FLY - GROWING LEADERS

Experts in leiderschap
en leiderschapsontwikkeling

LEIDERSCHAP

Hoe maak ik als leider bewuste, doordachte en doorvoelde keuzes? Hoe ontwikkel ik een wendbaar en veerkrachtig leiderschap?
Durf als leider en team de juiste beslissingen te nemen.

TALENT

Hoe trek ik als organisatie het juiste talent aan? Hoe bevorder ik de groei en ontwikkeling van mijn team?
Laat je medewerkers hun potentieel ontdekken.

besluitvorming

Hoe neem ik op een onderbouwde manier de juiste beslissingen? Hoe breng ik verschillende meningen samen tot een gedragen visie? Ontwikkel daadkrachtige plannen en een doeltreffende strategie.

VEERKRACHT

Hoe versterk ik als organisatie de veerkracht van mijn menselijk kapitaal?
Hoe creëer ik als leidinggevende de juiste voorwaarden daartoe?
Veerkracht, de hefboom voor wendbaar, werkbaar werk.

ONZE MISSIE

Wij begeleiden en coachen leiders en teams die willen groeien. We ondersteunen hen door hun wendbaarheid en veerkracht te versterken. Zo nemen ze samen gedurfde, goede en gedragen beslissingen en voeren die succesvol uit. Hoe we daartoe komen? Door diepgaand met hen in gesprek te gaan. Vanuit die dialoog ontwikkelen we een aanpak en bedenken we oplossingen die leiders en teams uitdagen en ondersteunen. Onze aanpak en oplossingen zijn uitgewerkt op maat van de behoeften van onze klanten en afgestemd op de omgeving waarin ze opereren.

WE ARE GROWING LEADERS

leer onze unieke aanpak kennen

Bij alles wat we doen, zijn het deze waarden die ons drijven.
Zo ben je zeker van pragmatische en flexibele oplossingen op jouw maat.

samen met jou op weg voor de lange termijn

Wij investeren van harte in een duurzame relatie met jou. We geloven dat een langdurig en hecht partnerschap het vertrouwen verdiept en daardoor sterke resultaten oplevert.

een genereuze aanpak

Jouw succes staat bij ons voorop. We benutten alle mogelijkheden om dat te versterken. Verwacht van ons een genereuze aanpak, want we geven je graag meer dan we je beloofd hebben.

op maat en pragmatisch

We geloven niet in kant-en-klare oplossingen of standaardrecepten. We haken in op het punt waar je nu staat en richten ons samen op jouw einddoel. Onderweg sturen we bij in functie van je behoeften. Altijd vergezeld van een pragmatische aanpak en gestoeld op een jarenlange praktijkervaring.

niet oplossen maar vragen

Wij zijn luisteraars en klankborden, we stellen vragen en houden je de spiegel voor. We gaan graag de dialoog met je aan. Zo ontdek je je potentieel en kom je tot de beste oplossingen.

wetenschappelijk onderbouwd, vernieuwend en innoverend

Wij zijn helemaal mee met de meest actuele en recente ontwikkelingen in ons vakgebied. De concepten en modellen die we gebruiken, zijn altijd wetenschappelijk onderbouwd of evidence based. Reken op een gefundeerde aanpak.

Integriteit

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We houden ons aan onze waarden en de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Verwacht van ons een eerlijke en betrouwbare manier van werken. Onze aanpak volgt onze belofte.

VOOR WIE ZIJN WE ER?

We zijn er voor leiders uit het midden- en hoger kader en directies van:

  • Start-ups en scale-ups
  • KMO's en familiale ondernemingen
  • Zorgsector: ziekenhuizen en (groepen van) woonzorgcentra
  • Grotere Belgische en internationale organisaties, uit de particuliere of publieke sector

Fly nieuws

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap part 33 / ‘‘’hoe je machtig kunt zijn”

14/11/2022

“Vertrouw niet op je reputatie, geld of positie, maar op de kracht die van jou is, namelijk je oordeel over de dingen waar je wel of niet controle over hebt. Want alleen dit zorgt ervoor dat je vrij en ongehinderd bent, dat is wat ons bij onze lurven grijpt en uit de diepte trekt zodat we oog in oog komen te staan met de rijken en machtigen“ Epictetus, Dissertationes (Discourses), 3.26.34-35 Wanneer Alexander de Grote in een doorwaadbare plaats in de rivier geconfronteerd wordt met een filosoof die weigert uit de weg te gaan roept een van Alexanders mannen; ‘Deze man heeft de wereld veroverd!’ roept een van Alexanders mannen. ‘Wat heb jij gepresteerd?’ De filosoof, Diogenes de Cynicus, antwoordt, vol zelfvertrouwen : ‘Ik heb de behoefte om de wereld te veroveren overwonnen’. Wie had nu echt de macht? Degene die de macht had over zichzelf, degene die zelfbeheersing had bereikt van echte en blijvende macht, of beter: kracht. Als je echte macht wil krijgen moet je je naar binnen richten in plaats van naar buiten. Zoals Publilius Syrus, een voormalig slaaf, het verwoordde : ‘Wil je een groot rijk hebben? Heers dan over jezelf!’. (De dagelijkse stoïcijn, Ryan Holiday, p.342) Verder kan het helpen jezelf eerlijk in de spiegel te bekijken en je afvragen in hoeverre je ‘macht over’ versus ‘macht tot’ nastreeft. ‘Macht over’ behelst persoonlijke dominantie. De macht wordt uitgeoefend ter vervulling van een persoonlijke behoefte en dient niet noodzakelijkerwijze het algemeen belang. We kunnen daarbij denken aan leiders die hun macht gebruiken om hun positie te behouden of versterken. ‘Macht tot’ is het vermogen om zaken in beweging te brengen die het verschil maken. Daarbij gaat het niet zozeer om het persoonlijk belang, maar om het realiseren van een visie die mens, organisatie en samenleving dient. Bij ‘macht tot’ speelt verbinding, bij ‘macht over’ speelt eerder angst een rol, (Macht, Oscar David, p.43). Stel jezelf de eerlijke vraag waar jouw ego behoefte aan heeft. Wat is er voor jou blijkbaar nodig om jouw zelfbeeld te bevestigen of beschermen? En in welke mate is dat ook je valkuil, zwakte of schaduwzijde? En wat zou je misschien meer dienen en je omgeving eveneens? Wat is er uiteindelijk vervullend, zinvol voor jou?

Lees meer

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap part 32 / ‘’de omstandigheden accepteren : ze zijn niet goed of slecht”

08/11/2022

“Er schuilt geen kwaad in dingen veranderen, zoals er geen goeds bestaat in verzet tegen iets nieuws.“ Marcus Aurelius, Overpeinzingen, 4.42 Als mensen zeggen dat verandering goed is proberen ze meestal iemand (of zichzelf) gerust te stellen. Instinctief beschouwen we verandering dikwijls als iets waar we huiverig tegenover staan. Vooral verandering die gebeurt, die ons overkomt en die we niet noodzakelijk zelf gekozen hebben. Verandering betekent meestal onzekerheid omdat er ongekende en onvoorspelbare zaken meespelen. Dat voelt dan wel eens oncomfortabel. Op zich is verandering niet goed of slecht. Situaties, gebeurtenissen zijn gewoon wat ze zijn, objectief. Het is onze mening die zegt of iets goed of slecht is. Ons brein ziet meestal eerst en eerder de bedreiging en het mogelijke gevaar en schade. Tegelijkertijd is er de mogelijkheid of de opportuniteit. Welke mening en houding kies je? De basishouding van de stoïcijnen is er het beste van maken. ‘Maak van alles het beste’. Weet dat het leven in één ogenblik kan veranderen. Verspil geen energie aan onnodig verzet, zet die in plaats daarvan in om de mogelijkheden die de situatie of gebeurtenis kan bieden te benutten. Nietzsche noemde dit ‘Amor fati’, liefde voor het lot. Voor mij is het lot niet iets dat in de sterren geschreven staat, maar eerder wat je overkomt ; toeval, geluk of pech. De dingen die je overkomen hebben niet altijd een reden, ze overkomen je gewoon. Het is inherent aan het leven. Je omarmt het maar beter, kan er misschien zelfs van houden. De situatie en gebeurtenis kan je niet altijd kiezen, hoe jij ermee omgaat wel. Een manier om jezelf hierbij te helpen is je weerstand tegen de situatie, gebeurtenis, verandering te onderzoeken en om te zetten in de achterliggende behoefte of nood. Dit kan je helpen herdenken en herkaderen en de positieve mogelijkheden meer zien en benutten. Angsten voor:. Duiden op behoeftes:. Falen. Conflict. Isolement. Verlies. Verantwoordelijkheid opnemen = schuldig zijn bij fouten. . Succes. Harmonie. Erbij horen. Iets waardevols behouden. Dingen “goed” willen doen of “goed willen zijn”. .

Lees meer

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap part 31 / ‘’geef mensen het voordeel van de twijfel : de meeste mensen deugen”

28/10/2022

“Alles draait om jouw aannamen erover en daar ben jij de baas over. Jij kunt met je wil je overhaaste oordeel uitroeien. Dan zul je net als een schip dat rond een kaap wordt gestuurd , een kalme zee , goed weer en een veilige haven vinden. “ Marcus Aurelius, Overpeinzingen, 12.22 Niets zo moeilijk als met zekerheid de intenties van anderen in te schatten. Niets zo bedreigend dan de intenties van een ander verkeerd inschatten. Het kan schade opleveren en bovendien worden we niet graag voor naïef versleten. Marcus Aurelius waarschuwt vooral voor overhaaste oordelen. Overhaaste oordelen worden te dikwijls gedreven door snelle inschattingen die onder druk van mogelijke bedreiging en schade gebeuren. Deze druk helpt niet om doordachte en doorvoelde inschattingen te maken. Het zou goed zijn dat we onze inschattingen en oordelen over anderen aan meer gezonde twijfel blootstellen en in vraag stellen of we wel (voldoende) evidentie hebben voor onze oordelen. Met een open mind, nieuwsgierigheid en andere vragen kunnen we anderen meer het voordeel van de twijfel geven. Je ziet wat je meent te zien, je ervaart wat je meent te ervaren. Wat jij op basis hiervan denkt en gelooft is één ding, is jouw waarheid en realiteit. Perceptie is realiteit zeggen we wel eens. Maar perceptie is niet noodzakelijk de waarheid. Het kan belangrijk zijn open te blijven voor wat de ander misschien bedoelt, wat hij/zij denkt en gelooft. Voor de zuivere feiten en evidentie. Hoe zuiver kan jij de feiten en evidentie zien? Hoe zuiver is je interpretatie en de betekenis die je aan iemand anders gedrag geeft? En bovendien wat is misschien de achterliggende positieve intentie achter iemands gedrag? Positieve intentie voor jou of op zijn minst voor hem of haarzelf. Wat zou je in je meest milde en genereuze bui over het gedrag van de ander kunnen veronderstellen? Misschien dat de opbrengst van deze open houding je meer oplevert dan een oordelende houding. Stel jezelf misschien eens de vraag wat de opbrengst zou kunnen zijn? Misschien is het risico om deze opbrengst te missen groter en belangrijker dan het risico om zogenaamd naïef te zien.

Lees meer

wat onze klanten zeggen over ons

tom aerts, bedrijfsleider,
hoorcentrum aerts

We hebben al enkele trajecten afgelegd met FLY.

Een aantal van onze directieleden hebben een opleiding gevolgd individueel bij Frank en Leon rond persoonlijk leiderschap. Je staat ervan verstelt hoeveel spanningen je zelf in je organisatie kan creëren die voort komen uit wie jij bent en wat jou vooruit duwt en wat je remt. Het heeft me alleszins ook bewust gemaakt dat ik jaarlijks toch minstens even tijd moet maken voor mijn persoonlijk leiderschap, het is net als marketing, HR, sales, IT en finance en topic waarop ik progressie wil blijven maken.

Verder heeft Frank een aantal keren onze organisatie begeleid rond teambuilding waarbij het vooral gaat er voor te zorgen dat de verschillende leden begrijpen hoe dat de andere in elkaar steekt en hoe anders dit kan zijn dan jij zelf bent en wat dit doet met de onderlinge verbale en non verbale communicatie. Na elke sessie met Frank stijgt ook het onderling vertrouwen tussen de teamleden en worden olifanten in de kamer benoemd en vriendelijk doch kordaat de deur gewezen.

Frank is ook hoogsensitief naar je mentaal welzijn en zal als het nodig is pro actief ingrijpen zodat de organisatie in het belang van betrokken collega’s de impact inziet.

Hoewel het soft skills zijn en alles mensgericht gaat wordt ook het resultaat niet vergeten.

Wij kijken er alvast naar uit verder begeleid te worden.

jeroen de wit, ceo,
teamleader

Wat ik enorm waardeer in de samenwerking met FLY is dat er eerst goed naar onze inschatting van de problemen of opportuniteiten wordt geluisterd, dat we die vervolgens samen uitdiepen en verschillende voorstellen van oplossingen aangereikt krijgen.
Ik heb altijd geapprecieerd dat dat nooit op een pusherige of een betweterige manier gebeurt of dat we het gevoel krijgen dat we beginnersfouten aan het maken zijn. Dus de manier waarop onze samenwerking verloopt heeft me altijd aangesproken.
De sterkte in onze samenwerking is volgens mij ook dat die op sommige momenten zeer intens is en op andere momenten minder. En dat spreekt net aan want dat is hoe een bedrijf werkt. Op sommige momenten heb je gewoon meer hulp nodig dan op andere. Maar die komt altijd terug, met dezelfde energie, waardoor het na zo’n rustige momenten altijd een fijn weerzien is.

Je hebt mentoren die een zaadje kunnen planten waarbij je later kan denken ‘ah, dat bedoelde hij’. Leon, partner en senior consultant bij FLY, is zeker ook zo’n mentor voor mij. Op die momenten denk ik dan vaak ‘het is tijd dat ik hem nog eens bel om dit eens verder te bespreken’.

sarah agha, marketing capability manager global,
heineken n.v.

The battle to retain and grow top talents continues to be quite challenging especially in the face of huge demographic shifts and values. At an organizational level, the indigenous process of the ACDC by  FlyConsult provides a data driven and practical framework to build a robust pipeline for talent acceleration and succession planning.

My career and personal development has benefited from the process itself, because of the robust qualitative and quantitative feedback which brought clarity to all stakeholders on the key areas to strengthen and improve.

I highly recommend the process, it is well worth the trust…

Nog vragen?

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stuur ons dan een mailtje en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.