Mag het ook inspireren?

Mag het ook inspireren?

09/05/2022

Voor doelstellingen hebben we het vaak over SMART waarbij het belangrijk is om bij de formulering ervan Specific, Measurable, Ambitious, Realistic en Time bound te zijn.

Met het inzicht dat het waarom en “the purpose” belangrijker wordt om mensen te mobiliseren is het interessant om een letter toe te voegen aan SMART met name de “i”. De “i” staat voor Inspiring of inspirerend en maakt het verschil in de beslissing van de medewerker om er helemaal voor te gaan of om er iets minder energie in te steken.

Onlangs had ik tijdens een leiderschapstraject bij een in-company training een groep die de geformuleerde doelstellingen aan een kort onderzoek onderwierp en tot de vaststelling kwam dat de dimensie Inspiring niet altijd even goed aan zijn trekken komt.

De volgende stap was om na te denken hoe de doelstellingen op een meer uitnodigende en inspirerende manier konden geformuleerd worden. En na enige discussie hierover kwamen we tot doelstellingen die medewerkers meer konden aanspreken.

De SMARTi aanpak heeft duidelijk een meerwaarde zowel voor het team, de organisatie als voor de leider. Scherp geformuleerde doelstellingen met de uitnodiging om er ook hart en ziel in te leggen krijgen plots veel meer aandacht en engagement van medewerkers. Er is minder nodig om ze onder de aandacht te houden.

In deze tijden waar we de zin zoeken van de dingen die we doen is het zelfs te overwegen om de inspiratie wat meer aandacht te geven dan de andere letters van SMARTi. Het is meer en  meer vanzelfsprekend om het waarom (the purpose) dat we uitwerken op strategisch niveau eveneens te vertalen in de doelstellingen voor de organisatie en de medewerkers.

Vanuit Fly denken we graag mee om dit vorm te geven zodat de krachten van teams en medewerkers optimaal tot bloei kunnen komen!