FLY - GROWING LEADERS

Experts in leiderschap
en leiderschapsontwikkeling

LEIDERSCHAP

Hoe maak ik als leider bewuste, doordachte en doorvoelde keuzes? Hoe ontwikkel ik een wendbaar en veerkrachtig leiderschap?
Durf als leider en team de juiste beslissingen te nemen.

TALENT

Hoe trek ik als organisatie het juiste talent aan? Hoe bevorder ik de groei en ontwikkeling van mijn team?
Laat je medewerkers hun potentieel ontdekken.

besluitvorming

Hoe neem ik op een onderbouwde manier de juiste beslissingen? Hoe breng ik verschillende meningen samen tot een gedragen visie? Ontwikkel daadkrachtige plannen en een doeltreffende strategie.

VEERKRACHT

Hoe versterk ik als organisatie de veerkracht van mijn menselijk kapitaal?
Hoe creëer ik als leidinggevende de juiste voorwaarden daartoe?
Veerkracht, de hefboom voor wendbaar, werkbaar werk.

ONZE MISSIE

Wij begeleiden en coachen leiders en teams die willen groeien. We ondersteunen hen door hun wendbaarheid en veerkracht te versterken. Zo nemen ze samen gedurfde, goede en gedragen beslissingen en voeren die succesvol uit. Hoe we daartoe komen? Door diepgaand met hen in gesprek te gaan. Vanuit die dialoog ontwikkelen we een aanpak en bedenken we oplossingen die leiders en teams uitdagen en ondersteunen. Onze aanpak en oplossingen zijn uitgewerkt op maat van de behoeften van onze klanten en afgestemd op de omgeving waarin ze opereren.

WE ARE GROWING LEADERS

leer onze unieke aanpak kennen

Bij alles wat we doen, zijn het deze waarden die ons drijven.
Zo ben je zeker van pragmatische en flexibele oplossingen op jouw maat.

samen met jou op weg voor de lange termijn

Wij investeren van harte in een duurzame relatie met jou. We geloven dat een langdurig en hecht partnerschap het vertrouwen verdiept en daardoor sterke resultaten oplevert.

een genereuze aanpak

Jouw succes staat bij ons voorop. We benutten alle mogelijkheden om dat te versterken. Verwacht van ons een genereuze aanpak, want we geven je graag meer dan we je beloofd hebben.

op maat en pragmatisch

We geloven niet in kant-en-klare oplossingen of standaardrecepten. We haken in op het punt waar je nu staat en richten ons samen op jouw einddoel. Onderweg sturen we bij in functie van je behoeften. Altijd vergezeld van een pragmatische aanpak en gestoeld op een jarenlange praktijkervaring.

niet oplossen maar vragen

Wij zijn luisteraars en klankborden, we stellen vragen en houden je de spiegel voor. We gaan graag de dialoog met je aan. Zo ontdek je je potentieel en kom je tot de beste oplossingen.

wetenschappelijk onderbouwd, vernieuwend en innoverend

Wij zijn helemaal mee met de meest actuele en recente ontwikkelingen in ons vakgebied. De concepten en modellen die we gebruiken, zijn altijd wetenschappelijk onderbouwd of evidence based. Reken op een gefundeerde aanpak.

Integriteit

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We houden ons aan onze waarden en de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Verwacht van ons een eerlijke en betrouwbare manier van werken. Onze aanpak volgt onze belofte.

VOOR WIE ZIJN WE ER?

We zijn er voor leiders uit het midden- en hoger kader en directies van:

  • Start-ups en scale-ups
  • KMO's en familiale ondernemingen
  • Zorgsector: ziekenhuizen en (groepen van) woonzorgcentra
  • Grotere Belgische en internationale organisaties, uit de particuliere of publieke sector

Fly nieuws

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 19 /‘hoop is geen strategie: de leiderschapsdiamant’

27/06/2022

Hecato zegt : ‘Stop met hopen en je zult niet langer bang zijn’.(…) De belangrijkste oorzaak van beide kwaden is dat in plaats van ons aan te passen aan de huidige omstandigheden, we veel te ver vooruitdenken. - Seneca, Epistulae morales, 5.7b-8 Hoop is geen strategie zei één van onze klanten recent nog. Een definitie van waanzin is dat je hetzelfde blijft doen of opnieuw probeert en dan verwacht dat het resultaat anders zal zijn. Hopen dat het resultaat anders zal zijn zonder je patroon van (re)ageren, voelen en denken te veranderen is inderdaad geen strategie. Dat is hopen tegen beter weten in. Hoop is niet voldoende! Het kan wel een krachtbron zijn om actie te ondernemen en verandering in beweging te zetten. Perspectief ontwikkelen kan hoopgevend zijn, enthousiasme en energie opwekken voor volgehouden actie. Het komt erop aan de realiteit te zien zoals ze is en jezelf geen verhaaltjes te vertellen. Daarnaast een gedurfde visie ontwikkelen die een hoopvol perspectief kan opleveren. Dit creatieve spanningsveld tussen realiteit en visie kan ons vooruit stuwen. We hebben dan de moed nodig om de realiteit in de ogen te kijken en een ambitieuze visie te ontwikkelen. De moed om doordacht en doorvoeld te beslissen en actie te ondernemen. Wij laten ons hierbij graag inspireren door een eenvoudig maar geen simpel leiderschapsmodel van Peter Koestenbaum. Leiderschap opereert volgens Koestenbaum in vier dimensies : Visie : de visionaire leider denkt groot, denkt nieuw, denkt vooruit. Hij of zijn is in staat in contact met de diepere structuur van het menselijk bewustzijn en creatief potentieel.. Realiteit : de realistisch leider volgt het motto : zie de realiteit zoals die is, niet zoals je wilt dat die is. En vooral zie jezelf zoals je bent en handelt, zonder illusies.. Ethiek : ethiek verwijst naar de fundamentele menselijk waarden van integriteit, liefde en betekenis. Deze dimensie vertegenwoordigt een hoger niveau van ontwikkeling, niet gereageerd door angst of hoop, maar door principe.. Moed : moed is het vermogen om te dingen te laten gebeuren. Moed omvat zowel belangenbehartiging als persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.. Wij gebruiken deze ruit met 4 dimensies als de kern van ons zomer leiderschapsprogramma ‘Zin-vol en veerkrachtig leiderschap’. (open programma volzet, kan ook in huis) Hoe moedig ben jij? Heb jij de moed om de realiteit te zien zoals ze is, een gedurfde visie na te streven, voor je waarden en normen te staan en actie te ondernemen?

Lees meer

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 18 /‘het is goed om flexibel te zijn : over positieve flexibiliteit en actie’

17/06/2022

Je kunt niet in militaire dienst? Richt je dan op een bestuursfunctie. Moet je werken in het bedrijfsleven? Word woordvoerder. Heb je een spreekverbod? Steun dan burgers met hulp in stilte. Is het gevaarlijk je zelfs maar te vertonen op het Forum? Neem bij mensen binnenshuis, bij voorstellingen en etentjes, de rol op je van goede kameraad, trouwe vriend en bescheiden tafelgenoot. Ben je de taken van een burger kwijt? Vervul dan die van een mens. - Seneca, innerlijke rust, 4,3 Er valt altijd iets zin-vols te doen en bij te dragen. Als we het één niet kunnen doen dan kunnen we misschien het andere doen. Als het één onmogelijk is, is er misschien een andere optie of mogelijkheid. Veerkracht betekent vastberaden naar mogelijkheden blijven zoeken en naar oplossingen kijken, ook als er heel wat hindernissen en tegenslagen zijn. Veerkracht ondersteunt zo wendbaarheid en fungeert als hulpbron. Wij spreken graag over positieve flexibiliteit. Het oog gericht houden op het doel en wendbaar inspelen op de beperkingen en mogelijkheden die zich voordoen. Daarbij risico’s nemen, slim experimenteren en opties uitproberen. Durven beslissen en actie ondernemen. In actie vinden we perspectief. Het gaat om doordachte en doorvoelde actie. Geen actie van een kieken zonder kop. Geen vlucht in de actie die te dikwijls door ongepaste angst of verlangen wordt gedreven en de illusie geeft dat we er iets aan doen. Wel weloverwogen, doordachte en doorvoelde actie met het oog op het doel. Door actie kunnen we ons doel bereiken of we leren uit de ervaring. Positieve flexibiliteit bouwt op een ‘growth mindset’. Het onderzoek en boek ‘Mindset. The new psychology of success’ van Carol S. Dweck is een must read voor diegenen die willen leren hoe ze hun potentieel kunnen vervullen. Stel jezelf de vraag in welke mate jij vanuit een growth mindset handelt en bij anderen stimuleert.

Lees meer

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 17 /‘trek je niet langer aan wat anderen ergens van vinden’

03/06/2022

Steeds verbaas ik me erover dat, hoewel mensen vooral zichzelf liefhebben, zij meer waarde hechten aan wat anderen van hen denken dan wat ze zelf vinden (…) Hieruit blijkt dat wij wat anderen van ons vinden hoger aanslaan dan ons eigen inzicht. - Marcus Aurelius, Overpeinzingen, 12-4 We controleren niet wat andere mensen denken en al helemaal niet wat ze over ons denken. Perceptie is natuurlijk realiteit, maar perceptie is niet noodzakelijk de waarheid. Ons overgeven aan de genade en de mening van anderen en proberen goedkeuring te krijgen van anderen is een gevaarlijke onderneming. Werken aan en een bescheiden zelfvertrouwen ontwikkelen kan je helpen om je niet afhankelijk te maken van de erkenning van anderen. Dat neemt niet weg dat je best openstaat voor de feedback van anderen en kan rekening houden met de impact die je gedrag op anderen en hun perceptie heeft. Onderzoek op een oprechte wijze wat je zelf echt wil, wat echt zin-vol en belang-rijk voor je is. En handel daarnaar en sta hiervoor. ‘Be your own (wo)men’. Stel jezelf 4 vragen : -Wat is mijn (of ons) doel? Welke zinvolle en meesterschapsdoelen sturen mij? -Hoe zorg ik ervoor dat mijn waarden en normen mijn gedrag en acties echt sturen bij het nastreven van dat doel? -Wat is het doel van anderen? Hoe ervaren zij en wat denken, voelen zij over de situatie? Hoe kan ik mijn doel en dat van anderen met elkaar verbinden? -Hoe pas ik mij wendbaar aan aan veranderende omstandigheden en risico’s om mijn doel (en dat van anderen) te bereiken? Hoe blijf is op een positieve wijze openstaan voor de omgeving? Als ik vanuit deze vragen en positieve instelling kijk en handel is de kans groot dat ik een positieve impact op anderen en de situatie heb. Een interessant boek dat je hierbij kan inspireren is ‘Lift. Hoe je zelf elke situatie positief kan beïnvloeden’ van Ryan W. Quinn en Robert E. Quinn.

Lees meer

wat onze klanten zeggen over ons

elke sweldens, hr director,
van havermaet

Fly consult is voor ons een trouwe partner die onze medewerkers op duurzame manier begeleidt, traint en coacht in de ontwikkeling van hun (zelf)leiderschap. Frank en Leon gaan niet voor een kant-en-klare aanpak, integendeel. Elke traject wordt samen met ons vormgegeven. Dankzij hun jarenlange ervaring, deskundige én persoonlijke aanpak slagen ze erin om onze medewerkers te bereiken en in beweging te krijgen.

jeroen de wit, ceo,
teamleader

Wat ik enorm waardeer in de samenwerking met FLY is dat er eerst goed naar onze inschatting van de problemen of opportuniteiten wordt geluisterd, dat we die vervolgens samen uitdiepen en verschillende voorstellen van oplossingen aangereikt krijgen.
Ik heb altijd geapprecieerd dat dat nooit op een pusherige of een betweterige manier gebeurt of dat we het gevoel krijgen dat we beginnersfouten aan het maken zijn. Dus de manier waarop onze samenwerking verloopt heeft me altijd aangesproken.
De sterkte in onze samenwerking is volgens mij ook dat die op sommige momenten zeer intens is en op andere momenten minder. En dat spreekt net aan want dat is hoe een bedrijf werkt. Op sommige momenten heb je gewoon meer hulp nodig dan op andere. Maar die komt altijd terug, met dezelfde energie, waardoor het na zo’n rustige momenten altijd een fijn weerzien is.

Je hebt mentoren die een zaadje kunnen planten waarbij je later kan denken ‘ah, dat bedoelde hij’. Leon, partner en senior consultant bij FLY, is zeker ook zo’n mentor voor mij. Op die momenten denk ik dan vaak ‘het is tijd dat ik hem nog eens bel om dit eens verder te bespreken’.

jan van mierlo, personeelsdirecteur,
sint-trudo ziekenhuis

Leon en Frank hebben een boeiende leiderschapsopleiding verzorgd voor het managementteam van het Sint-Trudo ziekenhuis. Door hun professionele en theoretische invalshoek te combineren met hun lange praktijkervaring zijn ze er in een paar lesdagen in geslaagd om niet alleen onze managers naar een hoger niveau te tillen maar ook om van deze groep een sterker team te maken. De interactie, de fijne afwisseling tussen het gebruik van evidence-based modellen, oefensessies, huiswerk en intervisie maakten dat de hele groep geboeid heeft bijgeleerd. Zeker een aanrader als je je hoger kader wil bijscholen en laten groeien! Na elke lesdag zorgen de lesgevers bovendien voor een uitvoerige feedback.

Samengevat: groepscoaching op hoog niveau!

Nog vragen?

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stuur ons dan een mailtje en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.