ZINNEN: gesprekken zijn de organisatie (Alan Webber)

ZINNEN: gesprekken zijn de organisatie (Alan Webber)

21/06/2023

Elke twee weken kiest Frank Philippaerts, partner bij FLY, een citaat dat hem is bijgebleven en dat op een of andere manier aansluit bij ons werk als coaches, trainers en consultants bij FLY.

Vandaag een citaat van Alan Webber, Amerikaans zakenman, auteur en politicus: 

‘In the new economy, conversations are the most important form of work.’ 

Dit komt uit een HBR artikel uit 1993 (https://hbr.org/1993/01/whats-so-new-about-the-new-economy). Het Internet stond nog in zijn kinderschoenen. Van smartphones, social media en apps was nog geen sprake. Het was nog 10 jaar wachten op LinkedIn… Toch heeft het artikel waaraan ik dit citaat ontleen weinig aan relevantie ingeboet, zeker wanneer Webber het heeft over het belang van gesprekken voor organisaties.

Praten met elkaar, het hebben van gesprekken die er echt toe doen, lijkt soms een zeldzaam goed, dat voorbehouden is aan de tijd die we niet op kantoor of op de fabrieksvloer doorbrengen. Toch ervaren velen van ons dagelijks hoe belangrijk het is om openhartige, diepgaande en soms kwetsbare gesprekken te voeren met collega’s, klanten en leveranciers. Niet alleen helpen ze ons om elkaar beter te begrijpen. Ook smeden we zo relaties die gebouwd zijn op wederzijds vertrouwen en respect. Dat zijn noodzakelijke voorwaarden om goed te kunnen en blijven samenwerken. Uitspreken wat we denken, voelen en willen kan de ander inzicht verschaffen in wie we zijn, welke onze noden zijn en wat we OK of niet OK vinden - ongeacht of we het met elkaar hebben over technische uitdagingen, de omgang met moeilijke of nieuwe klanten, of over de onderlinge relatie binnen de organisatie. 

Evengoed vinden velen het moeilijk of zelfs ‘not done’ om tijd te nemen voor persoonlijke gesprekken op het werk, d.w.z. gesprekken die het louter zakelijke overstijgen of die niet rechtstreeks de afgehandelde of uit te voeren taak tot onderwerp hebben.       

Naast het bouwen aan relaties en wederzijds vertrouwen (en waar het Webber eerst en vooral om te doen lijkt), vormen goede gesprekken ook het intellectuele kapitaal van organisaties. Het delen en bespreken van meningen en ideeën mondt dan uit in technische, commerciële of organisatorische oplossingen, nieuwe producten of andere zakelijke inzichten. Het komt er dan op aan dat soort van dialogen mogelijk te maken en aan te blijven moedigen. Webber citeert in dat verband James Brian Quinn, professor aan Dartmouth’s Tuck School: ‘Intellectual capital will go where it is wanted, and it will stay where it is well treated. It cannot be driven; it can only be attracted.’ Dat is sinds 1993 niet veranderd. 

#flyconsult #leiderschap #kennis #growingleaders