De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 48 / ‘’verwacht dat je van mening verandert.”

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 48 / ‘’verwacht dat je van mening verandert.”

11/04/2023

“Er zijn twee dingen die moeten uitgeroeid worden bij mensen : arrogante meningen en wantrouwen.  Mensen met arrogante meningen vinden dat ze niets anders nodig hebben, en mensen met wantrouwen nemen aan dat er door de stortvloed aan omstandigheden geen blijdschap kan zijn.“

-Epictetus, Dissertationes (Discourses), 3.14.8

 

Denken dat we iets met zekerheid weten en kennen is gevaarlijk.  Vooroordelen en vooropgezette ideeën vormen een risico. 

Aandachtige nieuwsgierigheid en verwondering zijn een uitstekend antidotum tegen een opgeblazen gevoel van zekerheid.

Een echte wendbare mindset vertrekt vanuit een gezonde twijfel en durft zichzelf en zijn/haar meningen in vraag te stellen.  Waar ben ik misschien vooringenomen en bevooroordeeld?  Waar heb ik misschien niet aan gedacht?  Wat zie ik over het hoofd?  Welk ander perspectief kan een licht werpen op de situatie?  Wie zou ik best als klankbord of voor advies vragen?

Er zijn zoveel goede, krachtige en onderzoekende vragen te stellen.

Je mindset in beweging zetten en laten verschuiven kan daarbij  helpen;

Een verschuiving van :

  • een groei mindset (vs. een vaste mindset);
  • een open mindset (vs. een gesloten mindset);
  • een lerende mindset (vs. een oordelende mindset);
  • een moedige mindset (vs. een vermijdende mindset).

Mijn ervaringen met coachees, leiders, teams en organisaties versterkt me in de overtuiging (opletten Leon) dat een gezonde dosis zelfliefde de basis kan vormen voor een gezonde kracht en kwetsbaarheid.  Deze mindsets kunnen ons ondersteunen om het risico te nemen met aandachtige nieuwsgierigheid en verwondering naar situaties en omstandigheden te kijken en ze te onderzoeken.

Ze kunnen me helpen om echt kritisch te denken en echt samen te spreken, en zo betere inzichten opleveren, bijdragen aan aangepaster beslissingen en oplossingen.

Wendbaarheid vraagt om een goede en gezonde verbinding met mezelf en anderen.  Zodat je onafhankelijk en vanuit wederzijdse afhankelijkheid kan denken, voelen en handelen.