De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap part 32 / ‘’de omstandigheden accepteren : ze zijn niet goed of slecht”

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap part 32 / ‘’de omstandigheden accepteren : ze zijn niet goed of slecht”

08/11/2022

“Er schuilt geen kwaad in dingen veranderen, zoals er geen goeds bestaat in verzet tegen iets nieuws.“

Marcus Aurelius, Overpeinzingen, 4.42

 

Als mensen zeggen dat verandering goed is proberen ze meestal iemand (of zichzelf) gerust te stellen.  Instinctief beschouwen we verandering dikwijls als iets waar we huiverig tegenover staan.

Vooral verandering die gebeurt, die ons overkomt en die we niet noodzakelijk zelf gekozen hebben.

Verandering betekent meestal onzekerheid omdat er ongekende en onvoorspelbare  zaken meespelen.  Dat voelt dan wel eens oncomfortabel.

Op zich is verandering niet goed of slecht.  Situaties, gebeurtenissen zijn gewoon wat ze zijn, objectief.  Het is onze mening die zegt of iets goed of slecht is.

Ons brein ziet meestal eerst en eerder de bedreiging en het mogelijke gevaar en schade.  Tegelijkertijd is er de mogelijkheid of de opportuniteit.  Welke mening en houding kies je?

De basishouding van de stoïcijnen is er het beste van maken.  ‘Maak van alles het beste’.  Weet dat het leven in één ogenblik kan veranderen.

Verspil geen energie aan onnodig verzet, zet die in plaats daarvan in om de mogelijkheden die de situatie of gebeurtenis kan bieden te benutten.

Nietzsche noemde dit ‘Amor fati’, liefde voor het lot. 

Voor mij is het lot niet iets dat in de sterren geschreven staat, maar eerder wat je overkomt ; toeval, geluk of pech.  De dingen die je overkomen hebben niet altijd een reden, ze overkomen je gewoon.  Het is inherent aan het leven.  Je omarmt het maar beter, kan er misschien zelfs van houden.

De situatie en gebeurtenis kan je niet altijd kiezen, hoe jij ermee omgaat wel.

Een manier om jezelf hierbij te helpen is je weerstand tegen de situatie, gebeurtenis, verandering te onderzoeken en om te zetten in de achterliggende behoefte of nood.  Dit kan je helpen herdenken en herkaderen en de positieve mogelijkheden meer zien en benutten.

Angsten voor:Duiden op behoeftes:
  • Falen
  • Conflict
  • Isolement
  • Verlies
  • Verantwoordelijkheid opnemen = schuldig zijn bij fouten
  • Succes
  • Harmonie
  • Erbij horen
  • Iets waardevols behouden
  • Dingen “goed” willen doen of “goed willen zijn”