De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 50 /‘’onzuiverheden wegspoelen.”

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 50 /‘’onzuiverheden wegspoelen.”

05/05/2023

“Zie hoe de sterren rondgaan in hun baan en weet dat ook jij in die rondgang meegaat.  Bedenk voortdurend  hoe de elementen in elkaar overgaan, want door een dergelijke voorstelling wordt ons aardse leven van onzuiverheid bevrijd.“

-Marcus Aurelius, Overpeinzingen, 7.47

 

Het is bijna onmogelijk om naar de sterren en de kosmos te kijken en daar niets bij te voelen.  Aan de ene kant voelen we ons ongelooflijk klein in vergelijking met het universum; aan de andere kant voelen we een enorme verbondenheid met het grote geheel.

De uitgestrektheid van de kosmos in tijd en ruimte  is een goed tegengif voor teveel aandacht en energie  besteden aan de kleine problemen van alledag, om dingen hun juiste plaats en ruimte te geven.  Het is bij uitstek een middel om vooringenomenheid en te grote zekerheden tegen te gaan, om gezonde twijfel ruimte te geven.

In de kosmologie worden fundamentele zaken bekeken en in vraag gesteld.  Zo zagen Stephen Hawking en Thomas Hertog zich uitgedaagd door de vraag of we over universum of multiversum moeten spreken, over planmatig (doelgerichtheid) of niet. (Thomas Hertog, Het ontstaan van de tijd)

De grote achterliggende vragen zijn eigenlijk de levensvragen, over oorsprong en bestemming ;

Waar komen wij vandaan?

Waar gaan wij naartoe?

Ware zoekers (zoals Hawking en Hertog) blijven twijfel(en) zaaien.  Ze gedijen in het (nog) niet weten en kennen, het ongekende, en  in het exploreren en onderzoeken van het onbekende. 

Zij blijven in vraag stellen, zonder de grond onder hun voeten te verliezen.  Zij begaan paden die nog niet begaan zijn.  Zo komen ze tot een nieuw paradigma. (over oorsprong, evolutie en toekomst van het universum of multiversum).

Zij lijken gemaakt om in een omgeving van Risico, ongekenden, onvoorspelbaarheden en onzekerheden te leven en werken.  Of zijn ze toch op zoek naar de ultieme verklaring en zekerheid?