De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 19 /‘hoop is geen strategie: de leiderschapsdiamant’

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 19 /‘hoop is geen strategie: de leiderschapsdiamant’

27/06/2022

Hecato zegt : ‘Stop met hopen en je zult niet langer bang zijn’.(…)  De belangrijkste oorzaak van beide kwaden is dat in plaats van ons aan te passen aan de huidige omstandigheden, we veel te ver vooruitdenken.

                                                                                 - Seneca, Epistulae morales, 5.7b-8

 

Hoop is geen strategie zei één van onze klanten recent nog.  Een definitie van waanzin is dat je hetzelfde blijft doen of opnieuw probeert en dan verwacht dat het resultaat anders zal zijn.

Hopen dat het resultaat anders zal zijn zonder je patroon van (re)ageren, voelen en denken te veranderen is inderdaad geen strategie.  Dat is hopen tegen beter weten in. 

Hoop is niet voldoende!  Het kan wel een krachtbron zijn om actie te ondernemen en verandering in beweging te zetten.  Perspectief ontwikkelen kan hoopgevend zijn, enthousiasme en energie opwekken voor volgehouden actie.

Het komt erop aan de realiteit te zien zoals ze is en jezelf geen verhaaltjes te vertellen.  Daarnaast een gedurfde visie ontwikkelen die een hoopvol perspectief kan opleveren.  Dit creatieve spanningsveld tussen realiteit en visie kan ons vooruit stuwen.

We hebben dan de moed nodig om de realiteit in de ogen te kijken en een ambitieuze visie te ontwikkelen.  De moed om doordacht en doorvoeld te beslissen en actie te ondernemen.

Wij laten ons hierbij graag inspireren door een eenvoudig maar geen simpel leiderschapsmodel van Peter Koestenbaum.

Leiderschap opereert volgens Koestenbaum in vier dimensies :

  • Visie : de visionaire leider denkt groot, denkt nieuw, denkt vooruit. Hij of zijn is in staat in contact met de diepere structuur van het menselijk bewustzijn en creatief potentieel.
  • Realiteit : de realistisch leider volgt het motto : zie de realiteit zoals die is, niet zoals je wilt dat die is. En vooral zie jezelf zoals je bent en handelt, zonder illusies.
  • Ethiek : ethiek verwijst naar de fundamentele menselijk waarden van integriteit, liefde en betekenis. Deze dimensie vertegenwoordigt een hoger niveau van ontwikkeling, niet gereageerd door angst of hoop, maar door principe.
  • Moed : moed is het vermogen om te dingen te laten gebeuren. Moed omvat zowel belangenbehartiging als persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Wij gebruiken deze ruit met 4 dimensies als de kern van ons zomer leiderschapsprogramma ‘Zin-vol en veerkrachtig leiderschap’. (open programma volzet, kan ook in huis)

Hoe moedig ben jij?  Heb jij de moed om de realiteit te zien zoals ze is, een gedurfde visie na te streven, voor je waarden en normen te staan en actie te ondernemen?