Wendbare leiders en strategisch vooruitzicht in tijden van TUNA

Wendbare leiders en strategisch vooruitzicht in tijden van TUNA : DENKEN ALS EEN WETENSCHAPPER

30/11/2021

In tijden van turbulentie en onzekerheid loop je gemakkelijker tegen de limieten van je ervaringen uit het verleden aan.  Dan moet je elders gaan kijken voor de beoordeling en inschatting van situaties en ontwikkelingen.

Wendbaar omgaan met  ‘nieuwe’ vormen van onzekerheid en onvoorspelbaarheid vraagt de moed om echt creatief en innovatief te durven denken en doen. 

Het nodigt uit om nieuwe paden te bewandelen en af te wijken van het bekende en begane pad.  En leerden de sprookjes ons niet dat dat niet mocht.   Dat was gevaarlijk en riskant voor klein duimpje en roodkapje.

Toch is dit precies wat meer en meer nodig is in deze tijden van turbulentie en mogelijke paradigma wijziging.  De uitdagingen waar we voor staan op vlak van economie en ecologie, energieproductie- en bevoorrading, klimaat, biodiversiteit, migratie, internationale politiek, enz. vragen om het ondenkbare te leren denken. 

Om strategisch vergezicht te ontwikkelen moet je durven bestaande mentale modellen en overtuigingen op losse schroeven te zetten, twijfel toe te laten, het eigen gelijk en ego op te schorten en opzij te zetten en het bekende houvast los te laten.

Het vraagt je om het onbe- en gekende, het onvoorspelbare te verbeelden en  mogelijke toekomsten voor te stellen.

Deze vorm van wendbaarheid is begrijpelijkerwijze voor velen ver buiten de comfortzone en daagt ons brein uit.  De menselijke nood aan beheersing, controle en voorspelbaarheid wordt dan zwaar op de proef gesteld. 

Deze vorm van toekomst denken institutionaliseren in de organisatie wordt een steeds belangrijker taak voor leiders.  Het kan helpen om de robuustheid van je strategie te checken of te versterken.

Het laat je toe om strategische beslissingen optimaal te verbinden met de toekomst en mogelijke uitdagingen.  Het laat je toe om exploitatie van huidige competenties af te stemmen met de exploratie van nieuwe competenties.  Het betekent bouwen op ervaring en loskomen van ervaring.

De mate waarin je dit nodig hebt hangt af van de mate van turbulentie van de ruimere omgeving en structuur van de competitie in jouw business omgeving.  Hoe meer je leeft en werkt  in een TUNA (turbulent, uncertain, new en ambigu) omgeving waar disruptie om de hoek zou kunnen loeren, hoe meer je het nodig hebt.

Indien je je eigen (strategische) wendbaarheid, je strategisch beslissingsvermogen als leider en dat van je team en organisatie wil versterken, kan je met ons contact opnemen.

 

 

 Enkele tips op vlak van mindset en skillset :

 

-laat ‘niet weten’, het ongekende en onbekende toe

-laat twijfel toe ; ’ik weet het niet zeker’

-laat verwondering en oprechte nieuwsgierigheid  toe

-schort je zienswijzen, overtuigingen, mentaal model van de werkelijkheid (al dan niet tijdelijk) op

-laat andere perspectieven en zienswijzen toe

-laat ruimte om te onderzoeken en exploreren

-luister diepgaand

-stel open en  krachtige vragen

-durf slim te experimenteren

-straf mislukken niet af

-denk als een ECHTE wetenschapper : hypotheses vormen en onderzoeken of ze wel kloppen in de realiteit

-geniet van ongelijk krijgen, want dan heb je bijgeleerd