OVer witte en zwarte wolven

Over witte en zwarte wolven

22/12/2021

Het verhaal over twee wolven, een witte en een zwarte wolf. Een verhaal zoals je het wellicht nog niet kent.

Het gekende verhaal gaat als volgt: een opa gaat samen met zijn kleinzoon wandelen. De kleinzoon ziet twee wolven. Een witte en een zwarte. De witte wolf staat voor vriendelijkheid, vreugde, liefde, hoop, nederigheid, empathie, waarheid, geborgenheid, vertrouwen, geloof. De zwarte wolf staat voor ontevredenheid, boosheid, afgunst, jaloezie, hebzucht, arrogantie. De kleinzoon ziet beide wolven met mekaar in interactie. Hij vraagt zijn opa “Wie van de twee wolven wint?”. Zijn opa antwoordt: “die wolf die je het meest voedt”.

De Cherokee-indianen in Noord-Amerika kennen dit verhaal ook. Bij hen eindigt het heel anders. Hun advies is: voed de beide wolven. Als je ervoor kiest om alleen de witte wolf te voeden, zal de zwarte zich verschansen. Hij zal zijn kans afwachten tot het moment rijp is dat de witte wolf afgeleid is. Dan springt hij ongeremd toe om de aandacht te krijgen waar hij naar hunkert. Hij zal altijd boos zijn en de witte wolf bevechten om zijn gelijk te krijgen.
Als je hem daarentegen erkent, zal de zwarte wolf voor je team werken. Hij heeft immers ook veel kwaliteiten zoals vasthoudendheid, moed, lef, ambitie, wilskracht. Ook die kwaliteiten heb je nodig in een team.

Krijgen beide wolven de kans binnen jouw team of organisatie?

Binnen teams leven er witte en zwarte wolven. Neen, dat zijn niet twee ‘soorten’ teamleden.
De witte wolven staan voor de kwaliteiten van het team waarmee het zichzelf graag identificeert en naar de buitenwereld presenteert. Toch is ook dat eenzijdig. In elk team zijn ‘onder de waterlijn’ ook de tegenpolen van die kwaliteiten aanwezig. Als men poogt die helemaal te onderdrukken, dan komen die op een onbewaakt moment als een losgelaten, onderdrukte stuiterbal naar boven.

Wanneer in een team bijvoorbeeld alle inefficiëntie wordt geweerd en wanneer overleg snel als geleuter wordt getypeerd, wanneer besluiten eenzijdig worden genomen zonder de mening van de minderheid te beluisteren, is er veel kans dat nieuwe vormen van ‘inefficiëntie’ ontstaan. Zoals ondermeer heel wat gepraat in de wandelgangen, het ondermijnen van eenzijdig genomen besluiten of (on)bewuste vertragingsmechanismen. Wanneer de zwarte wolven niet gehoord worden, wanneer hun stem geen forum krijgt, zullen ze allerlei slinkse sabotagetechnieken inzetten die je vaak niet meteen doorhebt. Met heel wat (onderhuidse) spanningen en inefficiëntie als gevolg. De broeihaard voor motivatie- en energieverlies, ziekteverzuim (al dan niet als sabotagemiddel) en verhoogd risico op effectieve burn-out. Of broeihaard voor overplaatsing naar een ander team. Alsof het probleem dan opgelost is. De zwarte wolf blijft de zwarte wolf. Je gaat het symptoom verplaatsen, niet het probleem oplossen. Geef gehoor aan de stem van de zwarte wolf en hij kan mee bondgenoot van het team worden.

Individuen, teams, leidinggevenden en organisaties, allemaal hebben we te leren polariteiten te omarmen en te overstijgen

Het is mijn overtuiging en ervaring dat teams en organisaties (net zoals individuen) sterker en veerkrachtiger worden indien ze vaardig worden in te leren omarmen van polariteiten, in ze te erkennen en op vlak van behoeften en waarden te verbinden. Om vervolgens tot inclusieve en gedeelde besluiten te komen. Een basis voor efficiënte samenwerking op elk niveau in een organisatie.

Veel voorkomende ‘tegenpolen’ of witte/zwarte wolven in teams en organisaties zijn:

 • Sturen – Ruimte geven
 • Autonomie – Verbondenheid
 • Controle – Autonomie
 • Versnellen – Vertragen
 • Daadkracht – Bedachtzaamheid
 • Innovatie – Productiviteit
 • Medewerkersfocus – Organisatiefocus
 • Productiviteit – Kwaliteit
 • Telewerk – Iedereen op de werkplek
 • Kracht – Kwetsbaarheid
 • Taak – Proces
 • Korte termijn – Lange termijn
 • Inzoomen – Uitzoomen
 • Zorgzaam – Confronterend
 • Verbinden – In het verschil gaan
 • Grondig zijn – Voortgang maken

      

     Telkens bevatten beide polen wijsheid. Geef aandacht en ruimte voor de wijsheid van de beide polen. Wanneer je de ‘tegenpool’ negeert, voed je een geïsoleerd zwart wolvenjong dat vroeg of laat zal ontsnappen.

     Wil je vaardig worden in het omgaan met verschillen in meningen, standpunten, belangen, behoeften, in het nemen van besluiten, in het omgaan met conflicten tussen individuen, in teams en organisaties? Wil je sterker worden in je leiderschap door vaardiger te worden in besluitvorming en conflicthantering? Neem vrijblijvend contact. info@flyconsult.eu