De wekelijkse stoïcijn : inspiratie voor wendbaar en veerkrachtig leiderschap deel 3 / ‘terugblikken op de dag’

De wekelijkse stoïcijn : inspiratie voor wendbaar en veerkrachtig leiderschap deel 3 / ‘terugblikken op de dag’

28/01/2022

Het derde  stukje gaat over ‘terugblikken op de dag’

Ik zal mezelf voortdurend in de gaten houden en – heel nuttig – terugblikken op elke dag.  Want dit is wat ons slecht maakt: dat geen van ons terugblikt op zijn leven.  We denken alleen na over wat we gaan doen.  Maar onze plannen voor de toekomst stammen uit het verleden.

- Seneca, Epistulea morales (Moral letters), 83.2

 

Zelfobservatie- en zelfreflectie vormen één van de sterkste instrumenten en methodes om jezelf beter te leren kennen, te leren en te groeien als mens en leider.

Dagelijks even terugblikken op je dag en ervaringen is een uitstekend middel om inzicht in jezelf en gebeurtenissen, en je eigen aandeel hierin te vergroten.  Je kan dit doen voor een probleemsituatie en onaangename ervaring, dan wel voor een succesvolle en aangename ervaring.

De kunst is om zo helder mogelijk waar te nemen, te zien wat er feitelijk gebeurd is.  Wat gebeurde er, wat waren mijn gedachten, wat waren mijn gevoelens, welk gedrag stelde ik en wat was het gevolg?

Helder waarnemen en zien veronderstelt dat je je eigen filter(s), oogkleppen, overtuigingen, mentale modellen van de wereld en de mens zoveel als mogelijk kan opschorten.  Dat je zo zuiver en helder mogelijk de objectieve feiten kan zien, zonder te oordelen.

Dat je zoveel mogelijk de ‘learner mindset’ inzet en zo weinig mogelijk de ‘judger mindset’.  Dat je vanuit echte nieuwsgierigheid kijkt en jezelf goede vragen stelt.

Een beetje afstand nemen kan daarbij helpen.  Een dagboek bijhouden en je waarnemingen en reflecties letterlijk opschrijven is daarbij zeer helpend.  Door het neer te schrijven neem je als het ware vanzelf enige afstand.  Je kan ernaar kijken als waarnemer en lezer van je eigen reflecties.

Je kan het ook in de tweede persoon neerschrijven.  Je….  Dat helpt je nog meer om het vanuit een meta perspectief te zien.

Helder waarnemen en zien, echt nieuwsgierig zijn vraagt erom dat je  bias en ruis zoveel mogelijk kan doorbreken en door-zien. 

In onze individuele coaching’s en leiderschapsprogramma’s bieden wij coachees en deelnemers een instrument aan om hun zelfobservatie en – reflectie te ondersteunen en bevorderen.

Om jezelf te ondersteunen in het de-biasen en door ruis heen te kijken kunnen we je het werk van Daniel Kahneman (Nobelprijswinaar en auteur van Thinking, fast and slow), Olivier Sibony en Cass R. Sunstein ‘Ruis’ heel erg aanraden.

Om jezelf meer in een ‘learner mindset’ te brengen en minder in een ‘judger mindset’ bevelen we sterk ‘Change your questions, change your life’ van Marilee Adams aan.

 

Leon Vliegen

Interesse? info@flyconsult.eu