De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 11 / ‘bestudeer oorzaak en gevolg : welke interpretatie geef ik aan iets?’

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 11 / ‘bestudeer oorzaak en gevolg : welke interpretatie geef ik aan iets?’

19/04/2022

Let goed op wat er in een gesprek wordt gezegd en wat er tijdens een handeling gebeurt.  Kijk in het laatste geval direct naar de bedoeling erachter en zorg er in het eerste geval voor dat je begrijpt wat er wordt bedoeld.

                                                                                                                                                                                                                                  -Marcus Aurelius, Overpeinzingen, 7.4

 

Niets zo moeilijk en delicaat als het lezen en interpreteren van iemands bedoeling of intentie.  Het enige dat we wel kunnen waarnemen is het gedrag van iemand anders.

Het begint met (leren) een gebeurtenis zo zuiver mogelijk te waarnemen.  Wat neem je waar (met al je zintuigen)?

Wat geloof je hierover en hoe filtert en vervormt je geloof (overtuiging, mening….) en (voor)oordeel je waarneming en zeker je interpretatie.

Welke gedachten roept je waarneming dan op?

Welke gevoelens roept je waarneming en gedachten op?

Welk gedrag en actie stel je dan, al dan niet (quasi)automatisch.  Welk patroon (Gedachten, gevoelens en gedrag) (h)erken je misschien?

Welk gevolg (perceptie, effect en resultaat) heeft je gedrag?

 

En wat als je waarneming en interpretatie nu eens niet juist zijn,  niet met de realiteit overeenkomen of de intentie van de andere verkeerd inschatten?  Welk risico loop je dan?

 

Het kan een interessante oefening zijn om voor jezelf een gebeurtenis die niet gelopen is zoals gewenst eens opnieuw onder de loep neemt. 

Wat als ik de gebeurtenis anders waargenomen had?

Wat als ik mijn geloof en overtuiging even had kunnen opschorten of in vraag stellen?

Welke andere interpretatie en gedachten zou ik dan gehad hebben?

Welke andere gevoelens zou dit opgeroepen hebben?

Welk ander gedrag zou ik dan gesteld hebben?

Wat zou het gevolg dan geweest zijn?

 

Dit 6G schema is een uitstekend middel om je eigen denkproces kritisch tegen het licht te houden.  Het is een uitstekende oefening in zelfreflectie. 

Een dagboek bijhouden met dergelijke zelfreflecties kan je helpen leren om aangepaster om te gaan met je omgeving, situaties en gebeurtenissen.

Het kan je ook helpen om in de situatie, tijdens de gebeurtenis je zelf te observeren en bewuster te kiezen en beslissen wat je denkt, voelt en doet.

Het laat je toe om meer en meer  ‘onverstoorbaar wendbaar’ te zijn en handelen.

Een handig hulpmiddel hierbij vind je op YouTube : ‘Rethinking thinking’ van Trevor Maber, een didactische mooie introductie van de ‘ladder van gevolgtrekking’.