De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 15 / ‘het vreugdevuur van de gewoonte voeden : wat wil je doen, wie wil je zijn?’

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 15 / ‘het vreugdevuur van de gewoonte voeden : wat wil je doen, wie wil je zijn?’

19/05/2022

Elke gewoonte en vaardigheid wordt bevestigd en groeit door handelingen die ermee overeenkomen.  Denk aan wandelen door te wandelen, rennen door te rennen…Dus als je iets wilt doen, maak er dan een gewoonte van.  Als je dat niet wilt doen, dan doe je het niet, maar maak dan een gewoonte van iets anders.  Hetzelfde principe is in onze gemoedstoestand aan het werk.  Als je boos wordt, ervaar je niet alleen dat kwaad, maar je versterkt ook een slechte gewoonte en gooit olie op het vuur.

                                                                       - Epictetus, Dissertationes, (Discourses), 2.18.1-5

 

In de 15e stoïcijn hebben we het over gewoonten, patronen en verandering.  Als je iets wil veranderen of verbeteren, maak er dan een gewoonte van.  ‘Zoals Aristoteles stelde : ‘we zijn wat we herhaaldelijk doen’.

Trotseer het ongemak van het aanleren van een nieuwe gedrag of vaardigheid en probeer het tot het een gewoonte wordt.  Een nieuwe gewoonte en patroon (van denken, voelen en doen) maakt dat je een tijdje bewust onbekwaam bent of voelt en oefent om bewust bekwaam te worden.  Dat is de moeilijke en ongemakkelijke fase.  Als je blijft volhouden, echt wil en doorzet ontstaat een nieuwe gewoonte en kan je na een tijdje het nieuwe gedrag en vaardigheid onbewust bekwaam inzetten.  Het nieuwe gedrag en vaardigheid raakt geautomatiseerd.

Oefen, oefen, oefen - .... dus met de discipline van een (top)sporter tot je er een meester in wordt, zoals Bart Swings, onze medaillewinnaar in het schaatsen.  En geniet ervan om je meesterschap te ontwikkelen.  Ook als de medaille niet volgt.

Het aanleren van een nieuwe gewoonte is één ding.  Som veronderstelt dat dat je een oude gewoonte en patroon afleert.  En afleren is de moeilijkste vorm van leren.  Zeker als het gaat om een gewoonte en patroon die ons succes hebben gebracht.  Maar ‘what got you here won’t get you there’ schreef topcoach Marshall Goldsmith in zijn gelijknamig boek.  De gewoonten en patronen die je succes hebben gebracht zijn misschien niet degenen die je succes in de toekomst zullen brengen.  Misschien is het succes er ook gekomen ondanks en niet dankzij bepaalde gewoonten.  Soms verwisselen we oorzaak en correlatie, een interessante vorm van bias.

Marshall spreekt over 4 overtuigingen en illusies die ons kunnen sturen :

-I have succeeded : succesvolle mensen kunnen overtuigd zijn dat ze de vaardigheden en het talent hebben om succes te boeken en blijven boeken.  Dit is op zich een helpende overtuiging, maar kan tevens je valkuil worden. 

-I can succeed : ik ben overtuigd en heb het vertrouwen dat ik succesvol zal blijven.  Door mijn gedrag, vaardigheid en talent heb ik succes en zal ik succes blijven hebben.  Helpende mindset maar let op voor de valkuil.

-I will succeed : ik heb de motivatie om succes te blijven hebben.  Ik had succes in het verleden, ik heb nu succes en ik zal succes blijven hebben.  Opnieuw een helpende overtuiging en een valkuil als dit tot over-engagement leidt en je alle opportuniteiten najaagt.

-I choose to succeed : ik kies ervoor om succesvol te zijn en blijven.  Ik heb een hoge nood aan zelf-determinatie of bepaling en kies zelf.  In de praktijk blijkt deze sterkte wel eens een hinderpaal te zijn bij het kiezen voor een verandering in gedrag.

De ‘succes-bias’, ‘overmatig vertrouwen bias’  of ‘overmoed bias’ kan leiders wel eens parten spelen. 

Bewust, doordacht en doorvoeld naar de realiteit en jezelf blijven kijken, geen illusies hebben over de realiteit en jezelf blijft goed advies.  Eerlijk in de spiegel kijken en echte oprechte feedback kunnen je helpen uit de boven vernoemde valkuilen te blijven.  Succes gewenst.