Stoicijn deel 1

De wekelijkse stoïcijn : inspiratie voor wendbaar en veerkrachtig leiderschap deel 1 / Controle en keuze

20/01/2022

Ik ben het jaar begonnen met enkele goede voornemens.  Een daarvan is om dagelijks een stukje van de Stoicijnen te lezen en er mijn eigen reflecties over neer te schrijven.

 

Ik zal wekelijks één van die stukjes kiezen en met jullie delen.  Je kan het gebruiken als een inspiratie en voedingsbron voor je eigen wendbaarheid en veerkracht als persoon en leider.

 

Ik zal daarvoor gebruik maken  van de boeken van Ryan Holiday, ‘De dagelijkse stoïcijn’ en Massimo Pigliucci & Gregory Lopez, ‘Handboek voor de moderne stoïcijn’.

2000 jaren geleden werden door de stoïcijnen reeds een aantal van de grootste wijsheden in  de geschiedenis van de mens bedacht en neergeschreven.  Wijsheden die nog opvallend actueel zijn.

                                                                                        

Reeds veel leiders voor u lieten zich hierdoor inspireren.

 

Het eerste stukje gaat over ‘Controle en keuze’.

De belangrijkste taak in het leven is heel eenvoudig : zaken vaststellen en scheiden zodat ik duidelijk tegen mezelf kan zeggen over welke dingen van buitenaf ik geen controle heb, en welke dingen te maken hebben met keuzes waar ik wel controle over heb.  Waar kijk ik dan naar  voor goed en kwaad?  Niet naar de dingen van buitenaf waarover  ik geen controle heb, maar ik kijk naar binnen in me, naar de keuzes die ik maak. 

                                            -Epictetus, Dissertationes (Discourses), 2.5.4-5

Dit is wel één van de belangrijkste gedachten van de stoïcijnen.  Leer onderscheiden wat we wel of niet kunnen veranderen, waarop we wel of geen controle of invloed kunnen uitoefenen.

Kies ervoor om  je aandacht, tijd en energie vooral aan die zaken te geven die je zelf direct kan controleren of indirect kan beïnvloeden.  Laat je niet te veel afleiden door die zaken die je niet zelf direct kan controleren of indirect beïnvloeden.

Leer een helder onderscheid te maken tussen zaken die je wel of niet kan controleren of beïnvloeden.

Helder waarnemen, denken en moedig handelen kan je daarbij helpen.

 

Deze idee inspireerde ook Steven Covey tot zijn eerste van ‘de 7 eigenschappen van effectieve leiders’, ‘Wees pro-actief’.  Zijn bekende cirkel van invloed en betrokkenheid gaan terug op deze gedachte.

Leon Vliegen 

Neem vrijblijvend contact op met: info@flyconsult.eu