De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 51 / ‘’ons welzijn vinden we in onze handelingen : over een belachelijk groot risico.”

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 51 / ‘’ons welzijn vinden we in onze handelingen : over een belachelijk groot risico.”

16/05/2023

“Wie van roem houdt, denkt dat zijn welzijn afhankelijk is van wat anderen doen.  Wie van plezier houdt, denkt afhankelijk te zijn van zijn eigen gevoelens.  Maar hij die zijn geest beheerst, weet dat zijn welzijn afhankelijk is van wat hij zelf in de praktijk brengt. 

Wie wil je behagen, wat wil je bereiken en me welke middelen?

Denk hierover na. Hoe snel zal de tijd alles aan het oog onttrekken en met hoeveel dingen heeft hij dit niet gedaan? “

-Marcus Aurelius, Overpeinzingen, 6:51,59

 

Als je je geluk of welzijn afhankelijk maakt van het bereiken van bepaalde doelen loop je risico. 

Wat als je het niet haalt of bereikt?

Wat als het lot tussenbeide komt?

Wat als echt onverwachte zaken verstorend werken?

Vraag het eens aan Remco.

 

Laat je dan je geluk niet afhangen van zaken waar je geen (volledige) controle over hebt?  Zou het niet beter werken als je plezier haalt uit je handelingen, je best doen,.. ? Daar heb je wel controle over of kan je alsmaar beter in worden.

Als je plezier haalt uit :

Meesterschap ontwikkelen en zin-volle doelen nastreven.

Waar wil jij meester in worden?

Wat zijn voor jou echt zin-volle doelen?

In welke mate zijn dit echt jouw keuzes?

Hier kan je een stevig fundament leggen voor tevredenheid, veerkracht in je werk en leven.  Dit kan uitgroeien tot een mooi levenswerk.

 

Iets om over na te denken tijdens een verlengd weekend.