De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 12 / ‘laat je aandacht niet verslappen’

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 12 / ‘laat je aandacht niet verslappen’

27/04/2022

Als je eventjes je aandacht laat verslappen, denk dan niet dat je er weer controle over krijgt wanneer je maar wilt.  Bedenk dat door de fout van vandaag alles wat erop volgt als vanzelf slechter is.. Is het mogelijk om nooit fouten te maken?  Uiteraard niet, maar het is mogelijk om iemand te zijn die altijd zijn uiterste best doet om fouten te voorkomen.  Want we moeten tevreden zijn met ontkomen aan een paar fouten door onze aandacht nooit te laten verslappen.

                                                                                                                   - Epictetus, Dissertationes (Discourses), 4.12.1;1

 

Wanneer neem je echt tijd om je te verdiepen en volle, on-verdeelde aandacht te geven aan iets of iemand?  Wie en wat, welke keuze of beslissing vraagt om je volle en kwaliteitsvolle aandacht?   In welke situaties maak je best bewuste keuzes en  beslissingen?  Wanneer zijn het risico en de mogelijke impact en consequenties van je keuze groot genoeg om er bewust aandacht aan te geven?

Je aandacht, kwaliteitsvolle aandacht en bewustzijn is een van je belangrijkste hulpbronnen.  Bovendien is kwaliteitsvolle aandacht voor iets of iemand het mooiste geschenk dat je kan geven. In de woorden van Simone Weil: “Attention is the rarest and purest form of generosity.”

Vrije wil, vrij kiezen betekent in eerste instantie bewust aandacht geven aan iets of iemand.  Aandacht geven vraagt een bewuste keuze om hier en nu aandacht te geven, je energie (als je die voldoende hebt) te richten op iets of iemand.

Het verleden en je eventuele zorgen, spijt… even te laten voor wat het is.  De toekomst en zijn mogelijke kansen en bedreigingen, verlangen en angst even te laten voor wat het is.

Verleden en toekomst even loslaten, pauzeren en vertragen om je aandacht bewust te kunnen afstemmen op het hier en nu.  Denken en doen even laten.

Echte aandacht geven om te kunnen :

-zuiver waarnemen

-helder denken

-echt voelen

-doordacht en doorvoeld beslissen

-zorgvuldig doen en handelen

Aandacht geven aan elke mentale stap die je zet en de uitvoering van de actie.

Vrije wil, vrij kiezen en beslissen is aangewezen bij belang-rijke beslissingen die risico inhouden en belangrijke impact kunnen hebben  en wanneer je bepaalde gedragspatronen en patronen in je denken, voelen en doen wil doorbreken.

Er bestaat een levendige discussie over de mate dat de mens vrije wil en keuzevrijheid heeft.  Ikzelf ga ervan uit en ben ervan overtuigd dat de vrije wil een behoorlijke rol speelt.  Maar het is steeds goed om andere standpunten en meningen te (ver)kennen.

 

Twee boeiende boeken die een verschillende positie innemen zijn :

‘Vrije wil is geen illusie.  Hoe de hersenen ons vrijheid verschaffen?’, van Herman Kolk.

Een andere positie wordt ingenomen in ‘Het slimme onbewuste. Denken met gevoel’, van Ad Dijksterhuis.

Als je echt een dikke kanjer wil dan kan je  ‘Behave. The biology of humans at our best and worst’  van Robert Sapolsky lezen.  Hij is Prof. aan de Stanford University, waar hij lesgeeft in biologie, neurologie en neurochirurgie.

Hoe vrij denk jij te zijn en te kiezen en beslissen?