De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 25 / ‘’begin waar de wereld is : zorg ervoor dat perfect niet de vijand wordt van goed genoeg”

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 25 / ‘’begin waar de wereld is : zorg ervoor dat perfect niet de vijand wordt van goed genoeg”

22/08/2022

“Doe wat de natuur nu van je vraagt.  Doe het meteen als je dat kunt.  Kijk niet rond of iemand het wel ziet.  Droom niet van Plato’s ideale staat, maar wees tevreden met een kleine vooruitgang en maak niet veel poeha over het resultaat. “

-Marcus Aurelius, Overpeinzingen, 9.29 (4)

Streven naar perfectie kan actie in de weg staan.  Het idee is niet dat je je standaard aanpast of genoegen neemt met minder, maar eerder dat je niet vast komt te zitten in idealisme.

Groei en ontwikkeling verlopen meestal via kleine en volgehouden stapjes en zelden via de grote transformatie.  In beweging blijven is de kunst. Denk bijvoorbeeld aan stoppen met roken of waardering geven aan je collega’s en teamleden

.

De grote transformatie kan tegelijkertijd afschrikwekkend en aantrekkelijk klinken. 

Afschrikwekkend in de zin van :  hoe begin je daaraan? Verander ik dan in iemand anders?  En lukt dat wel?   En aantrekkelijk in de zin  dat er niet zoveel ‘volgehouden’ inspanningen discipline nodig is als bij stap voor stap leren, ontwikkelen en groeien. En dat de opbrengst van een transformatie groot kan zijn.

Succes van een organisatie heeft ook zelden te maken met die éne grote verandering en transformatie.  Ook hier gaat het dikwijls om slim experimenteren en stap voor stap uitvinden wat goed werkt en blijven verbeteren.

Wacht dus niet op het ideale of de grote transformatie.  Begeef je op pad en zet de nodige stappen.  Er zijn genoeg stappen te zetten die voor verbetering zorgen.

Het cumulatief effect van verbetering op verbetering kan uiteindelijk voor een grote verandering en transformatie zorgen. 

Wat je hiervoor nodig hebt zijn doelgerichtheid, onverstoorbaarheid, discipline en geduld.  Doelgerichtheid is nog iets anders dan resultaatgerichtheid.  Je kan doelgericht werken en alles goed doen en toch niet het gewenste resultaat bereiken.  Je kan ook niet alles goed doen en toch het gewenste resultaat bereiken. 

Het is belangrijk om bij het nemen van beslissingen en de uitvoering ervan onderscheid te blijven maken tussen proces (kwaliteit van je beoordeling, beslissing en actie)  en resultaat (de opbrengst, het gevolg of de consequentie).  We dienen oorzaak en gevolg goed uit elkaar te houden. 

Succes is niet altijd te wijten aan het feit dat we het allemaal goed doen.  Let dus op met te sterk vertrouwen en overmoedig worden. Falen is niet altijd te wijten aan het feit dat we het niet goed doen.  Hoed je ervoor dat mislukken je zelfvertrouwen niet te veel schaadt en je ontmoedigt.

Succes is een combinatie van geluk en je vaardigheden en competenties inzetten en blijven verbeteren en ontwikkelen.  En vanuit deze mindset kunnen leven en handelen.  Laat je niet verstoren als het doel nog niet bereikt werd.  Blijf geduldig verder doen.

Tenslotte nog dit : we hebben niet alles onder controle.  Het lot, toeval, geluk en pech spelen ook een rol.