Proces
advisering

Wij hebben een sterke gevoeligheid en aanpak ontwikkeld voor wat een persoon, team, organisatie of situatie op een gegeven moment vraagt of nodig heeft. Wij stemmen onze begeleiding en interventies sterk af op deze aangevoelde nood.

Coaching
 

Wij ondersteunen mensen en dagen hen uit om hun inzicht en bewustzijn van zichzelf, anderen en situaties te vergroten. Daardoor zien ze meer positieve mogelijkheden en grijpen ze deze aan om hun sterkten en talenten in te zetten voor hun professionele en persoonlijke doelen.

Expertise
 

Wij zetten onze brede en diepgaande expertise in voor de verschillende domeinenwaarin we actief zijn. Onze toegevoegde waarde zit er in dat we deze expertise kunnen integreren over verschillende gebieden. Zo kunnen wij steeds de best passende aanpak voorstellen of inzetten.

Training
 

Wij bieden leer- en ervaringstrajecten aan die gedrag, competenties, vaardigheden en kennis ontwikkelen bij mensen en organisaties. Wij proberen daarbij steeds verbinding te maken met uw waarden, identiteit en missie in uw professionele en persoonlijke leven, om een werkelijk positieve en duurzame impact mogelijk te maken.

Onze vakgebieden.

‘Uw uitdaging, onze producten en diensten’

Leiderschapsontwikkeling

Wij ondersteunen leiders en organisaties bij hun ontwikkeling, persoonlijke groei en transformatie op de weg naar grotere authenticiteit, effectiviteit en persoonlijk welzijn.

Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s:

 • Coachend leidinggeven met resultaat
 • Zin in leidinggeven
 • Transformationeel leidinggeven
 • Programma’s en leertrajecten op maat

Executive Coaching en teamcoaching

Als gecertificeerde coaches begeleiden wij CEO’s, directieleden, managers en talenten naar een sterker bewust-zijn en inzicht, waardoor ze beter kunnen kiezen en beslissen. Wij ondersteunen hen om hun mogelijkheden en potentieel optimaal te ontwikkelen en in te zetten, in functie hun professionele en persoonlijke doelstellingen. Wij helpen hen bij het ontdekken en aanwenden van hun interne kracht en hulpbronnen.

Wij begeleiden en coachen directie- en andere teams in het effectiever en efficiënter realiseren van hun gemeenschappelijke doelstellingen, en het verder ontwikkelen van goede en plezierige samenwerkingsrelaties en beslissingsprocessen. Dat gebeurt meestal in het kader van concrete business doelstellingen en uitdagingen.

Strategie en strategie-implementatie

Wij begeleiden organisaties en (directie)teams bij het formuleren en scherp krijgen van hun missie, visie, business- of organisatiestrategie, hun businessmodel, en het bepalen van de kritische succesfactoren.
We staan mee in voor de concrete implementatie en uitvoering.

Organisatie-ontwikkeling en verandering

Wij begeleiden organisaties

 • bij de vertaling van hun strategie -en businessmodel naar een aangepast organisatie-ontwerp met bijhorende rollen, dat de implementatie ondersteunt en mogelijk maakt
 • bij veranderingsprojecten die de dynamiek van continue verbetering en innovatie van de organisatie versterken en verankeren.

Talent Assessment en ontwikkeling

Wij begeleiden organisaties, teams, leiders en talenten bij de keuzes en ontwikkeling van hun mogelijkheden.
Wij helpen hen en hun organisaties hun mogelijkheden te ontdekken en te kiezen voor hun sterkten, en talenten, en hun ontwikkeling en groei.

Daarbij zetten wij volgende diensten in:

 • Assessment centers
  • Van leiders, professionals en talenten
  • Van teams
 • Ontwikkelings- en leercenters, coaching
  • Development- en leercenters
  • Programma’s en leertrajecten op maat, in house

HR advies, projecten en interim opdrachten

 • Wij zijn de partner bij uitstek om organisaties, directieteams, HR Directors- en teams te begeleiden bij het vertalen van hun business- of organisatiestrategie naar een HR strategie, -beleid, -processen en HR organisatie.
 • Vanuit een brede en diepgaande internationale ervaring in het werkgebied kunnen we strategisch advies en pragmatische oplossingen aandragen of samen met u ontwikkelen voor de verschillende HR processen.
 • Wij kunnen uw organisatie ook tijdelijk ondersteunen in het kader van interim- en projectopdrachten.