De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 28 / ‘Doe aan ontrampen”

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 28 / ‘Doe aan ontrampen”

21/09/2022

“Maar er is geen reden om te leven en geen eind aan onze ellende als we onze angsten de boventoon laten voeren“


Seneca, Epestulae morales (Moral letters), 13.12b


De uitspraak ‘er is niets anders te vrezen dan de vrees zelf’ komt van president Franklin Delano Roosevelt, ten tijde van de
Great Depression.


Veel actueler kan het niet.


De vrees kan minstens evenveel schade of meer aanrichten dan de vermeende oorzaak. De stoïcijnen wisten al dat vrees
gevreesd moest worden omwille van de ellende en schade die ze kan aanrichten.


Bij grote onzekerheid, onvoorspelbaarheid en ongekenden ontstaan er dikwijls rampscenario’s in onze hoofden die ons
behoorlijk bezig en wakker houden en nooit zullen uitkomen.


Maar ondertussen richten ze wel hun schade aan in de vorm van zorgen, druk en stress, snelle enverkeerde beslissingen
waarbij we onvoldoende doordacht en doorvoeld te werk gaan.


Onze emoties en gemoedstoestand kan dan met ons aan de haal gaan en maken dat we onvoldoende nuchter naar de
realiteit en de toekomst kijken. Een gebrek aan emotionele wendbaarheid haalt ook onze cognitieve wendbaarheid onderuit.


Het komt er ook op aan aan ‘ontrampen’ te doen, zeker op deze momenten.


Het is een belangrijke eerste stap naar het zien van mogelijkheden om om te gaan met wat er zich dit ogenblik stelt en
morgen misschien nog op ons af komt.


Stel je hoop ook niet in illusies of illusies die anderen je voorhouden. Probeer de realiteit te zien zoals ze is. De politiek en de
overheid heeft een belangrijke rol te spelen maar kan het niet voor ons oplossen. Dat is ook wat Thomas Leysen ons terecht
voorhoudt in een goed interview met De Tijd afgelopen weekend over de huidige crisis en situatie.


Bovendien mogen we onze veerkracht en verbeeldingskracht niet onderschatten om naar oplossingen te zoeken.
En doorzetten, een moeilijkere periode doormaken en overwinnen horen er ook bij.


We hebben nu nood aan onverstoorbare wendbaarheid op alle niveaus; politiek en samenleving, bedrijven en organisaties, het
middenveld, families en individuen.


Degenen die echt kwetsbaar zijn verdienen daarbij ondersteuning. Die mogen we letterlijk niet in de kou laten staan