De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 27 / ‘Ga jij de uitdaging aan?”

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 27 / ‘Ga jij de uitdaging aan?”

14/09/2022

“Ik beschouw je als betreurenswaardig omdat je nooit tegenspoed hebt meegemaakt. Je bent door het leven gegaan zonder een tegenstander.Niemand zal ooit weten waartoe je in staat bent, zelfs jij niet. “

Seneca, De providentia (On Providence), 4.3

Groeien en ontwikkelen betekent leren uit ervaring. Veerkracht ontwikkel je onder andere door je confrontatie met moeilijke en onaangename ervaringen en te leren doorzetten en volhouden bij tegenslag en tegenspoed.

Als je geen frustraties leert ervaren en hanteren ben je niet goed voorbereid op onverwachte en onplezierige gebeurtenissen en situaties in je persoonlijke en professionele leven. De realiteit is dat je ze wel zal tegenkomen, tenzij je heel veel geluk en voorspoed hebt.

Jezelf gedoseerd blootstellen aan risico kan je immuniteit voor het onverwachte, ongekende en onzekere versterken. Je kan je trainen en voorbereiden om ermee om te gaan.

Je zal ervaren dat je ermee overweg kan, dat je ook uit het negatieve kan leren of dat je mogelijkheden ontdekt bij jezelf en in de situatie die je voordien niet zag. Je mogelijkheden en potentieel realiseren (als je dat wil) vraagt dat je jezelf uitdaagt of laat uitdagen. Dat je durft moeilijke stappen te zetten.

Het is ook de rol van leiders om je daarin te bege-leiden, door je uit te dagen en te ondersteunen.Een goede leider is geen ‘curling’ leider die het pad volledig klaarmaakt en elke hindernis probeert uit de weg te ruimen.

Zoals ‘curling’ ouders riskeren hun kinderen niet goed voor te bereiden op het leven en de realiteit, riskeren ‘curling’ leiders hun mensen niet goed voor te bereiden op de realiteit van het organisatieleven en een veranderende omgeving.

Maak het jezelf ook niet te gemakkelijk. In onze coaching- en leiderschapsprogramma’s stellen we dikwijls vast dat het precies de moeilijke en uitdagende ervaringen zijn die ons gevormd hebben en kleur geven aan wie we zijn en wat we doen.

Nietzsche wist het al : ‘wat me niet doodt, maakt me sterker’.

Nassim Taleb werkt in zijn laatste boek ‘Antifragiel’ deze gedachte verregaand uit.

Antifragiel is datgene wat meer voordeel dan nadeel ondervindt van toevallige gebeurtenissen (of bepaalde schokken). Voor fragiel geldt het tegenovergestelde.

Antifragiliteit is de eigenschap van alle natuurlijke (en complexe) systemen die hebben overleefd.

Het wegnemen van veranderlijkheid, toevallige variatie en stressoren zal ze schaden.

Voor organisaties zou je kunnen stellen dat zij die ‘creatieve destructie’ overleven en zich weten aan te passen aan veranderende omstandigheden en omgeving op zijn minst robuustheid vertonen en misschien wel antifragiliteit. Ook dat is wendbaarheid.

Wil jij de wekelijkse stoïcijn in je mailbox ontvangen? Bezorg ons dan je mailadres via het formulier hieronder!

* indicates required