sonja reckers, associate partner

Sonja Reckers (°1968) vervoegt het FLY team sinds eind 2020 als associate partner en senior consultant.

Sonja heeft de zorg voor mentaal welzijn en leiderschap in haar DNA zitten. Als sociaal verpleegkundige van basisopleiding begeleidde ze vanuit een groot algemeen ziekenhuis initieel hartrevalidatiepatiënten in het bewuster omgaan met stressvolle werksituaties en in de professionele re-integratie. Vanuit haar op praktijk gebaseerde conclusie dat er meer winst kan worden geboekt door mentaal welzijn in te schrijven op strategisch niveau, startte ze gelijktijdig de Masteropleiding Gezondheidswetenschappen (Universiteit Maastricht) met focus op welzijn en werk, die ze in 2008 succesvol afrondde.

Vanuit de gedeelde visie van het ziekenhuismanagement om het ‘mentaal welzijn en veerkracht’ mee op te nemen in de ‘core’ of missie van de organisatie, groeide ze van 2009 tot 2019 in het ziekenhuis door tot manager welzijn. Ze bouwde een integraal welzijnsbeleid uit naar medewerkers en artsen met pijlers rond werkbeleving, performance, leiderschap, aanwezigheidsbeleid, wendbaarheid. Ze had het voorrecht om op dit vlak pionier te zijn in het Vlaamse ziekenhuislandschap wat er onder meer toe leidde dat de organisatie in 2018 verkozen werd tot zorgwerkgever van het jaar. Bijkomende opleidingen rond onder andere IAO (Innovatieve ArbeidsOrganisaties) bij Flanders Synergy – Workitects en haar onderzoek en ontwikkeling van een evidence based online coachingstool rond het versterken van veerkracht, werkgoesting en het significant reduceren van burn-outrisico i.s.m. prof. Hans De Witte (KU Leuven) droegen hiertoe bij.

In 2019 voltooide ze haar opleiding tot erkend bemiddelaar in arbeidsrelaties en sociale zaken. Deze expertise zet ze gericht in om spanningen en conflicten tussen personen, binnen teams en in organisaties als neutrale betrokken bemiddelaar tot een gedragen en gedeelde uitkomst en oplossing te begeleiden. Ze versterkt eveneens leidinggevenden in deze skills om bemiddelingsgericht om te gaan met spanningen en conflicten in hun team.


Sonja is eveneens docent leiderschapsontwikkeling aan de banaba zorgmanagement van de hogeschool PXL, erkend opleider voor diverse opleidingsverstrekkers rond veerkracht, mentaal welzijn en leiderschap en auteur van het boek ‘Burn-out en Leiderschap. Vitamines voor zelfzorg en teamzorg.’