ZINNEN: Over Geluk en de Chief Happiness Officer (Walter Benjamin)

ZINNEN: Over Geluk en de Chief Happiness Officer (Walter Benjamin)

05/07/2023

Elke twee weken kiest Frank Philippaerts, partner bij FLY, een citaat dat hem is bijgebleven en dat op een of andere manier aansluit bij ons werk als coaches, trainers en consultants bij FLY.

De afgelopen jaren deden de eerste chief happiness officers hun blijde intrede in de bedrijfswereld. Soms is die functietitel een alternatief voor de chief hr officer, de people & culture manager of gewoon de personeelsdirecteur. Vaker is het een aparte functie die vooral focust op het fysieke en mentale welzijn en de betrokkenheid van medewerkers. Dat bedrijven CHO’s  aanstellen past in een trend waarin welzijn en tevredenheid een steeds belangrijkere rol spelen in het HR beleid. 

Voor zover ik weet bestaat er vandaag geen Nederlands equivalent voor deze Engelse functiebenaming. Voorlopig dus nog geen ‘geluksmedewerker’ of ‘geluk business partner’ ofzo.  Dat is, denk ik, geen toeval: dat vijfletterige woordje doet wat ongewoon aan in de context van werk en dat is misschien maar goed ook. Geluk laat zich niet plannen of organiseren. In het voorwoord bij haar boek de Chief Happiness Officer praat Elke van Hoof dan ook liever over tevredenheid en zinvol werkplezier van medewerkers.

Tijdens coachings komt niettemin vroeg of laat het thema/vraagstuk van persoonlijk geluk aan bod (en wat het vandaag in de weg staat). Dat is onder andere omdat coaching vaker wel dan niet over meer gaat dan de professionele rol van onze ‘coachees’. Ze zijn naast manager bijvoorbeeld ook vader/moeder, partner, vriend, zoon/dochter. De uitdagingen in hun werk zijn niet zelden dezelfde als in hun andere levens. In dat verband vind ik onderstaande zinnetje van Walter Benjamin een prachtig en relevant citaat.

Gelukkig zijn is zonder angst bewust worden van jezelf. (Walter Benjamin, Duits filosoof, 1892-1940)