De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 26 / ‘’wees niet van tevoren ongelukkig : durf nieuwe en andere ideëen hebben”

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 26 / ‘’wees niet van tevoren ongelukkig : durf nieuwe en andere ideëen hebben”

02/09/2022

“Het is desastreus voor de ziel om zich zorgen te maken over de toekomst en zich voorafgaand aan de ellende ellendig te voelen, verdrinkend in de zorgen dat de dingen waar de ziel naar verlangt van haar blijven tot het bittere eind.  Want zo’n ziel vindt nooit rust. Doordat ze verlangt naar dingen die komen gaan, verliest ze haar vermogen om te genieten van de dingen die nu gebeuren. “ 

Seneca, Epistulae morales (Moral letters), 98.5b-6a

 

Respecteer het verleden, benut inzichten en ideëen, zoals die van de Stoïcijnen.  Sta ook open voor de toekomst en nieuwe ideëen.

Het oude ken je, geeft zekerheid en comfort.  Het nieuwe is onzeker en kan je tegenhouden.  In die onzekerheid liggen precies ook mogelijkheden. 

We zijn dikwijls geneigd om de mogelijke downside van onzekerheid en risico te veel gewicht te geven en te weinig aan  de mogelijke upside.

Risico betekent dat er naast de mogelijkheid  dat het fout gaat, ook de mogelijkheid bestaat dat het goed gaat.  Het ongekende, onvoorspelbare en onzekere maken ons terecht voorzichtig, maar we overdrijven daar mee.  We laten daardoor mogelijkheden liggen. 

In the ‘Upside of uncertainty.  A guide to find possibility in uncertainty’ dragen Nathan Furr en Susannah Harman Furr, hij professor in Insead en zij entrenpreuneur, inzichten en hulpmiddelen aan om je meer en beter gebruik te laten maken van de mogelijkheden die onzekerheid kan bieden. Zij groeperen deze hulpmiddelen in een praktisch kader dat  hulp kan bieden om met onzekerheid om te gaan : de ‘uncertainty first aid cross’ :

Reframe : mogelijk maken en versterken van een herkadering van onzekerheid en eerder naar de mogelijkheden te kijken dan de bedreigingen van onzekerheid.  In plaats van het ongekende te vrezen en vermijden, het herkennen en omarmen als de bron van mogelijkheden  Vb. zie competitie als een infinite game i.p.v end game, ont-rampen,…

Prime : hulpbronnen die ervoor zorgen dat je klaar bent om het onzekere tegemoet te treden en stappen te beginnen zetten, Vb. ken je eigen risicoprofiel en kies je risico’s, zet in op een portfolio van verschillende projecten,…

Do: op actie gerichte instrumenten die je helpen om doordacht mogelijkheden te ontsluiten die verborgen zitten in onzekerheid. Vb. Kleine stappen zetten, leren in de mist, veel ideëen hebben om er één goede te vinden,…

Sustain : hulpmiddelen die comfort geven en je herinneren waarom je blijft doorgaan of wendbaar omgaan met dingen die niet lopen zoals gepland of verwacht

Het boeiende aan dit boek is dat de schrijvers op zoek gaan naar manieren om beter te leren omgaan met onzekerheid. 

In een wereld waarin onzekerheid toeneemt volgens de World Uncertainty Index is dat geen overbodige luxe.