De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 18 /‘het is goed om flexibel te zijn : over positieve flexibiliteit en actie’

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 18 /‘het is goed om flexibel te zijn : over positieve flexibiliteit en actie’

17/06/2022

Je kunt niet in militaire dienst?  Richt je dan op een bestuursfunctie.  Moet je werken in het bedrijfsleven?  Word woordvoerder.  Heb je een spreekverbod?  Steun dan burgers met hulp in stilte.  Is het gevaarlijk je zelfs maar te vertonen op het Forum?  Neem bij mensen binnenshuis, bij voorstellingen en etentjes, de rol op je van goede kameraad, trouwe vriend en bescheiden tafelgenoot.  Ben je de taken van een burger kwijt?  Vervul dan die van een mens.

                                                                                                  - Seneca, innerlijke rust, 4,3

 

Er valt altijd iets zin-vols te doen en bij te dragen.  Als we het één niet kunnen doen dan kunnen we misschien het andere doen.  Als het één onmogelijk is, is er misschien een andere optie of mogelijkheid.

Veerkracht betekent vastberaden naar mogelijkheden blijven zoeken en naar oplossingen kijken, ook als er heel wat hindernissen en tegenslagen zijn.  Veerkracht ondersteunt zo wendbaarheid en fungeert als hulpbron.

Wij spreken graag over positieve flexibiliteit. Het oog gericht houden op het doel en wendbaar inspelen op de beperkingen en mogelijkheden die zich voordoen. 

Daarbij risico’s nemen, slim experimenteren en opties uitproberen.  Durven beslissen en actie ondernemen.  In actie vinden we perspectief.  Het gaat om doordachte en doorvoelde actie.  Geen actie van een kieken zonder kop.  Geen vlucht in de actie die te dikwijls door ongepaste angst of verlangen wordt gedreven en de illusie geeft dat we er iets aan doen.

Wel weloverwogen, doordachte en doorvoelde actie met het oog op het doel.

Door actie kunnen we ons doel bereiken of we leren uit de ervaring. 

Positieve flexibiliteit bouwt op een ‘growth mindset’.  Het onderzoek en boek ‘Mindset.  The new psychology of success’ van Carol S. Dweck is een must read voor diegenen die willen leren hoe ze hun potentieel kunnen vervullen.

Stel jezelf de vraag in welke mate jij vanuit een growth mindset handelt en bij anderen stimuleert.