De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 41 / ‘’drie gebieden om te trainen”

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 41 / ‘’drie gebieden om te trainen”

01/02/2023

 “Er zijn drie gebieden die iemand die wijs en goed wil worden, moet trainen.  Het eerste heeft te maken met verlangens en afkeer; dat iemand nooit te ver gaat in zijn verlangens of vervalt tot iets waar hij een afkeer van heeft.  Het tweede met de aandrang om te handelen, en in ruimere zin met plicht. Het gaat erom dat iemand bewust handelt vanuit de juiste redenen en niet ondoordacht.  Het derde moet vrij zijn van bedrog, zelfbeheersing en alles wat met oordelen te maken heeft, de goedkeuring die onze geest geeft aan waarnemingen.  Van deze drie gebieden is het eerste het belangrijkste en meest urgente, want dit gebied heeft te maken met passies.  Hevige emoties komen immers alleen opzetten als we onze verlangens en afkeer niet in de hand hebben.“

Epictetus, Dissertationes (Discourses), 3.2.1-3a

 

Verlangens en afkeer kunnen ervoor zorgen dat we niet helder waarnemen en oordelen.  Ze kunnen ons brein misleiden en afleiden.  Het kan ervoor zorgen dat we bepaalde dingen niet (willen) zien, de werkelijkheid misvormd waarnemen.  We zien wat we willen zien, waar we naar verlangen of we zien wat we vrezen en een afkeer van hebben.  We zien de realiteit te rooskleurig of te zwart in.

We zijn meesters in het onszelf en anderen verhalen te vertellen, rationalisaties die ons vertellen dat we het wel degelijk juist zien en het juiste oordeel vellen. 

Verlangen en afkeer zijn en kunnen zorgen voor sterke emoties die maken dat we niet meer doordacht denken, kiezen en beslissen.

Het streven naar of het vermijden van kan zorgen voor een te grote drang tot handelen en actie.  Niet doordacht en weloverwogen handelen.

Helder waarnemen en ervaren en daarbij cognitieve en emotionele bias vermijden vormt de start van elk goed oordeel, keuze en beslissing.  We dienen onze beweeg-redenen goed te onderzoeken.

Kalm en rustig je beweegredenen en wat je drijft onderzoeken en de tijd en ruimte creëren om dat te doen kan je helpen jezelf te leiden.

Ga voor jezelf eens na wanneer je streven en vermijden je op sleeptouw neemt en zelfs de leiding overneemt. 

Hou jezelf deze week eens in de gaten en observeer wanneer je in je streven en vermijden teveel en onnodig risico neemt of net te weinig. 

Een fijn boekje ‘Drive.  Train je stoïcijnse mindset’, dat handelt over streven en verlangen naar succes en vermijden van verlies schreef ex-olympisch kampioen schaatsen Mark Tuitert. 

Hij reikt je 10 principes aan voor het ontwikkelen van een stoïcijnse mindset.