De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 10 / ‘de kleur van je gedachten’ : de (on)macht van gedachten, overtuigingen en waarheden’

De wekelijkse stoïcijn: inspiratie voor wendbaar en veerkrachig leiderschap deel 10 / ‘de kleur van je gedachten’ : de (on)macht van gedachten, overtuigingen en waarheden’

11/04/2022

Een gedachte die je dikwijls koestert zal je manier van denken beïnvloeden, want de ziel wordt gekleurd door jouw denkbeelden.

                                                                                                                                                                                              -Marcus Aurelius, Overpeinzingen, 5.16

 

Als je een gedachte maar voldoende herhaalt of sterk genoeg gelooft wordt het een overtuiging die ‘de’ waarheid lijkt te zijn.

Het risico bestaat dat je je niet meer openstelt voor een andere gedachte, overtuiging of waarheid.  Ze gaan dan functioneren als een filter waarmee je naar de werkelijkheid kijkt.  Je ziet maar wat je filter toelaat om te zien.

Bovendien kan ‘confirmation-bias’ ertoe bijdragen dat we vooral die zaken zien en ervaren die onze gedachten en overtuigingen bevestigen, en niet die zaken die ze tegenspreken.

Je gedachten en overtuigingen (op zijn minst tijdelijk) opschorten kan een manier zijn om je open te stellen voor een andere interpretatie en waarheid. 

Echte en oprechte nieuwsgierigheid veronderstelt dat je je gedachten, overtuigingen en waarheden kan loslaten en onderzoeken.  Zoals een (goede) wetenschapper hypotheses test.

Je assumpties en veronderstellingen in vraag stellen en checken is één van de belangrijkste adviezen die we coachees en deelnemers aan onze leiderschapsprogramma’s meegeven. 

Ze kunnen namelijk leiden tot verkeerde beslissingen en  een rem op verandering gaan vormen.  Verandering betekent risico’s nemen, zekerheden loslaten en het ongekende, onvoorspelbare en onzekere binnentreden.  En de angst om de mogelijkheid op falen te overstijgen.

Bv. Zie ik mezelf  eerder als slachtoffer dan schepper?  Heb ik eerder een fixed mindset of een growth mindset?

Hoe ervaar en interpreteer ik falen?  Is het een bevestiging van het feit dat ik eerder een slachtoffer ben van de situatie en anderen of van het feit dat ik denk minder talent te hebben? Of…

Een van mijn coachees gebruikte afgelopen week een zeer mooie quote en herkadering van falen.

                                                                                                                                       ‘failure is just a temporary state’

Adam Grant heeft er een mooi boek aan gewijd, ‘Think again’, over de capaciteit om te herdenken en te ontleren.  En de weerstand die ons ervan weerhoudt om te herdenken.  Onszelf en onze gedachten, overtuigingen in vraag stellen maakt de wereld meer onvoorspelbaar.    Het heroverwegen van iets waarvan we diep overtuigd zijn kan onze identiteit  bedreigen en het gevoel geven dat we een deel van onszelf verliezen.  We verkiezen het comfort van overtuiging in plaats van het discomfort van twijfel.

 

Het herkaderen en herdenken van gedachten, overtuigingen en waarheden is een zeer effectief middel om beperkende overtuigingen om te zetten in helpende overtuigingen.  Welke assumpties, overtuigingen en meningen zou jij eens onder de loep willen nemen?  En op die manier je wendbaarheid en weerbaarheid versterken.