ZINNEN

ZINNEN

07/06/2023

Elke twee weken kies ik, Frank Phillipaerts (partner bij FLY Consult), een citaat dat me is bijgebleven en dat op een of andere manier aansluit bij ons werk als coaches, trainers en consultants bij FLY.

  

Facebook, Twitter en ook LinkedIn grossieren in citaten die naar hartenlust geliket, gedeeld en becommentarieerd worden. Het risico is dat, doordat ze te vaak gebruikt worden, citaten aan waarde en betekenis verliezen. (Daarnaast is er ook een aparte categorie: zinnen die goed bekken maar eerder weinigzeggend zijn.) Wanneer je voor de zoveelste keer ‘Be the change you want to be’ leest, is de kans groot dat niet meer echt tot je doordringt wat daar nu eigenlijk geschreven staat. Iets liken gebeurt dan nog voordat echt is doorgedrongen wat de betekenis ervan is of kan zijn.

 

Dat is jammer omdat er vaak veel wijsheid vervat zit in die eenvoudige zinnetjes die soms al tientallen of zelfs honderden jaren meegaan. In Zinnen besteed ik elke 2 weken aandacht aan zinnen die me zijn bijgebleven en op een of andere manier een rol spelen in het werk dat we doen bij FLY. Mogelijk vind jij ze ook zinvol en nodigen ze uit tot reflectie. Vandaag mag Tony Judt, Brits historicus, schrijver en professor, de spits afbijten voor deze tweewekelijkse bijdrage:

 

“If we do not talk differently, we shall not think differently.” (Tony Judt)

Een (goed) citaat staat op zichzelf en leidt vele, al dan niet door hun auteur bedoelde levens. Dat geldt ook voor deze zin uit Judts’ aanbevelenswaardige maatschappijkritische essay ‘Ill fares the land’, vertaald als ‘Het land is moe’.

 

Maar ook buiten de context van Judts boek vind ik dit een prachtige en bijzonder waardevolle zin en wel hierom. Soms zijn we verbaasd dat we er met ons gangbare spreken niet in slagen om anderen én onszelf op andere gedachten te brengen. We blijven met de dezelfde hamer op hetzelfde aambeeld slaan. (Zoiets als in het volgende, onterecht aan Einstein toegeschreven citaat: ‘Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten.’) Het ‘anders spreken’ van Tony Judt zou je hier dan kunnen interpreteren als: op een meer bewuste manier met elkaar in gesprek gaan, echt luisteren en het uitwisselen van gedachten. D.w.z. dat je bereid bent om je oude of versleten overtuigingen en gedachten in te ruilen voor nieuwe. Dat is wat vaak gebeurt tijdens goede en diepgaande coachings, misschien wel omdat we dan bewust tijd maken voor elkaar. Tenslotte kan ook het duidelijk en hardop uit-spreken van nieuwe gedachten je nieuwe of anders denken een duwtje in de rug geven.

 

Waarom niet afsluiten met een ander citaat, uit het prachtige boekje Ode aan de verwondering van de betreurde Caroline Pauwels: ‘Denken leer je nu eenmaal beter door te spreken met mensen die niet denken zoals jij’.