FLY WHEELER: Wat drijft en motiveert jou? Wat wil je echt? Wat zijn jouw psychologische behoeften?

FLY WHEELER: Wat drijft en motiveert jou? Wat wil je echt? Wat zijn jouw psychologische behoeften?

03/04/2024

Ik (@Leon Vliegen) wil samen met FLY en jullie een ‘FLY WHEELER’ beweging laten groeien.
Een vliegwiel is een mooie metafoor voor diepgaande en duurzame verandering en groei.


Dat doe je niet in een vingerknip. Je brengt een vliegwiel op gang en in beweging. In het begin loopt dat wat stroef en kost het veel inspanning en energie. Eenmaal het op gang begint te komen gaat het alsmaar sneller en lijkt het meer en meer vanzelf te gaan.


Wil jij ook zo’n FLY WHEELER worden?


FLY wheel is tevens het woord dat we bij FLY gebruiken voor ons ‘Leadership agility wheel’, of ‘FLY wheel’zoals we het nu noemen. Een werkmodel en instrument voor persoonlijke groei dat mee de kern vormt van mijn boek ‘Risico verzilveren. Over onverstoorbaar en wendbaar leiderschap’.
Ik ben van plan om tweewekelijks een ‘FLY wheeler’ te publiceren over leiderschap, persoonlijke groei en ontwikkeling.
Om echt beweging op gang te brengen nodig ik jullie uit om te reageren en het gesprek aan te gaan. Zo dat we allemaal kunnen leren en ‘FLY wheeleren’.

Wat drijft jouw keuzes en beslissingen? Wat trekt en houdt jouw vliegwiel op gang?
In mijn boek ‘Risico verzilveren. Over onverstoorbaar en wendbaar leiderschap’ vind je impliciet en expliciet heel wat terug over motivatie en motivatoren.

  • Wat drijft jou en zet of houd je in beweging?
  • Welke psychologische noden of behoeften drijven jou?
  • Welke doelen streef je na en resultaten wil je bereiken?
  • Wat zet jou aan om te groeien en veranderen?

Ik zal in dit stuk twee gevalideerde motivatie theorieën samenbrengen en je een kader bieden om je eigen psychologische behoeften en motivatoren te onderzoeken : de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan en de motivatietheorie van McClelland, ook bekend van het ijsbergmodel.

Deci en Ryan spreken over 3 psychologische behoeften die mensen motiveren om te groeien en veranderen:

  • autonomie (autonomy)
  • verbondenheid (relatedness)
  • competentie (competence)

McClelland heeft het over 3 psychologische behoeften:

  • macht of impact (power or impact)
  • verbondenheid (affiliation)
  • presteren (achievement)

Hij heeft er later nog een vierde aan toegevoegd, nl. vermijding. Die neem ik hier niet mee.

Het streven naar macht en impact. Mensen die behoefte hebben aan macht hechten belang aan hun reputatie, status en erkenning. Ze voelen zich graag belangrijk en hebben behoefte om anderen (invloed) en de situatie te kunnen sturen en beïnvloeden. (impact)
Scherp geformuleerd gaat macht over ‘het vermogen om zijn wil tegen weerstand door te zetten’. (Bauer-Jelinek) Doorzetten als je aan je noden wil voldoen. Nog anders gezegd is macht ‘de actieve mogelijkheid zonder voorafgaande toestemming van de ander veranderingen tot stand te brengen in diens reële situatie’.(Rahner)

De behoefte aan presteren heeft te maken met het verlangen naar erkenning en vooruitgang en meesterschap.
McClelland onderscheidt vier kenmerken die aansluiten bij de behoefte aan prestatie: het streven naar een gemiddelde complexiteit van de taak of uitdaging, verantwoordelijkheid voor de eigen prestaties, de behoefte aan feedback en het toepassen van innovatie/creativiteit.

De behoefte aan autonomie heeft te maken met in controle zijn van je eigen gedrag en doelen. Een zekere vrijheid en zelfdeterminatie voelen. Waar we bij onze geboorte volledig afhankelijk zijn van onze ouders en andere zorgfiguren zullen we vanuit die afhankelijkheid en verbondenheid stapsgewijs onze vleugels uitslaan en onafhankelijker, autonomer en vrijer gaan handelen.

De behoefte aan verbondenheid heeft te maken met een gevoel van erbij horen, hechting aan andere mensen en erkenning. Bij onze geboorte zijn wij mensen kwetsbare en afhankelijke wezens voor wie een optimale verbondenheid met de ‘eerste’ mensen en verzorgers in ons leven essentieel is voor veiligheid, geborgenheid en zorg. Deze afhankelijkheid van anderen blijft maar verschuift natuurlijk naar meer onafhankelijkheid en autonomie.


De behoefte aan competentie gaat over meesterschap over taken verwerven en vaardigheden aanleren. Als mensen voelen dat ze de nodige vaardigheden voor succes hebben , zullen ze gemakkelijker actie ondernemen. Door competenties te ontwikkelen en benutten kan je autonomer en vrijer handelen en je verbondenheid met de groep versterken door je bijdrage en toegevoegde waarde. Het kan je zelfvertrouwen versterken.
Deze 5 motivatoren of psychologische noden drijven je voort of zetten je in beweging om doelen om te zetten in resultaten.

Opdracht :
Het kan voor jezelf interessant zijn eens te onderzoeken wat jou in het algemeen drijft en motiveert om in beweging te komen, te groeien en veranderen. Zijn er motivatoren, psychologische behoeften die domineren, in het algemeen of in bepaalde context of situaties?
Om je daarbij te helpen en je een beetje te forceren vraag ik leiders wel eens om 100% te verdelen over de 5 basis motivatoren.
Een andere manier om dit te onderzoeken kan zijn om credibele feedback bronnen (je partner, goede vrienden, collega’s,…) te vragen wat zij het meest herkennen bij jou.
Nog een andere manier is na te gaan wat je doet, hoe je reageert als je gefrustreerd wordt in het nastreven van je doelen en resultaten, of dat nu in de taak of de relatie is.