FLY - GROWING LEADERS

Experts in leiderschap
en leiderschapsontwikkeling

LEIDERSCHAP

Hoe maak ik als leider bewuste, doordachte en doorvoelde keuzes? Hoe ontwikkel ik een wendbaar en veerkrachtig leiderschap?
Durf als leider en team de juiste beslissingen te nemen.

TALENT

Hoe trek ik als organisatie het juiste talent aan? Hoe bevorder ik de groei en ontwikkeling van mijn team?
Laat je medewerkers hun potentieel ontdekken.

besluitvorming

Hoe neem ik op een onderbouwde manier de juiste beslissingen? Hoe breng ik verschillende meningen samen tot een gedragen visie? Ontwikkel daadkrachtige plannen en een doeltreffende strategie.

VEERKRACHT

Hoe versterk ik als organisatie de veerkracht van mijn menselijk kapitaal?
Hoe creëer ik als leidinggevende de juiste voorwaarden daartoe?
Veerkracht, de hefboom voor wendbaar, werkbaar werk.

ONZE MISSIE

Wij begeleiden en coachen leiders en teams die willen groeien. We ondersteunen hen door hun wendbaarheid en veerkracht te versterken. Zo nemen ze samen gedurfde, goede en gedragen beslissingen en voeren die succesvol uit. Hoe we daartoe komen? Door diepgaand met hen in gesprek te gaan. Vanuit die dialoog ontwikkelen we een aanpak en bedenken we oplossingen die leiders en teams uitdagen en ondersteunen. Onze aanpak en oplossingen zijn uitgewerkt op maat van de behoeften van onze klanten en afgestemd op de omgeving waarin ze opereren.

WE ARE GROWING LEADERS

leer onze unieke aanpak kennen

Bij alles wat we doen, zijn het deze waarden die ons drijven.
Zo ben je zeker van pragmatische en flexibele oplossingen op jouw maat.

samen met jou op weg voor de lange termijn

Wij investeren van harte in een duurzame relatie met jou. We geloven dat een langdurig en hecht partnerschap het vertrouwen verdiept en daardoor sterke resultaten oplevert.

een genereuze aanpak

Jouw succes staat bij ons voorop. We benutten alle mogelijkheden om dat te versterken. Verwacht van ons een genereuze aanpak, want we geven je graag meer dan we je beloofd hebben.

op maat en pragmatisch

We geloven niet in kant-en-klare oplossingen of standaardrecepten. We haken in op het punt waar je nu staat en richten ons samen op jouw einddoel. Onderweg sturen we bij in functie van je behoeften. Altijd vergezeld van een pragmatische aanpak en gestoeld op een jarenlange praktijkervaring.

niet oplossen maar vragen

Wij zijn luisteraars en klankborden, we stellen vragen en houden je de spiegel voor. We gaan graag de dialoog met je aan. Zo ontdek je je potentieel en kom je tot de beste oplossingen.

wetenschappelijk onderbouwd, vernieuwend en innoverend

Wij zijn helemaal mee met de meest actuele en recente ontwikkelingen in ons vakgebied. De concepten en modellen die we gebruiken, zijn altijd wetenschappelijk onderbouwd of evidence based. Reken op een gefundeerde aanpak.

Integriteit

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We houden ons aan onze waarden en de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Verwacht van ons een eerlijke en betrouwbare manier van werken. Onze aanpak volgt onze belofte.

VOOR WIE ZIJN WE ER?

We zijn er voor leiders uit het midden- en hoger kader en directies van:

  • Start-ups en scale-ups
  • KMO's en familiale ondernemingen
  • Zorgsector: ziekenhuizen en (groepen van) woonzorgcentra
  • Grotere Belgische en internationale organisaties, uit de particuliere of publieke sector

Fly nieuws

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 23 /‘’wat staat er op je grafsteen? : over wat echt belang-rijk, waarde-vol en zin-vol is”

03/08/2022

“Als je iemand vaak ziet schermen met zijn rang of positie, of zijn naam vaak wordt rondgebazuind in het openbaar, wees dan niet afgunstig. Zulke dingen gaan ten koste van het leven. (…) Sommigen sneuvelen op de eerste sporten van de ladder naar succes, en anderen voordat ze de top bereiken. De paar die de top bereiken door duizenden vernederingen te ondergaan, beseffen aan het eind dat het slechts een inscriptie op hun grafsteen was.” -Seneca, De brevitate vitea (De Lengte van het Leven), 20 Wat staat er op je grafsteen? Deze vraag of een variant erop ‘schrijf je eigen grafrede’ is een bekende coaching vraag. Wat is, vind jij echt belang-rijk, waarde-vol en zin-vol in je leven? En leef je hier ook naar? Of is er een ondraaglijk verschil tussen je woorden en daden, tussen retoriek en realiteit ? Je prioriteiten in je persoonlijke en professionele leven op een rijtje krijgen is een echt zinvolle ambitie. Zoals we weten blijken er weinig mensen te zijn die op hun sterfbed betreuren dat ze niet genoeg op kantoor of op het werk geweest zijn. Ons ego(ïsme) doet ons wel eens wegdrijven van wat echt belangrijk is. Ambitie is mooi en kan leiden tot indrukwekkende prestaties en resultaten. Dikwijls worden we hierbij gedreven door ons verlangen naar bewondering en erkenning. De kosten voor jezelf, je familie en anderen van een allesverslindende ambitie kunnen hoog zijn en zelden te rechtvaardigen. Je ego en ego-behoeften lucide en eerlijk onder ogen zien kan je helpen op het rechte pad te komen en te blijven. Ryan Holiday wijdt er één van zijn boeken (mee geïnspireerd door de stoïcijnen) ‘Ego is de vijand’ aan. Opdracht : -wie wil jij zijn? -welk pad wil jij nemen? -waar wil jij tijd en ruimte aan geven? Deze vragen kunnen je helpen om ego zijn juiste plek te geven, een gewenste wending aan je leven te geven en je veerkracht te ondersteunen. Onze veerkracht of resilience pyramid kan je daarbij nog inspireren. Zelfgekozen zinvolle doelen en meesterschapsdoelen, zorgen voor een goede fysieke en mentale gezondheid, de kwaliteit van je bewust-zijn en aandacht zijn gunstige voorwaarden om te reflecteren en doordacht en doorvoeld te kiezen en je patronen van gedachten, gevoelens en gedrag te wijzigen. En op die manier de kans vergroten dat je je mogelijkheden vleugels geeft en meer bereikt wat je wil bereiken.

Lees meer

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 22 /‘’iedereen is meester van zijn eigen domein”

27/07/2022

“Voor mijn weloverwogen keuze doet die van mijn buurman even weinig ter zake als zijn ademhaling of lichaam. Want ook al zijn wij geschapen om samen te werken, ieder van ons is heer en meester over zijn eigen weloverwogen keuze. Anders zou de slechtheid van een ander ook de mijne zijn. God heeft niet gewild dat mijn ongeluk in handen ligt van de ander. “ -Marcus Aurelius, Overpeinzingen, 8.56 Iedereen is vrij om te doen en laten wij hij/zij wil tot dat dat het lichaam en de ruimte van de ander hindert. Dit kan de basis zijn van een persoonlijke filosofie schrijft Ryan Holiday in zijn boek ‘De Dagelijkse Stoïcijn’, p. 225. Je moet dan wel 2 belangrijke aannames doen. Allereerst moet je je leven zo leiden dat het dat van anderen niet negatief beïnvloedt. Ten tweede moet je ruimdenkend zijn en aanvaarden dat anderen hetzelfde doen. Wat betekent meester zijn van je eigen leven? De enige en echte vrijheid is dat ik kies en beslis wat is wil en doe, rekening houdend met en ondanks anderen en omstandigheden. Vrijheid kan nooit absoluut zijn. Mijn vrijheid mag niet uw onvrijheid worden. Autonomie kan niet zonder verbondenheid. Vrijheid is ook niet absoluut omdat maakbaarheid beperkingen en grenzen kent. In ‘De verovering van de vrijheid’ maakt Alicja Gescinska een onderscheid tussen positieve en negatieve vrijheid. Positieve vrijheid is het vermogen om zelf vorm en zin te kunnen geven aan het leven. Het verschil met negatieve vrijheid situeert zich vooral in het omgaan met grenzen. Waar negatieve vrijheid zich door geen enkele grens laat tegenhouden gaat de positieve vrijheid uit van het vermogen om binnen een begrensde ruimte het eigen leven uit te bouwen. De morele onverschilligheid van de negatieve vrijheid is voor Gescinska dan ook een van haar meest opvallende en kwalijke eigenschappen. Vrijheid betekent dus ook oordelen over wat juist, goed en waarachtig is. In een boeiend boek, ‘Gij zult (niet)oordelen’ gaat Jürgen Mettepenningen en Luc Steyaert dieper op in op ‘oordelen’. Zij houden in de epiloog een pleidooi voor ‘bedachtzame mildheid’ bij het oordelen. De twee elementen werken ze verder uit, het bedachtzame en de mildheid. Beiden lijken te vragen om een zekere tegendraadsheid in deze tijden van dikwijls te snel en hard oordelen. Onze sociale media staan er wat te vol van. Bedachtzaamheid remt ons af in onze haast om te oordelen. Mildheid vijlt dan weer de al te scherpe kantjes van het oordeel. Bedachtzame mildheid is een levenshouding waarbij je de tijd neemt om een mens, een uitspraak of een situatie te bekijken, de kans geeft aan verschillende perspectieven die de reflectie verrijken, wat alleen maar meer wijze weloverwogen oordelen kan bevorderen. Bedachtzame mildheid ziet en selecteert, waardoor niet zelden de boodschap zich aandient om niet de te oordelen. Wat zou mijn oordeel kunnen bijdragen, wie wordt er beter van mijn oordeel? In een omgeving waar de wederzijdse afhankelijkheid groot is en gezonde competitie en constructieve samenwerking gewenst zijn kan denken en handelen vanuit bedachtzame mildheid een mooie bijdrage leveren. Wij leren van veel deelnemers aan onze leiderschapsprogramma’s en coachings dat volgende vragen je kunnen helpen om ‘bedachtzame mildheid’ aan de dag te leggen. -wat als ik anders naar deze omstandigheden, situatie of gebeurtenis kan kijken? -welk ander geloof, overtuiging of bril kan ik opzetten als ik hiernaar kijk? -welke gedachten roept dat misschien op over de situatie, de ander, zijn of haar intenties? -welke emoties en gevoelens roept dat op? -hoe zou ik dan handelen?

Lees meer

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 21 / ’niemand zei dat het gemakkelijk zou zijn : positieve hybris”

13/07/2022

Het 21e stukje gaat over ‘’niemand zei dat het gemakkelijk zou zijn : positieve hybris” “Goede mensen doen wat zij beschouwen als rechtschapen, zelfs als het betekent dat ze hard moeten werken. Ze doen het werk zelfs als ze er letsel door oplopen, ze doen het zelfs als het gevaarlijk is. Ook nu weer doen ze niet wat ze verachtelijk vinden, zelfs als dat rijkdom, plezier of macht oplevert. Niets kan hen ervan weerhouden om te doen wat eerbaar is, en niets kan hen ertoe verleiden om iets verachtelijks te doen. “ -Seneca, Epistulae morales (Moral Letters), 76.18 Als het goede doen gemakkelijk was, zou iedereen het doen. (En als slechte dingen doen niet zo verleidelijk of aantrekkelijk zou zijn zou niemand het doen). Het goede of het juiste doen is niet altijd even gemakkelijk uit te maken. Soms zijn er meerdere doelen en waarden tegelijk in het geding en lijk je voor dilemma’s te staan. Ethische dilemma’s staan bekend als misschien de moeilijkste op te lossen of te beslissen. Het lijkt wel eens op een gordiaanse knoop. Hierbij kan ook een afweging van het grotere doel, de langere termijn tegenover het kleinere doel en korte termijn staan. Het vraagt dikwijls moed om deze keuzes te maken. De moed om kritisch te zijn en af te wegen, de moed om desnoods alleen te staan. De moed om anders te denken, andere mogelijkheden te zien. We hebben nood aan dwarsdenkers die onafhankelijk en autonoom durven denken en handelen. Dit is voor velen geen comfortabele positie. Maar in tijden van belangrijke veranderingen, misschien zelfs paradigmatische veranderingen wel erg nodig. Het durven tarten van de bestaande ordeningen in woord en daad. Gerben Bakker spreekt in zijn recent boek ‘Dansen met de hydra. Gevaren van onze veiligheidsbegeerte’ over positieve hybris. Het verkennen van mogelijkheden die (op het eerste zicht) absoluut voorbij het realiseerbare liggen. Denken verbeelden. Dit vraagt moed om te riskeren los te laten, te aanvaarden wat niet onder controle is of misschien te krijgen is. Wendbaar handelen betekent niet alleen aangepast flexibel reageren maar ook niet nodeloos onder controle proberen te krijgen wat buiten onze controle ligt. En ook leren loslaten. Onze controledrift onder controle krijgen of leren beheersen, mooie paradox. Gerben Bakker, die zich sterk door Ahrendt laat inspireren, stelt dat de moeilijkste opgave die van aanvaarding is. Hij spreekt over aanvaarding omdat het voor een inspanning staat om jezelf ergens op een bewuste, begrijpende manier mee te verzoenen, anders dan acceptatie dat eerder doet denken aan een tijdelijke berusting die ontstaat omdat nu even iets niet opgelost kan worden. De moed tot aanvaarding is moeilijk op te brengen, het vergt een innerlijke opstand van de wil tegen de wens van het oplossen. Die spreekt voor niemand vanzelf, want de zich beschermende kant van de menselijke conditie verzet zich tegen de toekomst scheppende kant die de onzekerheid voor lief neemt. (p. 207) Het denken van Gerben Bakker lijkt sterk op onze eigen visie op risico en het ongekende, het onvoorspelbare en onzekere. Wij pleiten er ook voor om een verschuiving tot stand te brengen waarbij we meer de positieve kant van mogelijkheden die risico biedt zien en wat minder de negatieve kant van bedreigingen en gevaar. Dat betekent ook onze controledrift en idee van maakbaarheid, zekerheid en veiligheid overstijgen.

Lees meer

wat onze klanten zeggen over ons

elke sweldens, hr director,
van havermaet

Fly consult is voor ons een trouwe partner die onze medewerkers op duurzame manier begeleidt, traint en coacht in de ontwikkeling van hun (zelf)leiderschap. Frank en Leon gaan niet voor een kant-en-klare aanpak, integendeel. Elke traject wordt samen met ons vormgegeven. Dankzij hun jarenlange ervaring, deskundige én persoonlijke aanpak slagen ze erin om onze medewerkers te bereiken en in beweging te krijgen.

jeroen de wit, ceo,
teamleader

Wat ik enorm waardeer in de samenwerking met FLY is dat er eerst goed naar onze inschatting van de problemen of opportuniteiten wordt geluisterd, dat we die vervolgens samen uitdiepen en verschillende voorstellen van oplossingen aangereikt krijgen.
Ik heb altijd geapprecieerd dat dat nooit op een pusherige of een betweterige manier gebeurt of dat we het gevoel krijgen dat we beginnersfouten aan het maken zijn. Dus de manier waarop onze samenwerking verloopt heeft me altijd aangesproken.
De sterkte in onze samenwerking is volgens mij ook dat die op sommige momenten zeer intens is en op andere momenten minder. En dat spreekt net aan want dat is hoe een bedrijf werkt. Op sommige momenten heb je gewoon meer hulp nodig dan op andere. Maar die komt altijd terug, met dezelfde energie, waardoor het na zo’n rustige momenten altijd een fijn weerzien is.

Je hebt mentoren die een zaadje kunnen planten waarbij je later kan denken ‘ah, dat bedoelde hij’. Leon, partner en senior consultant bij FLY, is zeker ook zo’n mentor voor mij. Op die momenten denk ik dan vaak ‘het is tijd dat ik hem nog eens bel om dit eens verder te bespreken’.

jan van mierlo, personeelsdirecteur,
sint-trudo ziekenhuis

Leon en Frank hebben een boeiende leiderschapsopleiding verzorgd voor het managementteam van het Sint-Trudo ziekenhuis. Door hun professionele en theoretische invalshoek te combineren met hun lange praktijkervaring zijn ze er in een paar lesdagen in geslaagd om niet alleen onze managers naar een hoger niveau te tillen maar ook om van deze groep een sterker team te maken. De interactie, de fijne afwisseling tussen het gebruik van evidence-based modellen, oefensessies, huiswerk en intervisie maakten dat de hele groep geboeid heeft bijgeleerd. Zeker een aanrader als je je hoger kader wil bijscholen en laten groeien! Na elke lesdag zorgen de lesgevers bovendien voor een uitvoerige feedback.

Samengevat: groepscoaching op hoog niveau!

Nog vragen?

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stuur ons dan een mailtje en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.