De wekelijkse stoïcijn : inspiratie voor wendbaar en veerkrachtig leiderschap deel 2 / ‘waar je macht over hebt en geen macht over hebt’

De wekelijkse stoïcijn : inspiratie voor wendbaar en veerkrachtig leiderschap deel 2 / ‘waar je macht over hebt en geen macht over hebt’

27/01/2022

Het tweede  stukje gaat over ‘waar je macht over hebt en geen macht over hebt’

De werkelijkheid is in twee categorieën te verdelen : wat wel in onze macht ligt en wat niet in onze macht ligt.  Wel in onze macht liggen onze overtuigingen, impulsen, ons streven, ons vermijden, in één woord wat tot onze taken behoort; niet in onze macht liggen ons lichaam, bezit, onze reputatie, ambten, in één woord alles wat niet tot onze taken behoort  Wat in onze macht ligt, is van nature vrij, onbelemmerd, ongehinderd; wat niet in onze macht ligt, is zwak, onderworpen, belemmerd, van een ander.

-Epictetus, Handboekje, I

Deze woorden van Epictetus zijn je misschien beter bekend als het gebed voor kalmte, geformuleerd door de theoloog Reinhold Niebuhr.

God geve me de kalmte om de dingen te aanvaarden waarin ik niets kan veranderen

De moed om de dingen te veranderen die ik kan veranderen

En de wijsheid om te allen tijde het verschil tussen beide te zien

 

Epictetus en de stoïcijnen verdelen de wereld in twee categorieën, de bekende ‘stoïcijnse tweedeling’, zoals je in de inleiding kan lezen.  We gaan hier even verder in op datgene waar je wel macht over hebt.

Met overtuigingen worden ‘oordelen’ of ‘meningen’ bedoeld.  Onze gedachten over wat waar en niet waar is, juist en niet juist, goed of slecht.

Met impulsen wordt een drang tot handelen bedoeld, een drang tot handelen gebaseerd op waardeoordelen. (en niet impulsief reageren zoals wij dat meestal gebruiken)

De overtuiging en de impuls leiden tot ons ‘streven’ en ‘vermijden’, iets willen en niet willen. We oordelen, al dan niet bewust, of iets de moeite waard en zinvol is om na te streven.

Bewust oordelen en kiezen of beslissen, op doordachte en doorvoelde wijze, is dan ook essentieel in het leiden van jezelf en anderen.

Wij leggen graag de nadruk op doordacht en doorvoeld kiezen en beslissen, zowel de rede als de emotie hebben belangrijke informatie voor jou om je oordelen, keuzes en beslissingen mee te voeden.

Hoe doordacht (en un-biased) en doorvoeld maak jij keuzes en beslissingen?  Hoe objectief schat je de realiteit in, hoe goed luister jij naar wat je emoties je te vertellen hebben, welke waarde(n) volle informatie zij voor je hebben?

 

 Wij gebruiken graag een model dat de tweedeling nog een stapje verder neemt.  We spreken niet alleen over cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid (van Steve Covey), maar maken nog een onderscheid tussen je cirkel van controle (de dingen waar jij direct invloed op kan uitoefenen), je cirkel van invloed (de zaken waar jij indirect en via anderen invloed op kan uitoefenen) en de cirkel van betrokkenheid (zaken waar jij quasi tot geen invloed op hebt).

Leon Vliegen 

Wil je meer inspiratie voor wendbaar en veerkrachtig leiderschap? info@flyconsult.eu