De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 43 / ‘’denk na voor je iets doet”

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 43 / ‘’denk na voor je iets doet”

17/02/2023

“Als je wijs wilt worden, hoef je slechts één ding te doen: je aandacht richten op je intelligentie, die altijd alles leidt.“

-Heraclitus, geciteerd in Leven van beroemde filosofen, 9.1, va Diognes Laërtius

Vooraleer je actie onderneemt is het waarschijnlijk vaak zinvol en aangewezen om vooraf goed na te denken.  De actie- en oplossingsgedrevenheid van vele organisaties en onszelf maakt dat we soms te snel en onvoldoende overwogen tot actie overgaan. We zeggen dan tegen onszelf: “Ik (her)ken of weet dit al” en “ik heb geen tijd”. En er zijn ook heel wat situaties waar dat okee is.

Maar misschien is het deze keer net anders en win je tijd door iets meer weloverwogen tewerk te gaan.

Denken begint met de omgeving, de context, de situatie en omstandigheden en het gedrag van anderen helder te zien.  Bewust en helder waarnemen en ervaren is de eerste stap.  Lees je de signalen en informatie correct?

Hoe meer je iets helder en ongefilterd kan zien, hoe groter de kans dat je een goede inschatting of beoordeling van de situatie maakt, op basis van je informatie, kennis en ervaring.

Ook je emoties kan je leren helder ervaren en zien.  Je kan je emotionele reacties in de hand houden door je emoties toe te laten, het signaal dat ze geven proberen te voelen en begrijpen en een gepaste reactie te kiezen.

Emoties zijn zo belangrijk en signaleren en vertellen je iets over wat zinvol en belangrijk voor je is, dat je ze best een plaats geeft in je denk- en beslissingsproces.

Je kan je triggers of emotie-uitlokkers leren herkennen, beheersen en temperen.

Naast zelf denken is ook samen denken een goede manier om tot weloverwogen keuzes en beslissingen te komen.  Samen weet je meer dan alleen.  Samen denken veronderstelt veelal samen spreken. 

In het werken met en coachen van leiders, teams en organisaties draait veel van wat we doen rond samen spreken op een constructieve en productieve manier.

Wij lenen graag de volgende vier woorden van collega #Herman Wittockx. 

Het gaat over: uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken.

Wij voegen aan bespreken graag toe tegenspreken en doorspreken

Als je goede afspraken wil maken, goede beslissingen wil nemen als team is het belangrijk dat eerst alles wat nodig is uitgesproken wordt en dit grondig besproken wordt.  Dat betekent ook elkaar tegenspreken, openstaan en uitnodigen om tegen gesproken te worden.  En dat betekent ook doorspreken en je verzekeren dat je elkaar goed begrijpt en niet gezellig naast elkaar heen praat.

Je kan elkaar maar echt aanspreken en ter verantwoording roepen als je goede en gedragen beslissingen genomen hebt.  Anders heb je eigenlijk geen afspraak of beslissing.

Ga voor jezelf en je team eens na in welke mate jullie echt uitspreken wat je denkt en voelt, meent, …  Ook wanneer het moeilijk is en over delicate en gevoelige onderwerpen gaat.  En hoe open en constructief jullie echt met elkaar in gesprek gaan en luisteren om te begrijpen, uitnodigend spreken,…

Onze ervaring leert dat hier ontzettend veel winst en tijd te boeken valt. 

En dat tijd zelden een goed excuus is.