Over FLY

Uw partner op het vlak van leiderschap, mens en organisatie.

Fly is een advies- en implementatiepartner op het vlak van de volgende vakgebieden:

Missie & Visie.

‘Lifting possibilities’

Mensen, teams en organisaties hebben meer mogelijkheden dan ze zich realiseren. Wij geven hen vleugels en tillen hen op zodat ze voluit voor hun mogelijkheden durven gaan en de gewenste resultaten behalen.

Wij ondersteunen leiders, professionals, teams en organisaties en dagen hen uit om meer te doen dan ze voor mogelijk houden, om het (on)mogelijke waar te maken.

Wij stimuleren om beperkingen te overstijgen. Het zijn vaak onze gedachten, overtuigingen en emoties die ons beperken en die maken dat we onze mogelijkheden niet ten volle realiseren.

Wij willen de voorkeurspartner zijn van organisaties bij de transformatie
van hun leiderschap, business, organisatie en HR management.

Onze Principes

(H)echte samenwerking

Wij streven naar een betekenisvolle en diepgaande samenwerking met onze klanten en partners. Co-creatie biedt de grootste garantie op optimale oplossingen.

Generositeit

Wij geven meer dan we overeengekomen zijn. Wij zien en benutten op elk ogenblik mogelijkheden om bij te dragen aan uw succes.

Maatwerk

Wij werken (mee) aan oplossingen die zijn aangepast aan u en uw situatie, context en mogelijkheden.

Innovatie

Wij werken (mee) aan vernieuwende -en doorbraak oplossingen voor oude of nieuwe problemen of opportuniteiten. Wij maken vernieuwing mee mogelijk.

Duurzame impact

Wij werken aan duurzame oplossingen die blijven doorwerken na onze interventie. Op die manier worden ze verankerd in uw organisatie en bij uw mensen.

Integriteit

Wij doen wat we zeggen, en zeggen wat we doen.

Onze Aanpak

De geknipte professional voor elke situatie

Wij stellen u de juiste (senior) professionals voor, die als consultant, coach, proces- en leerbegeleider passen bij u, uw organisatie en uw organisatorische uitdagingen.

Onze aanpak kenmerkt zich door een geïntegreerde en brede focus. Daarbij zetten we volgende competenties en ervaring in:

clover

Proces advisering

Wij hebben een sterke gevoeligheid en aanpak ontwikkeld voor wat een persoon, team, organisatie of situatie op een gegeven moment vraagt of nodig heeft. Wij stemmen onze begeleiding en interventies sterk af op deze aangevoelde nood.

Coaching

Wij ondersteunen en dagen mensen uit om hun inzicht en bewustzijn van zichzelf, anderen en situaties te vergroten. Daardoor zien ze meer positieve mogelijkheden die ze aangrijpen om hun sterkten en talenten in te zetten voor hun professionele en persoonlijke doelen.

Expertise

Wij zetten onze brede en diepgaande expertise in voor de verschillende domeinen waarin we actief zijn. Onze toegevoegde waarde zit er in dat we deze expertise kunnen integreren over verschillende gebieden. Zo kunnen we steeds de best passende aanpak voorstellen.

Training

Wij bieden leer- en ervaringstrajecten aan, die gedrag, competenties, vaardigheden en kennis ontwikkelen bij mensen en organisaties. Wij proberen daarbij steeds verbinding te maken met uw waarden, identiteit en missie in uw professionele en persoonlijk leven, om een werkelijk positieve en duurzame impact mogelijk te maken.

Ons Team

Ervaren Professionals en HR Managers

Wij zijn een groep van ervaren professionals, die hun strepen verdiend hebben in de praktijk als consultant en coach. Wij hebben expertise op het vlak van strategie en implementatie in omgevingen waarin innovatie en verbetering een voortdurende uitdaging vormen. Wij zijn competent op het vlak van organisatieontwikkeling en het begeleiden van veranderingsprocessen- en projecten in de brede zin van het woord.

Wij hebben ervaring in het coachen, ontwikkelen en begeleiden van leiders, professionals, talenten en teams naar een hoger niveau van effectiviteit en plezier. Wij bogen op een brede en diepgaande expertise op vlak van "Mens en Organisatie", ook in internationaal verband.

Leon Vliegen, Partner-Bestuurder

Leon Vliegen (°1961) is stichter van FLY. Hij heeft een uitgebreide ervaring als senior consultant en coach voor internationale en familiale ondernemingen, non-profit en overheidsorganisaties. Vooraleer hij als ondernemer actief werd heeft hij een uitgebreide en diepgaande praktijkervaring opgebouwd als strategische HR Business partner in Belgische en internationale bedrijven en rollen, waarbij hij op natuurlijke wijze de rol van coach en adviseur voor leiders, professionals en talenten opnam. In 2003 werd hij door de Belgische HR gemeenschap verkozen tot HR Manager van het Jaar.
Meer over Leon Vliegen...

Frank Philippaerts, Partner-Bestuurder

Frank Philippaerts (°1965) is van bij het begin actief betrokken bij de uitbouw van FLY. Daarvoor was hij actief in diverse HRM rollen bij onder meer Ford, Philips en DSM. De laatste 10 jaar van zijn loopbaan heeft hij als HR manager verschillende, ingrijpende trajecten begeleid inzake verandering, leiderschaps- en organisatieontwikkeling. Als coach en senior consultant combineert Frank een uitgebreide managementervaring met een pragmatische en waarderende aanpak.
Meer over Frank Philippaerts...

Livia Raskin, Office Manager

Livia Raskin (°1980) zorgt als office manager voor de algemene managementondersteuning en de coördinatie van alle operationele activiteiten van FLY en zijn consultants. Verder is ze het aanspreekpunt voor alle praktische vragen van klanten, gaande van planning tot facturatie. Ze kan daarvoor bogen op haar jarenlange ervaring als project manager en supervisor in de energie- en retailsector en als communicatieconsultant.
Vanuit haar persoonlijke ervaring met ingrijpend verlies heeft Livia een doorgedreven interesse in veerkracht en mentale weerbaarheid die ze mee inzet binnen de activiteiten van FLY.
Livia behaalde een master in de communicatiewetenschappen aan de KULeuven. Sinds 2015 werkte ze als freelancer voor verschillende kleinere ondernemingen, waaronder FLY. Sinds april 2019 versterkt ze het FLY-team als vaste medewerker.

Onze Klanten

Gardibo en Houtindustrie Royer NV

Herman Wellens, eigenaar en alg. directeur

'Uiterst professioneel organisatie-advies en zeer 'op maat' van onze behoefte, wat zeker niet evident is.'

Vangenechten Packaging

Marco Van Hooff, Sales Director

'Leon deed me inzien wie ik 'echt' wil zijn en gaf mijn toekomst vorm door zijn professionele en persoonlijke aanpak. Ik ben er zeker van dat ik door de coaching dichter ben gekomen tot mijn maximum potentieel.'

Yara

Martine Verweyen, Sales Manager

'Coaching & training bij Leon Vliegen, kan ik omschrijven als: verdiepend, confronterend en waardevol. Het wordt op zo'n manier gebracht dat je er zowel bewust als onbewust gebruik van maakt. Kortom: onmisbaar.'

Omega Pharma

Lieve Van Kerckhoven, Human Resources Director
Emelie D'hondt, HR recruitment & career planning officer

'Werken met Fly consult overstijgt een goede professionele samenwerking. Leon, Frank en hun team inspireren, denken mee en "go the extra mile"!'

Haex Bouwbedrijf

Joeri Haex, CEO

'FLY consult is voor Haex NV een onmisbare partner en coach in de verdere professionalisering van ons bedrijf. Het team vult mekaar perfect aan.'

Transport Lux

Ernest Lux, Afgevaardigd Bestuurder

'Als gevolg van de samenwerking met Frank Philippaerts heeft Transport Lux een forse stap vooruit gezet in de professionalisering van de visie, de waarden en de uitstraling van duurzaam ondernemerschap.'

Borealis France

Delphine Kubiac, Directeur de Ressources Humaines

'De l’humilité à la conscience de ma valeur,
De la peur de l’échec à l’acceptation de la vulnérabilité,
J’ai appris que l’on pouvait briller en restant soi.
De l’ombre à la lumière, Leon.a su m’accompagner.'

Alpro

Katia Van Bel, International Senior Learning & Development Manager

'Bij elke interactie slagen Leon, Frank en het FLY team erin om aan te zetten tot denken & handvaten mee te geven om jezelf te ontwikkelen. Leon en zijn team zijn partners, die meedenken, challengen en zorgen dat ze zich naadloos inschrijven in het bredere verhaal. Ze stimuleren de “yes we can” spirit bij elke deelnemer aan hun opleidingen. Dit kwam duidelijk naar voren tijdens de uitwerking van het leiderschapsprogramma.'

Elia

Maarten Konings, Operational & Safety Excellence manager
Bart Remmerie, Learning & development manager

'De kracht van de uitgewerkte formule rond het leiderschapsprogramma met Fly Consult is vooral terug te vinden in:
- De manier waarop ze de inhoud van het programma goed weten af te stemmen op de noden van de klant, en hierbij steeds bereid zijn om feedback onmiddellijk om te zetten in verbeteringen.
- De kwaliteiten van de trainers die zeer goed kunnen inspelen op het niveau en de gevoeligheden in de groep, waardoor voor elke deelnemer de opleiding inspeelt op zijn persoonlijke noden.'

Evoqua

Danielle Mc Pherson, European HR Director

'Having worked with Leon for personal coaching at the start of my executive role I know that his experience and talent of approaching things from different perspectives enables me and my team to perform better with more confidence to tackle difficult situations. From this experience we engaged with Fly Consult to help us with the development of a global leadership programme. The strength in their approach lies in the fact that the spend time to understand the business context, challenges, competency levels and expectations of our employees following the programme. They welcome personal input, deliver a tailored approach that fits around our business and employees attending the programme and remain reasonably priced.'