De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 14 / ‘geen woorden maar daden : oefening baart kunst’

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 14 / ‘geen woorden maar daden : oefening baart kunst’

11/05/2022

Degenen die de kale theorieën krijgen voorgeschoteld, willen ze meteen uitspugen, net als een maag die van streek is het voedsel eruit gooit.  Verteer eerst je theorIeën, dan spuug je ze niet uit.  Anders zijn ze rauw, bedorven en niet voedzaam.  Nadat je ze verteerd hebt, toon ons de veranderingen in je weloverwogen keuzes, net als de schouders van een turner een afspiegeling zijn van zijn voeding en training, en zoals het ambacht van de ambachtsman laat zien wat hij heeft geleerd.

                                                                                                        Epictetus, Dissertationes, (Discourses), 3.21.1-3

 

In de 13e stoïcijn hadden we het over  een ideale gesprekssituatie waarin we een oprecht, open en machtsvrij gesprek of dialoog voeren.  In zo’n gesprek maken we 4 geldigheidsaanspraken.

-linguistische  : wat ik zeg en uitdruk is begrijpelijk voor anderen

-inhoudelijke waarheid : de feiten en gegevens waarnaar ik verwijs, zijn betrouwbaar voor zover mogelijk, wat ik zeg is feitelijk juist

-morele waarheid : correctheid en de integriteit, dat wil zeggen, de pretentie van eerlijkheid en eerlijk gedrag in intersubjectieve relaties, wat ik zeg is moreel juist

-oprechtheid : wat ik zeg en uitdruk is transparant en komt overeen met mijn innerlijke staat van zijn, mijn intentie zonder te doen alsof, hypocrisie of een verborgen agenda

 

Uit onze ervaring met begeleiding van directieteams, leiderschapsprogramma’s en coachings leren we dat in veel gesprekken, discussies en meetings waar beslissingen dienen  te worden genomen of afspraken gemaakt  deze verschillende lagen door elkaar lopen.  Op elk van die niveaus kunnen er mis-verstanden ontstaan.  Aandachtig luisteren, je verzekeren dat je elkaar goed begrepen hebt, en het open en eerlijk uitwisselen van gedachten, argumenten en achterliggende gegevens en evidentie vormen noodzakelijke voorwaarden om goede besluiten te nemen.

Op een vaardige en productieve manier je eigen visie, mening of standpunt bepleiten is een kunst.  Een minstens even grote kunst is op een open minded wijze de visie, mening of standpunt van de andere, de gesprekspartner of andere teamleden onderzoeken en exploreren.

Het is een kunst die je kan oefenen.  Zoals in alles wordt je een meester door veel te oefenen en te blijven verbeteren.

Aan de basis ligt een fundamentele basishouding en bereidheid om van gedachten en mening te wisselen en veranderen.  De attitude van iemand die wil (bij)leren.  Deze fundamentele basishouding uit zich nog het sterkst in een oprechte nieuwsgierigheid, het echt willen begrijpen van de visie, mening, emoties en gedachten van de ander.  En je echt openstellen voor de argumenten en geldigheidsaanspraken van de ander.

Dat gaat het best wanneer je :

-je eigen assumpties, aannames, bias of bril waarmee je naar de wereld kijkt kan opschorten, in vraag stellen

-je je eigen denk-en redeneerproces, je data, je zorgen en doelstelling kan blootstellen aan bevraging

-je eventuele twijfels over je data of conclusies kan delen

-je observaties deelt, eerder dan je beoordeling

-je met concrete voorbeelden illustreert

-je de argumenten van anderen open onderzoekt

- open vragen stelt

-focus je vragen op leren in plaats van je gelijk of het ongelijk van de ander te bewijzen

- je je bewust bent van emoties die je mogelijk in de weg staan om echt, onbevooroordeeld te kunnen luisteren naar de ander: tel tot 10 wanneer je merkt dat je misschien nog overmand bent door je emoties

-luister, luister, luister

 

Oefen, oefen, oefen.