De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 20 /‘’het obstakel is de weg : hoe zet jij bedreigingen om in mogelijkheden?”

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 20 /‘’het obstakel is de weg : hoe zet jij bedreigingen om in mogelijkheden?”

05/07/2022

“Er zijn mensen die onze bezigheden in de weg kunnen staan, maar ze kunnen onze intenties en handelingen nooit belemmeren, want deze hebben de macht om voorwaardelijk te zijn en kunnen zich aanpassen.  Want de geest is in staat alles wat hem in de weg staat om te zetten en geschikt te maken voor de eigen vooruitgang.  Hij kan nadeel in voordeel doen veranderen en de obstakels op zijn weg tot wegwijzers maken.”

-Marcus Aurelius, Overpeinzingen, 5.20

Als je doelen hebt of iets nastreeft, kunnen en zullen er beperkingen en obstakels op je weg komen, mensen of zaken die niet meewerken zoals je had verwacht.

Ze kunnen bemoeilijken of onmogelijk maken wat je gepland had.  Ze kunnen je hinderen om je doel en het gewenste resultaat te bereiken.

Maar wat je in de weg staat zou wel eens de weg kunnen worden.   Marcus Aurelius zegt het mooi : “de belemmering om actie te ondernemen, bevordert de actie.  Wat in de weg staat wordt de weg.” Voor mij betekent dit niet dat er op je pad komt wat je nodig hebt.  Dat er zoiets is als je lotsbestemming.  Dat klinkt mij veel te deterministisch en is voor mij  fundamenteel een ontkenning van onze vrijheid en verantwoordelijkheid.   

Wat er gebeurt kies je niet altijd, het kan je overkomen. Je kan geluk hebben, je kan pech hebben, het noodlot kan je overvallen.  Wat je ermee doet kan je wel zelf kiezen.  Je kan ervan leren.

Je kan de obstakels op hun kop zetten.  Je handelt op zo’n manier dat er altijd een uitweg of een alternatieve route of mogelijkheid is om te komen waar je wilt. Dus je rekent altijd op tegenslagen of problemen en je weet dat ze nooit blijvend zijn.  Je zorgt ervoor dat datgene wat je belemmert je sterker maakt. (Ryan Holiday, Het obstakel wordt de weg, p.10)

Dit is niet bedoeld om mensen te culpabiliseren.  Sommige obstakels, gebeurtenissen kunnen zo zwaar zijn om dragen, emotioneel zo’n zware lading hebben dat ze quasi niet of pas na enige tijd hun plaats kunnen krijgen.

Het kan tijd, ruimte en inspanning vragen om sommige gebeurtenissen hun plaats te geven en je (veer)kracht terug te vinden of te versterken.

Mild zijn voor jezelf kan dan helpen.  Hulp en ondersteuning van je omgeving eveneens.  Je kan ook zelf hulp en ondersteuning vragen.

Sommigen groeien ook op in een omgeving met minder kansen en mogelijkheden, en meer beperkingen en obstakels.  Daar ben jezelf niet verantwoordelijk voor.  Dat gebeurt.

Aurelius’ methode om obstakels op hun kop te zetten kan je van nut zijn :

Allereerst : helder zien

Daarnaast : op de juiste manier handelen

En tot slot : de wereld verdragen en aanvaarden zoals hij is

 

Een van mijn coachees vindt het een obstakel om 2 maanden zonder werk te moeten overbruggen, omwille van de onzekerheid die het meebrengt en het financiële aspect.

Een andere manier om ernaar te kijken is dat die 2 maanden een geweldige oefening zijn in het omgaan met onzekerheid. Je kan van leren en er beter in worden.

De 2 maanden kunnen ook dienen om een aantal activiteiten te doen die je allang zou willen doen maar niet toe komt.

Enz.

Hoe pas jij je aan aan beperkingen en obstakels?  Kan je je een situatie voorstellen die je als negatief ervaren hebt en je afvragen of je er niet één of ander voordeel uit had kunnen halen?  Of je er wendbaarder mee had kunnen omgaan?  Of je er sterker van kan worden?

Eén van de boeken van Ryan Holiday (inspirator voor mijn wekelijkse stoïcijn) die je bij deze oefening of op je vakantie kan begeleiden is ‘Het obstakel is de weg.  Klassieke principes om van tegenslagen kansen te maken.’