De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 7 / ‘de vijand van geluk’

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 7 / ‘de vijand van geluk’

03/03/2022

Het is vrij onmogelijk om geluk te verbinden aan een verlangen naar iets wat we niet hebben.  Geluk heeft alles al in zich, en net als weldoorvoede mensen zou er geen honger of dorst moeten zijn.

-Epictetus, Dissertationes (Discourses),3.24.17

 

Ik word gelukkig ‘als’ ik slaag in ……

Als je gelukkig worden en zijn afhankelijk maakt van slagen in iets, dan maak je geluk voorwaardelijk. 

Dat roept op zijn minst 2 vragen op :

1.Hoe werkt geluk voorwaardelijk maken?  Is het helpend of net niet?

2.Welke voorwaarden kunnen en zullen jou dan gelukkig maken?

Ten eerste. Misschien is  het precies het voorwaardelijk maken dat geluk moeilijker maakt.  Wat als je meer hier en nu kan ervaren en genieten en je niet druk maken over wat je in het verleden allemaal fout hebt gedaan en meegemaakt dat je als niet geslaagd beschouwt of dat je slagen nu en in de toekomst tegenhoudt of in de weg staat.

Ten tweede.  Je kan je afvragen wat jou echt gelukkig maakt.  Wat is en betekent ‘echt’ slagen voor jou?  Waarin wil jij slagen om gelukkig te zijn?

Waar verlang jij naar, waar heb je angst voor?  Wat is voor jou echt  belang-rijk en zin-vol om naar te verlangen?  Wat is het waard om naar te verlangen en je zorgen over te maken?  Hoe kan je verlangen en zorgen maken verstandig inzetten?

Je kan leren op een positieve manier om te gaan met en de kracht van verlangen benutten.  Je kan leren gezond en ongezond verlangen en verwachtingen te onderscheiden. Het is belangrijk dat jij leiding geeft aan je verlangen.

Het verlangen kan je immers blind maken voor de realiteit en risico’ s doen nemen die je misschien beter niet neemt.  Het (ogenschijnlijke en bedrieglijke) succes kan je verblinden en overmoedig maken en tot overdreven zelfvertrouwen leiden.  Je kan gaan denken dat je het succesrecept (gevonden) hebt. 

Laat je je drijven en leiden door je ego en verlangen naar macht en status of kan je lucide en eerlijk naar jezelf,  je verlangen en de realiteit kijken?

De realiteit is immers in belangrijke mate ongekend, onvoorspelbaar en onzeker.  Succesrecepten bestaan niet. Als het nog nodig zou zijn kan ‘The halo effect’ van Phil Rosenzweig van IMD business school je met je voeten op de grond zetten of houden.  Voor mij één van de beste management boeken die ooit geschreven werden.

Eén van de mogelijke voorbeelden van zo’n belangrijke en risicovolle beslissingen zijn overnames.  Ik heb bij enkele klanten reeds kunnen ervaren hoe de mogelijke voordelen en synergieën teveel gewicht krijgen en me de potentiële en reële risico’s onvoldoende (wil) zien. 

Omgekeerd heb ik bij meerdere coachees al ervaren dat het verlangen naar zekerheid hen kan  tegenhouden om loopbaanbeslissingen te nemen die ze misschien wel willen maar niet durven nemen.

Blijf denken als een wetenschapper vanuit een gezonde twijfel en tegelijkertijd durf risico nemen en handelen als een ondernemer vanuit een bescheiden zelfvertrouwen is de boodschap.