Wat te doen met dat ontevreden gevoel?

Wat te doen met dat ontevreden gevoel?

09/08/2022

Soms loop je rond met een ontevreden gevoel. Je voelt dat er iets is dat je dwars zit of iets dat op je maag ligt. Je kunt natuurlijk een ijsje eten of een glaasje wijn drinken of iets anders doen dat je instant plezier geeft. Dat werkt voor een korte tijd… maar dan duikt dat ontevreden gevoel weer op. Dit gevoel wil je immers iets vertellen en is een uitnodiging tot zelfreflectie. Daarom kan het nuttig zijn om het RAIN-proces te doorlopen. De 4 letters van RAIN staan voor 4 stappen die leiden tot meer zelfkennis en zelfacceptatie.

Eerst hebben we de R van Recognise. Het is belangrijk om te detecteren dat er iets is dat je dwars zit, dat er iets is dat je aandacht vraagt en dat dit nu je aandacht vraagt.

Vervolgens hebben we de A van Allow. Dit gevoel toelaten en het niet wegduwen door iets leuks te doen. Het gevoel als het ware verwelkomen, er open voor staan, er aandacht voor hebben.

Dan volgt de I van Investigate. Hier onderzoek je waar het gevoel vandaan komt, met wat heeft het te maken, wat is de oorzaak. Soms is het wel duidelijk in grote lijnen, maar hier ga je echt op zoek naar meer detail. Hier graaf je iets dieper.

En tot slot is er de N van Nurture. De inzichten die je verkregen hebt tijdens de vorige fase koesteren en waarderen. Hier maak je ruimte voor de gevoelens van ontgoocheling, angst, boosheid,… op een zorgende manier. Deze zorg leidt ook tot inzicht en kracht om het anders aan te pakken.

Dit hele proces leidt tot meer zelfkennis en meer zelfwaardering. Verder helpt dit jou op je levensweg om die dingen te doen die je dan wel geluk en voldoening schenken in plaats van die dingen te blijven doen die je dat ontevreden gevoel bezorgen. Deze belangrijke stap in zelfleiderschap geeft je uiteraard ook weer extra kracht en energie om als leider sterker te staan en je talenten nog meer in te zetten. Dit deel van zelfleiderschap integreren we in onze leiderschapstrajecten. Neem gerust contact om meer te weten over wat dit met jou en je organisatie kan doen.