FLY - GROWING LEADERS

Experts in leiderschap
en leiderschapsontwikkeling

LEIDERSCHAP

Hoe maak ik als leider bewuste, doordachte en doorvoelde keuzes? Hoe ontwikkel ik een wendbaar en veerkrachtig leiderschap?
Durf als leider en team de juiste beslissingen te nemen.

TALENT

Hoe trek ik als organisatie het juiste talent aan? Hoe bevorder ik de groei en ontwikkeling van mijn team?
Laat je medewerkers hun potentieel ontdekken.

besluitvorming

Hoe neem ik op een onderbouwde manier de juiste beslissingen? Hoe breng ik verschillende meningen samen tot een gedragen visie? Ontwikkel daadkrachtige plannen en een doeltreffende strategie.

VEERKRACHT

Hoe versterk ik als organisatie de veerkracht van mijn menselijk kapitaal?
Hoe creëer ik als leidinggevende de juiste voorwaarden daartoe?
Veerkracht, de hefboom voor wendbaar, werkbaar werk.

ONZE MISSIE

Wij begeleiden en coachen leiders en teams die willen groeien. We ondersteunen hen door hun wendbaarheid en veerkracht te versterken. Zo nemen ze samen gedurfde, goede en gedragen beslissingen en voeren die succesvol uit. Hoe we daartoe komen? Door diepgaand met hen in gesprek te gaan. Vanuit die dialoog ontwikkelen we een aanpak en bedenken we oplossingen die leiders en teams uitdagen en ondersteunen. Onze aanpak en oplossingen zijn uitgewerkt op maat van de behoeften van onze klanten en afgestemd op de omgeving waarin ze opereren.

WE ARE GROWING LEADERS

leer onze unieke aanpak kennen

Bij alles wat we doen, zijn het deze waarden die ons drijven.
Zo ben je zeker van pragmatische en flexibele oplossingen op jouw maat.

samen met jou op weg voor de lange termijn

Wij investeren van harte in een duurzame relatie met jou. We geloven dat een langdurig en hecht partnerschap het vertrouwen verdiept en daardoor sterke resultaten oplevert.

een genereuze aanpak

Jouw succes staat bij ons voorop. We benutten alle mogelijkheden om dat te versterken. Verwacht van ons een genereuze aanpak, want we geven je graag meer dan we je beloofd hebben.

op maat en pragmatisch

We geloven niet in kant-en-klare oplossingen of standaardrecepten. We haken in op het punt waar je nu staat en richten ons samen op jouw einddoel. Onderweg sturen we bij in functie van je behoeften. Altijd vergezeld van een pragmatische aanpak en gestoeld op een jarenlange praktijkervaring.

niet oplossen maar vragen

Wij zijn luisteraars en klankborden, we stellen vragen en houden je de spiegel voor. We gaan graag de dialoog met je aan. Zo ontdek je je potentieel en kom je tot de beste oplossingen.

wetenschappelijk onderbouwd, vernieuwend en innoverend

Wij zijn helemaal mee met de meest actuele en recente ontwikkelingen in ons vakgebied. De concepten en modellen die we gebruiken, zijn altijd wetenschappelijk onderbouwd of evidence based. Reken op een gefundeerde aanpak.

Integriteit

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We houden ons aan onze waarden en de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Verwacht van ons een eerlijke en betrouwbare manier van werken. Onze aanpak volgt onze belofte.

VOOR WIE ZIJN WE ER?

We zijn er voor leiders uit het midden- en hoger kader en directies van:

  • Start-ups en scale-ups
  • KMO's en familiale ondernemingen
  • Zorgsector: ziekenhuizen en (groepen van) woonzorgcentra
  • Grotere Belgische en internationale organisaties, uit de particuliere of publieke sector

Fly nieuws

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 46 / ‘’het mooie van een keuze hebben”

27/03/2023

“Je bent niet je lichaam of haarstijl; het gaat erom hoe goed je kunt kiezen. Als je keuzes mooi zijn, zul jij dat ook zijn.“ -Epictetus, Dissertationes (Discourses), 3.1.39b-40a Hoe meer je goed bent met jezelf, hoe minder je een ander beeld moet ophouden. We hoeven dan minder bezig te zijn met hoe we of iets overkomen opdat we toch maar aan de verwachtingen van anderen willen voldoen. Hoe minder je aandacht, tijd en energie moet steken in hoe je overkomt, hoe meer je echte aandacht, tijd en energie voor de anderen en de situatie en gebeurtenissen kan hebben. Alles begint met aandacht. Aandachtig aanwezig zijn laat je toe en maakt het mogelijk om zo echt en volledig mogelijk waar te nemen, signalen op te pikken en te ervaren. Je waarnemingsvermogen bepaalt mede je oordeelsvermogen en beslissingsvermogen. Als je start van verkeerde of beperkte waarnemingen zijn je oordeel en beslissing vanzelf ook beperkt en ontoereikend. Echte aandacht is ook de basis voor elk goed gesprek, waarin je echt aanwezig bent, actief en aandachtig luistert, je echt openstelt voor de visie, mening en argumenten van anderen en echt goede vragen kan stellen. Je oordeelsvermogen en je keuzes worden sterker als je individueel en samen bewust, doordacht en doorvoeld observeert, reflecteert, denkt en beslist. Het zal toelaten mooie keuzes te maken die aangepast zijn aan de situatie en omstandigheden. Als je dit combineert met grote openheid en het uitgangspunt dat je kan leren, dat je het nog niet allemaal weet, het niet kan weten - wordt het mogelijk om ook met een omgeving om te gaan die alsmaar ongekender, onvoorspelbaarder en onzekerder is. Situaties waarin je niet kan weten en kennen, niet kan voorspellen hoe het zal uitdraaien en toch moet beslissen, vragen om slimme experimenten waarin je uitprobeert wat werkt en wat niet en er een bewust leerproces van maakt. Het kan ons helpen om te gaan met een wereld waarin er naast normale zekerheid ook radicale onzekerheid is. Durven risico nemen, moed tonen, mogen falen en leren kunnen ons helpen potentiële opwaartse risico’s en mogelijkheden te benutten. Vraag je eens af in welke mate jij vooral beslissingen moet nemen die baden in normale onzekerheid en redelijk voorspelbaar zijn, dan wel radicale onzekerheid waarbij er weinig voorspelbaar is. Hoe ga jij om met radicale onzekerheid en onvoorspelbaarheid?

Lees meer

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 45 / ‘’vertrouw de zintuigen niet : over bewust en objectief zien”

13/03/2023

“Heraclitus noemde zelfbedrog een afschuwelijke ziekte en het gezichtsvermogen een zintuig dat liegt.“ -Diogenes Laërtius, Leven en leer van beroemde filosofen, 9.7 Zelfinzicht is het vermogen om jezelf objectief te bekijken. Het vermogen om je bril, je aannames, je patronen van denken, voelen en doen in vraag te stellen en aan een onderzoek te onderwerpen. Inzicht in de andere, de omgeving en de wereld vraagt ook om een objectieve kijk op de realiteit. In mijn boek ‘Risico verzilveren. Over onverstoorbaar en wendbaar leiderschap’, dat begin april uitkomt bij Lannoo Campus, heb ik het over 8 mentale valkuilen die onze kijk en inzicht op onze en de realiteit kunnen vertroebelen en ons inzicht 1. Bias : Vooringenomenheden die ervoor zorgen dat we overtuigd zijn dat we het goed zien maar toch de bal misslaan en systematisch bepaalde verkeerde inschattingen of oordelen maken.Bv. confirmatiebias waarbij je vooral feiten ziet die je mening bevestigen en minder of niet die feiten die je mening tegenspreken. 2 .Ruis : Van ruis is sprake wanneer mensen van wie verwacht wordt dat ze eenzelfde oordeel zullen vellen omdat ze over dezelfde ervaring, kennis en informatie beschikken maar toch verschillende oordelen. Bv. artsen die eenzelfde case onafhankelijk van elkaar beoordelen. 3. Gedachten, overtuigingen en mentale modellen (GOMM’s) : We bouwen in ons leven en vanuit onze persoonlijke ervaringen en levensgeschiedenis allemaal bepaalde overtuigingen en mentale modellen op die ons gidsen bij het beoordelen van situaties en handelen. Sommige daarvan zijn helpend, andere beperken ons onnodig. Bv. als ik ervan overtuigd ben dat je beter niet verder springt dan je stokje lang is zal ik wellicht minder geneigd zijn om risico te nemen en ondernemer te worden. 4. Emotie : Emoties hebben een grote impact op ons denken en handelen. We handelen niet altijd redelijk en rationeel. 5. Ego : Ons ego en het beeld dat we van onszelf hebben en willen tonen kan ons geregeld eens in de weg zitten. Bv. wanneer ik moeilijk mijn gelijk kan in vraag stellen of mijn ongelijk toegeven. 6. Groepsdruk- en denken : Het is ook geweten dat er expliciet of impliciet druk uitgaat van een groep en het risico op groepsdenken aanwezig is bij het beoordelen van situaties en het nemen van beslissingen. 7. Expertise : Als expert leg je jezelf soms verwachtingen op of verwachten anderen van jou het antwoord, dat je misschien zelf ook niet altijd hebt. Bv. als patiënt kan je overdreven verwachtingen hebben over de maakbaarheid van situaties en wat een medisch specialist of chirurg voor jou kan doen. 8. Macht en belangen : Bij het beoordelen van situaties en nemen van beslissingen spelen ook macht en belang een belangrijke rol, alsook het gebruik en inzetten ervan. Met een vertroebelde blik is het moeilijk om optimale of ‘goed genoeg’ beslissingen te nemen. In een omgeving die alsmaar turbulenter en troebeler wordt, komt het erop aan voldoende afstand, tijd en ruimte te houden en te nemen om goede inschattingen te maken. Vooral bij belangrijk beslissingen met veel (mogelijke) impact en consequenties is het zaak om dit op en bewuste manier te doen en mentale valkuilen te vermijden. Ga voor jezelf eens na welke belangrijke beslissing (waar je achteraf bekeken niet zo tevreden over was) je nog eens onder de loep wil nemen om te zien welke mentale valkuilen je parten gespeeld hebben. Hoe kan je dat een volgende keer vermijden?

Lees meer

Postgraduaat Mentaal Welzijn - een samenwerking van PXL en FLY

08/03/2023

Het postgraduaat ‘mentaal welzijn’ is een opleiding voor professionals die gericht willen inzetten op vlak van het mentaal welzijn in de werkcontext. Vanuit FLY werken we mee aan deze opleiding en reiken we specifiek kaders aan en delen onze expertise op vlak van leiderschap en de impact op mentaal welzijn. Bekijk hier het filmpje waarin opleidingscoördinator, Johan Vandersmissen, een uitgebreide uitleg geeft over de opleiding. Wat kunnen leidinggevenden pro-actief doen om te voorkomen dat er onnodige werkstress aanwezig is in de organisatie of het team? Welke hefbomen hebben zij in de hand en kunnen ze gericht bedienen? Daarnaast benaderen we ook de individuele verantwoordelijkheid die elke medewerker heeft om ook zijn eigen leiderschap op te nemen op vlak van zijn zelfzorg en persoonlijke veerkracht. Organisaties kunnen hun medewerkers hiertoe motiveren door de mogelijkheid te faciliteren waarbij medewerkers de inzichten en handvaten zich kunnen eigen maken. Op deze manier investeer je in de mogelijkheden die medewerkers zelf kunnen hanteren. Werken aan mentaal welzijn is immers een dubbele verantwoordelijkheid. Zowel de werkgever/leidinggevende heeft een rol op te nemen als ook iedere individuele medewerker. Je maakt in deze opleiding kennis met de onderbouwde do’s en dont’s. Extra info over de opleiding vind je hier!

Lees meer

wat onze klanten zeggen over ons

tom aerts, bedrijfsleider,
hoorcentrum aerts

We hebben al enkele trajecten afgelegd met FLY.

Een aantal van onze directieleden hebben een opleiding gevolgd individueel bij Frank en Leon rond persoonlijk leiderschap. Je staat ervan verstelt hoeveel spanningen je zelf in je organisatie kan creëren die voort komen uit wie jij bent en wat jou vooruit duwt en wat je remt. Het heeft me alleszins ook bewust gemaakt dat ik jaarlijks toch minstens even tijd moet maken voor mijn persoonlijk leiderschap, het is net als marketing, HR, sales, IT en finance en topic waarop ik progressie wil blijven maken.

Verder heeft Frank een aantal keren onze organisatie begeleid rond teambuilding waarbij het vooral gaat er voor te zorgen dat de verschillende leden begrijpen hoe dat de andere in elkaar steekt en hoe anders dit kan zijn dan jij zelf bent en wat dit doet met de onderlinge verbale en non verbale communicatie. Na elke sessie met Frank stijgt ook het onderling vertrouwen tussen de teamleden en worden olifanten in de kamer benoemd en vriendelijk doch kordaat de deur gewezen.

Frank is ook hoogsensitief naar je mentaal welzijn en zal als het nodig is pro actief ingrijpen zodat de organisatie in het belang van betrokken collega’s de impact inziet.

Hoewel het soft skills zijn en alles mensgericht gaat wordt ook het resultaat niet vergeten.

Wij kijken er alvast naar uit verder begeleid te worden.

jeroen de wit, ceo,
teamleader

Wat ik enorm waardeer in de samenwerking met FLY is dat er eerst goed naar onze inschatting van de problemen of opportuniteiten wordt geluisterd, dat we die vervolgens samen uitdiepen en verschillende voorstellen van oplossingen aangereikt krijgen.
Ik heb altijd geapprecieerd dat dat nooit op een pusherige of een betweterige manier gebeurt of dat we het gevoel krijgen dat we beginnersfouten aan het maken zijn. Dus de manier waarop onze samenwerking verloopt heeft me altijd aangesproken.
De sterkte in onze samenwerking is volgens mij ook dat die op sommige momenten zeer intens is en op andere momenten minder. En dat spreekt net aan want dat is hoe een bedrijf werkt. Op sommige momenten heb je gewoon meer hulp nodig dan op andere. Maar die komt altijd terug, met dezelfde energie, waardoor het na zo’n rustige momenten altijd een fijn weerzien is.

Je hebt mentoren die een zaadje kunnen planten waarbij je later kan denken ‘ah, dat bedoelde hij’. Leon, partner en senior consultant bij FLY, is zeker ook zo’n mentor voor mij. Op die momenten denk ik dan vaak ‘het is tijd dat ik hem nog eens bel om dit eens verder te bespreken’.

sarah agha, marketing capability manager global,
heineken n.v.

The battle to retain and grow top talents continues to be quite challenging especially in the face of huge demographic shifts and values. At an organizational level, the indigenous process of the ACDC by  FlyConsult provides a data driven and practical framework to build a robust pipeline for talent acceleration and succession planning.

My career and personal development has benefited from the process itself, because of the robust qualitative and quantitative feedback which brought clarity to all stakeholders on the key areas to strengthen and improve.

I highly recommend the process, it is well worth the trust…

Nog vragen?

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stuur ons dan een mailtje en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.