ZINNEN: zit de wijsheid in de man en in de kan?

ZINNEN: zit de wijsheid in de man en in de kan?

16/11/2023

Elke twee weken kiest Frank Philippaerts, partner bij FLY Consult, een citaat dat hem is bijgebleven en dat op een of andere manier aansluit bij ons werk als leadership coaches, trainers en consultants bij FLY.

Een lang, voor zich sprekend citaat in deze korte bijdrage:

 “(…) de methode waarmee de Perzen collectieve besluiten namen over zaken van nationaal belang. Zij stemden wanneer ze samen dronken waren, maar – en dat is het cruciale plan –hielden de beslissing zodra ze nuchter waren nogmaals tegen het licht. Er werd alleen tot handelen overgegaan als beide oordelen hetzelfde waren: hart en hoofd in volmaakte overeenstemming, oftewel de oervorm van een beslismodel waarin Daniel Kahnemans snelle en langzame denken zijn gecombineerd.”

 

Ik las bovenstaande in ‘Wat zou Aristoteles doen?’,  een boek van Edith Hall, hoogleraar aan King’s College in Londen, met praktische adviezen, gebaseerd op het werk van de filosoof. Het boek van Hall is licht op de hand en een aanrader voor wie op zoek is naar oude wijsheid die niets aan actualiteit heeft ingeboet. Veel daarvan is ondertussen ook wetenschappelijke onderbouwd. Ideaal als kerstgeschenk! (Net zoals het boek van Leon Vliegen, mijn collega bij FLY. Je kan ‘Risico Verzilveren’ hier bestellen.)

Deze zinnen zijn natuurlijk geen pleidooi om belangrijke keuzes in beschonken toestand te maken. Ze bevatten wel het zinvolle advies om beslissingen waarbij emoties en persoonlijke belangen een rol spelen  (groot enthousiasme, bezorgdheid, angst, ego, reputatie…) extra aandacht te geven. Wel beschouwd gaat dat over nagenoeg alle beslissingen waarbij veel op het spel staat in organisaties. Soms doet enkele nachtjes erover slapen wonderen. Maar die tijd is er niet altijd. In dat geval is het een goede optie om iemand aan te duiden die geen enkel belang heeft bij de uitkomst van de discussie. Het is dan haar/zijn rol om zich uitsluitend bezig te houden met de manier waarop de beslissing tot stand komt. Dat is in managementteams niet altijd eenvoudig: de leden zitten vaak zelf te dicht met hun neus op het onderwerp of hebben er belang bij om de beslissing in een bepaalde richting te sturen. Heel menselijk maar niet altijd helpend. 

Die rol lijkt eerder weggelegd te zijn voor een externe, onafhankelijke teamcoach of consultant. Die kan zijn/haar onverdeelde aandacht schenken aan de manier waarop beslissingen tot stand komen en wat er allemaal gebeurt aan de tafel: is iedereen mee, wat betekenen die gefronste wenkbrauwen en verbeten blik, houdt men rekening met eerdere ervaringen of met de verzamelde data enzovoort? Dat komt de kwaliteit en gedragenheid van belangrijke beslissingen ten goede. Het is de rol die we vaak opnemen wanneer we management- en andere teams begeleiden of coachen.

 

Interesse? Laat het ons weten via info@flyconsult.eu