Wat te kiezen?

Wat te kiezen?

22/03/2022

We komen, zowel als leider of als medewerker, wel eens in een situatie terecht die we eigenlijk liever zouden vermijden. Het is interessant om eens nader te onderzoeken hoe we hiermee om kunnen gaan.  Er zijn immers drie zinvolle alsook een niet zo zinvolle manier van handelen mogelijk.

De eerste zinvolle manier om hiermee om te gaan is dit actief op te pakken en dit proberen te veranderen in een door jou gewenste richting. Je kunt alles aanwenden wat in je cirkel van controle en invloed ligt, om hierop een positieve impact uit te oefenen. Bijvoorbeeld het zoeken van alternatieve grondstoffen die minder sterk in prijs stijgen.

Een tweede zinvolle manier om hiermee om te gaan is het te accepteren. Je kunt immers erkennen dat dit buiten je cirkel van invloed ligt (bijvoorbeeld diezelfde stijgende grondstofprijzen) en dat je dit beter als een gegeven kan nemen en hiermee rekening kan houden bij je verdere initiatieven. Deze manier kan je natuurlijk ook toepassen nadat je de eerste zonder succes hebt ingezet.

Een derde zinvolle manier is afscheid te nemen. Dan heb je voor jezelf de balans opgemaakt en ben je tot de conclusie gekomen dat je in deze situatie niet gelukkig kan worden. Ook dit kun je doen, nadat je alles wat in je cirkel van controle en invloed hebt uitgeprobeerd en dat dit niet het gewenste resultaat opgeleverd heeft. Afscheid nemen, bijvoorbeeld van een product dat getroffen is door stijgende grondstofprijzen door dit niet meer actief te vermarkten.

Een niet zinvolle manier om hiermee om te gaan is vooral irritatie, ergernis en ongeluk te voelen. Er geen vrede mee hebben en er toch in blijven hangen. Dit gaat gepaard met heel wat energieverlies. Het creëert tevens ook geen vruchtbare bodem voor nieuwe ideeën die hiervoor een oplossing zouden kunnen bieden. Het versterkt eerder de rol van slachtoffer. Het legt letterlijk de verantwoordelijkheid voor de situatie buiten je cirkel van controle en invloed. In zo’n geval is er dringend nood aan actief ingrijpen, eigenaarschap opnemen en een constructieve weg vooruit te bepalen, geïnspireerd door de 3 bovenstaande manieren van handelen.