De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap part 33 / ‘‘’hoe je machtig kunt zijn”

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap part 33 / ‘‘’hoe je machtig kunt zijn”

14/11/2022

“Vertrouw niet op je reputatie, geld of positie, maar op de kracht die van jou is, namelijk je oordeel over de dingen waar je wel of niet controle over hebt.  Want alleen dit zorgt ervoor dat je vrij en ongehinderd bent, dat is wat ons bij onze lurven grijpt en uit de diepte trekt zodat we oog in oog komen te staan met de rijken en machtigen“

Epictetus, Dissertationes (Discourses), 3.26.34-35 

Wanneer Alexander de Grote in een doorwaadbare plaats in de rivier geconfronteerd wordt met een filosoof die weigert uit de weg te gaan roept een van Alexanders mannen;  ‘Deze man heeft de wereld veroverd!’ roept een van Alexanders mannen.  ‘Wat heb jij gepresteerd?’  De filosoof, Diogenes de Cynicus, antwoordt, vol zelfvertrouwen : ‘Ik heb de behoefte om de wereld te veroveren overwonnen’.

Wie had nu echt de macht?  Degene die de macht had over zichzelf, degene die zelfbeheersing had bereikt van echte en blijvende macht, of beter: kracht.

Als je echte macht wil krijgen moet je je naar binnen richten in plaats van naar buiten.  Zoals Publilius Syrus, een voormalig slaaf, het verwoordde : ‘Wil je een groot rijk hebben?  Heers dan over jezelf!’.

(De dagelijkse stoïcijn, Ryan Holiday, p.342)

Verder kan  het helpen jezelf eerlijk in de spiegel te bekijken en je afvragen in hoeverre je ‘macht over’ versus ‘macht tot’ nastreeft.  ‘Macht over’ behelst persoonlijke dominantie.  De macht wordt uitgeoefend ter vervulling van een persoonlijke behoefte en dient niet noodzakelijkerwijze het algemeen belang.  We kunnen daarbij denken aan leiders die hun macht gebruiken om hun positie te behouden of versterken.

‘Macht tot’ is het vermogen om zaken in beweging te brengen die het verschil maken.  Daarbij gaat het niet zozeer om het persoonlijk  belang, maar om het realiseren van een visie die mens, organisatie en samenleving dient.  Bij ‘macht tot’ speelt verbinding, bij ‘macht over’ speelt eerder angst een rol, (Macht, Oscar David, p.43).

Stel jezelf de eerlijke vraag waar jouw ego behoefte aan heeft.  Wat is er voor  jou blijkbaar nodig om jouw zelfbeeld te bevestigen of beschermen?  En in welke mate is dat ook je valkuil, zwakte of schaduwzijde?

En wat zou je misschien meer dienen en je omgeving eveneens?

Wat is er uiteindelijk vervullend, zinvol voor jou?