nuttig zijn, gelukkig maar. Ik ga verder lezen in An Immense World om te genieten van de kennis van Ed Yong en de verhalen die hij vertelt over dieren en hun manier om de wereld te ervaren. Wat staat op jouw leeslijst voor de vakantie?

Lees meer
5e FLY wheeler: Verbinding: fake or real?

5e FLY wheeler: Verbinding: fake or real?

06/06/2024

Ik wil samen met FLY en jullie een ‘FLY WHEELER’ beweging laten groeien. Een vliegwiel is een mooie metafoor voor diepgaande en duurzame verandering en groei. Dat doe je niet in een vingerknip. Je brengt een vliegwiel op gang en in beweging. In het begin loopt dat wat stroef en kost het veel inspanning en energie. Eenmaal het op gang begint te komen gaat het alsmaar sneller en lijkt het meer en meer vanzelf te gaan. FLY wheel is tevens het woord dat we bij FLY gebruiken voor ons ‘Leadership agility wheel’, of ‘FLY wheel’zoals we het nu noemen. Ik ga in deze 5e flywheeler verder op de voorgaande waarin ik het had over wat ons drijft en motiveert. Erbij horen, gezien worden, je verbonden voelen met anderen en iets groters dan jezelf is voor ons allemaal belangrijk. Het is een fundamentele psychologische behoefte en drijfveer die ons persoonlijk en professioneel leven sterk mee bepaalt. Het bepaalt in grote mate mee ons welzijn en geluksgevoelen. Eén van de dingen die je als coach en als leidinggevende kan doen is mensen helpen ontdekken wat hun persoonlijk drijft en hoe zich dat uit in je gedrag, wat je zegt, niet zegt, wat je doet, niet doet… Ieder van ons ontwikkelt zo zijn eigen strategieën en manieren van verbinding maken met anderen, die in bepaalde situaties en contexten helpend zijn of net niet. Ook hier kan je als coach en leidinggevende je rol spelen door feedback te geven en mensen te helpen inzicht te verwerven in de invloed en impact die ze en hun gedrag hebben op anderen. Een belangrijke vraag die je jezelf best stelt is welke verbinding je wil en met wie. Welke verwachting heb je van deze verbinding en relatie? Aan welke verwachtingen wil je voldoen? Soms of geregeld krijgen deze verwachtingen overgewicht. Je dat realiseren kan al een mooie stap zijn. Zo maakte één van mijn coachees een mooie doorbraak in haar kijk op de verbinding en relatie die ze wil met haar collega’s. Ze realiseerde zich dat er eigenlijk een groot verschil voor haar is tussen de verwachtingen op persoonlijk en familiaal vlak enerzijds en op professioneel vlak anderzijds. Het is goed om jezelf de vraag te stellen : -welke verbinding en relatie wil ik? -met wie, met wat? -in welke mate? -ten koste van wat? -hoeveel energie wil ik erin steken en van terug krijgen? Als je voor jezelf je echte verwachtingen helder krijgt kan je met andere ogen kijken naar je relaties en verbinding met anderen. Het kan helpen om meer aangepaste manieren van omgaan met elkaar te exploreren en ontwikkelen. En op te letten dat andere strategieën geen overgewicht krijgen en te veel energie vragen. Brené Brown spreekt in dat verband ondermeer van 3 strategieën die te ver kunnen doorslaan ; perfectioneren, presteren en pleasen. Als deze al te sterk gedreven worden door willen voldoen aan de verwachtingen van anderen om erbij te horen, gezien en erkend te worden… dan is dat een wedstrijd die moeilijk of niet te winnen is. En veel energie kost. En één waarbij je jezelf teveel opzij zet. Nagaan wat echt belangrijk voor jou is, wat je echt drijft en nodig hebt is een eerste stap om je grenzen te stellen en aan te geven. Grenzen stellen en loyaal zijn naar jezelf vormt een siamese tweeling met echte verbinding en relaties. Zonder grenzen geen echte verbinding.

Lees meer
ZINNEN: vervang je je CEO door AI – of toch (nog) niet?

ZINNEN: vervang je je CEO door AI – of toch (nog) niet?

29/05/2024

Elke twee weken kiest Frank Philippaerts, partner bij FLY, een citaat dat hem is bijgebleven en dat op een of andere manier aansluit bij ons werk als leiderschap coaches, trainers en consultants bij FLY. If A.I. Can Do Your Job, Maybe It Can Also Replace Your C.E.O.Dat is de titel van een stuk in de New York Times. Lees het hier, het loont de moeite! Ik dacht, wie beter dan A.I. zelf kan daarover zijn licht laten schijnen? Dus stelde ik de volgende vraag aan Chat GPT: welke taken kan A.I. overnemen van de CEO van een bedrijf? Dit was het antwoord - in eerder oubollig aandoend taalgebruik. “A.I. kan verschillende taken van een CEO overnemen, vooral die welke herhalend, data-intensief of analytisch van aard zijn. Hier zijn enkele taken die AI effectief kan ondersteunen of overnemen: 1. Data-analyse en -rapportage: - Verzamelen en analyseren van bedrijfsgegevens om trends en prestaties te evalueren. - Opstellen van gedetailleerde rapporten en dashboards voor bedrijfsvoering. 2. Besluitvorming op basis van gegevens: - Aanbevelingen doen voor strategische beslissingen op basis van data-analyse. - Voorspellen van markttrends en klantgedrag door middel van machine learning. 3. Procesoptimalisatie: - Identificeren van inefficiënties en optimaliseren van bedrijfsprocessen. - Automatiseren van routinematige operationele taken om de productiviteit te verhogen. 4. Klantenservice en relatiemanagement: - Gebruik van chatbots en AI-gedreven CRM-systemen voor het beheren van klantrelaties en het verbeteren van de klanttevredenheid. - Analyseren van klantfeedback en sentimenten op sociale media. 5. Financieel beheer: - Automatiseren van boekhoudkundige processen en financiële rapportages. - Voorspellen van financiële risico's en kansen. 6. HR en talentmanagement: - Optimaliseren van wervingsprocessen door middel van AI-gebaseerde kandidaatselectie. - Analyseren van personeelsdata voor het verbeteren van retentie en prestaties. 7. Marktonderzoek en concurrentieanalyse: - Monitoren van concurrenten en markttrends door middel van geautomatiseerde systemen. - Analyseren van klantbehoeften en marktkansen. Hoewel AI veel van deze taken kan overnemen, blijft de rol van een CEO cruciaal voor strategische visie, leiderschap, en het maken van complexe, niet-geautomatiseerde beslissingen die menselijke intuïtie en ervaring vereisen.” Tot zover dus Chat GPT. In het stuk van de New Tork Times, lijkt Anant Agarwal, de stichter van edX en een voormalige directeur van M.I.T.’s Computer Science en A.I. Lab, het niet helemaal eens te zijn met het antwoord van de robot. Deze mens van vlees bloed zegt: “There used to be a curve of people who were good with numerical skills and those who were not. Then the calculator came along and was the great equalizer. I believe A.I. will do the same thing for literacy. Everybody could be C.E.O.”En op die CEO van intuïtief vlees en ervaren bloed zit misschien ook niet iedereen te wachten? Dat is tenminste de mening van professor Phoebe V. Moore van de Universiteit van de Essex Business School: “Some people like the social aspects of having a human boss. But after Covid, many are also fine with not having one.”Wat heeft jouw voorkeur en waarom? Benieuwd naar je reactie! Interesse in onze tot nader order en met volle overtuiging 'mens-tot-mens'-leiderschapsprogramma’s? Laat het ons weten via info@flyconsult.eu

Lees meer

wat onze klanten zeggen over ons

tom aerts, bedrijfsleider,
hoorcentrum aerts

We hebben al enkele trajecten afgelegd met FLY.

Een aantal van onze directieleden hebben een opleiding gevolgd individueel bij Frank en Leon rond persoonlijk leiderschap. Je staat ervan verstelt hoeveel spanningen je zelf in je organisatie kan creëren die voort komen uit wie jij bent en wat jou vooruit duwt en wat je remt. Het heeft me alleszins ook bewust gemaakt dat ik jaarlijks toch minstens even tijd moet maken voor mijn persoonlijk leiderschap, het is net als marketing, HR, sales, IT en finance en topic waarop ik progressie wil blijven maken.

Verder heeft Frank een aantal keren onze organisatie begeleid rond teambuilding waarbij het vooral gaat er voor te zorgen dat de verschillende leden begrijpen hoe dat de andere in elkaar steekt en hoe anders dit kan zijn dan jij zelf bent en wat dit doet met de onderlinge verbale en non verbale communicatie. Na elke sessie met Frank stijgt ook het onderling vertrouwen tussen de teamleden en worden olifanten in de kamer benoemd en vriendelijk doch kordaat de deur gewezen.

Frank is ook hoogsensitief naar je mentaal welzijn en zal als het nodig is pro actief ingrijpen zodat de organisatie in het belang van betrokken collega’s de impact inziet.

Hoewel het soft skills zijn en alles mensgericht gaat wordt ook het resultaat niet vergeten.

Wij kijken er alvast naar uit verder begeleid te worden.

jeroen de wit, ceo,
teamleader

Wat ik enorm waardeer in de samenwerking met FLY is dat er eerst goed naar onze inschatting van de problemen of opportuniteiten wordt geluisterd, dat we die vervolgens samen uitdiepen en verschillende voorstellen van oplossingen aangereikt krijgen.
Ik heb altijd geapprecieerd dat dat nooit op een pusherige of een betweterige manier gebeurt of dat we het gevoel krijgen dat we beginnersfouten aan het maken zijn. Dus de manier waarop onze samenwerking verloopt heeft me altijd aangesproken.
De sterkte in onze samenwerking is volgens mij ook dat die op sommige momenten zeer intens is en op andere momenten minder. En dat spreekt net aan want dat is hoe een bedrijf werkt. Op sommige momenten heb je gewoon meer hulp nodig dan op andere. Maar die komt altijd terug, met dezelfde energie, waardoor het na zo’n rustige momenten altijd een fijn weerzien is.

Je hebt mentoren die een zaadje kunnen planten waarbij je later kan denken ‘ah, dat bedoelde hij’. Leon, partner en senior consultant bij FLY, is zeker ook zo’n mentor voor mij. Op die momenten denk ik dan vaak ‘het is tijd dat ik hem nog eens bel om dit eens verder te bespreken’.

sarah agha, marketing capability manager global,
heineken n.v.

The battle to retain and grow top talents continues to be quite challenging especially in the face of huge demographic shifts and values. At an organizational level, the indigenous process of the ACDC by  FlyConsult provides a data driven and practical framework to build a robust pipeline for talent acceleration and succession planning.

My career and personal development has benefited from the process itself, because of the robust qualitative and quantitative feedback which brought clarity to all stakeholders on the key areas to strengthen and improve.

I highly recommend the process, it is well worth the trust…

Nog vragen?

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stuur ons dan een mailtje en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.