De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap part 31 / ‘’geef mensen het voordeel van de twijfel : de meeste mensen deugen”

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap part 31 / ‘’geef mensen het voordeel van de twijfel : de meeste mensen deugen”

28/10/2022

“Alles draait om jouw aannamen erover en daar ben jij de baas over.  Jij kunt met je wil je overhaaste oordeel uitroeien.  Dan zul je net als een schip dat rond een kaap wordt gestuurd , een kalme zee , goed weer en een veilige haven vinden. “

Marcus Aurelius, Overpeinzingen, 12.22

 

Niets zo moeilijk als met zekerheid de intenties van anderen in te schatten.  Niets zo bedreigend dan de intenties van een ander verkeerd inschatten.  Het kan schade opleveren en bovendien  worden we niet graag voor naïef versleten.

Marcus Aurelius waarschuwt vooral voor overhaaste oordelen. 

Overhaaste oordelen worden te dikwijls gedreven door snelle inschattingen die onder druk van mogelijke bedreiging en schade gebeuren.  Deze druk helpt niet om doordachte en doorvoelde inschattingen te maken. 

Het zou goed zijn dat we onze inschattingen en oordelen over anderen aan meer gezonde twijfel blootstellen en in vraag stellen of we wel (voldoende) evidentie hebben voor onze oordelen.

Met een open mind, nieuwsgierigheid en andere vragen kunnen we anderen meer het voordeel van de twijfel geven.

Je ziet wat je meent te zien, je ervaart wat je meent te ervaren.  Wat jij op basis hiervan denkt en gelooft is één ding, is jouw waarheid en realiteit. 

Perceptie is realiteit zeggen we wel eens.  Maar perceptie is niet noodzakelijk de waarheid.

Het kan belangrijk zijn open te blijven voor wat de ander misschien bedoelt, wat hij/zij denkt en gelooft.  Voor de zuivere feiten en evidentie.  Hoe zuiver kan jij de feiten en evidentie zien?  Hoe zuiver is je interpretatie en de betekenis die je aan iemand anders gedrag geeft?

En bovendien wat is misschien de achterliggende positieve intentie achter iemands gedrag?  Positieve intentie voor jou of op zijn minst voor hem of haarzelf.

Wat zou je in je meest milde en genereuze bui over het gedrag van de ander kunnen veronderstellen?

Misschien dat de opbrengst van deze open houding je meer oplevert dan een oordelende houding. 

Stel jezelf misschien eens de vraag wat de opbrengst zou kunnen zijn?  Misschien is het risico om deze opbrengst te missen groter en belangrijker dan het risico om zogenaamd  naïef te zien.